Έρευνα KPMG: Με εξαγορές και συνεργασίες μετασχηματίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες

Αντιμέτωποι με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ευέλικτο (agile) νέο ανταγωνισμό, τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών επιδιώκουν δυναμικά τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους μέσω εξαγορών και συμμαχιών, σύμφωνα με την έρευνα της KPMG Accelerated evolution – M&A, transformation and innovation in the insurance industry.

Πράγματι, το 80% των στελεχών του ασφαλιστικού κλάδου που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, αναμένουν ότι θα στοχεύσουν σε μία έως τρεις εξαγορές ή συνεργασίες μέσα στην επόμενη τριετία. Στην πλειονότητά τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες επιδιώκουν εξαγορές που μπορούν να μετασχηματίσουν την επιχείρησή τους ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για το μέλλον, και όχι απλώς και μόνο για να ενισχύσουν τα τρέχοντα επιχειρησιακά και λειτουργικά μοντέλα τους. Περισσότεροι από το 60% των 200 στελεχών που συμμετείχαν στην παγκόσμια έρευνα δήλωσαν ότι ο μετασχηματισμός του επιχειρησιακού ή λειτουργικού τους μοντέλου θα αποτελούσε το βασικό κίνητρο των εξαγορών, ενώ μόλις το 21% αυτών υπέδειξαν την ενίσχυση του τρέχοντος μοντέλου ως βασικό κίνητρο.

«Οι ασφαλιστικές εταιρείες διεκδικούν μερίδιο της αγοράς σε συνθήκες χαμηλής ανάπτυξης, ενώ εισρέουν δυναμικά στην αγορά νέες ασφαλιστικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (insurtech)», επισημαίνει ο Φίλιππος Κάσσος, Γενικός Διευθυντής της KPMG. «Αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να βασίζονται μόνο στην οργανική ανάπτυξη για να επιτύχουν τους στόχους τους και γι’ αυτό οι συμμαχίες και οι εξαγορές αποκτούν ζωτικό ρόλο στην προσπάθεια των ασφαλιστικών εταιρειών να διευρύνουν τη σχέση με τους πελάτες τους με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε καινοτόμες λειτουργικές δυνατότητες και σε τεχνολογικές δομές που θα τους επιτρέψουν να ανασχηματίσουν την επιχείρηση και να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξή της».

Οι διασυνοριακές συμφωνίες αναμένεται να κυριαρχήσουν

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η πλειονότητα των στελεχών του ασφαλιστικού κλάδου αναζητούν μη οργανικές ευκαιρίες εκτός της χώρας όπου εδρεύουν, με το 66% αυτών να στοχεύουν σε διασυνοριακές συμφωνίες και μόλις το 32% να δηλώνουν ότι θα επικεντρωθούν στην εγχώρια αγορά. Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική όσον αφορά στις συνεργασίες και συμμαχίες που αναμένονται την επόμενη τριετία, με το 39% των στελεχών να εκτιμά ότι θα είναι διασυνοριακές και μόλις το 6% να αναμένει συμμαχίες εντός συνόρων.

Η εντονότερη δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων την επόμενη τριετία αναμένεται στη Βόρεια Αμερική, και ιδίως τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου που συμμετείχαν στην έρευνα.

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να προσφέρει τις περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ στη Δυτική Ευρώπη εκτιμάται ότι θα σημειωθεί η μεγαλύτερη κινητικότητα σε επίπεδο πωλήσεων.

Εντοπισμός των σωστών συμφωνιών μετασχηματισμού

Μπορεί οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να έχουν πρόθεση να κλείσουν περισσότερες συμφωνίες, αλλά πώς θα διαχειριστούν τις προκλήσεις του εντοπισμού και της επιτυχούς υλοποίησης των σωστών συμφωνιών; Μόνο το 10% και 7% των στελεχών, αντίστοιχα, δηλώνουν ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να εντοπίσουν μια συμφωνία που ταιριάζει στρατηγικά με το επιχειρησιακό και λειτουργικό τους μοντέλο. Επιπλέον, στην πλειονότητά τους πιστεύουν ότι η επιχείρησή τους υστερεί όσον αφορά στις δυνατότητες εύρεσης, αξιολόγησης και υλοποίησης των συμφωνιών. Το 72% των στελεχών θεωρούν ότι οι στόχοι εύρεσης συμφωνιών της επιχείρησης τους δεν συνάδουν με τη στρατηγική της, ενώ το 70% βαθμολογούν την ικανότητα της επιχείρησής τους να αξιολογεί τη στρατηγική καταλληλόλητα ενός στόχου από μέτρια έως χαμηλή.

Για να δώσουν ώθηση στους στόχους μετασχηματισμού τους, ολοένα περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες συστήνουν εξειδικευμένα τμήματα, όπως ομάδες εταιρικών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (Corporate Venture Capital, CVC) με στόχο την εξασφάλιση και επίσπευση της καινοτομίας. Το 18% των ασφαλιστικών εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν ήδη συστήσει, ή σκοπεύουν να συστήσουν, τμήμα CVC, με βασική προτεραιότητα την εξασφάλιση της καινοτομίας που απαιτείται για τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου.

«Για να αποκομίσουν αξία από τις συμφωνίες που κλείνουν, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να επανεξετάσουν την προσέγγιση και τις δυνατότητές τους», τονίζει ο Γιώργος Ραουνάς, Γενικός Διευθυντής της KPMG. «Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την επιτυχία των συμφωνιών —από τη στρατηγική εξαγορών έως την υλοποίηση της ενοποίησης— χαράσσοντας μια ξεκάθαρη στρατηγική μετασχηματισμού, υιοθετώντας τη λογική του ολιστικού σχεδιασμού, επιταχύνοντας την καινοτομία με τη βοήθεια ενός «πυρήνα» μη οργανικής καινοτομίας και, το σημαντικότερο, απορρίπτοντας τον βραχυπρόθεσμο τρόπο σκέψης. Ο μετασχηματισμός δεν επιτυγχάνεται ‘μια και έξω’».

Πηγή: businessnews.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ