Η INTERAMERICAN στο Business Integrity Forum

Η διαφάνεια και η ακεραιότητα ως προϋποθέσεις για την οικονομική ευημερία και υγιή ανταγωνιστικότητα

Ιδιαίτερο θεματικό ενδιαφέρον είχαν οι εργασίες της 3ης Στρογγυλής Τράπεζας του Business Integrity Forum (BIF), που οργάνωσε η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς στα κεντρικά γραφεία της INTERAMERICAN, εταιρικού μέλους του forum, στις 21 Ιουνίου.

Κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις μέλη, όπως η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, τα ΕΛΠΕ, η Coca Cola 3E, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε, η KPMG, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Glaxo SmithKline, η Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ, η Χατζόπουλος ΑΕΒΕ, συμμετείχαν στο forum με τα εταιρικά ζητήματα δεοντολογίας στο επίκεντρο των συζητήσεων. Τα έμπειρα στελέχη των εταιρειών μελών του BIF, του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ), είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές, να ανταλλάξουν απόψεις επί εξειδικευμένων θεμάτων και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στην καταπολέμηση της διαφθοράς στον επιχειρηματικό τομέα.

Εκ μέρους της INTERAMERICAN, που φιλοξένησε την εκδήλωση, ιδιαίτερα ουσιαστική ήταν η τοποθέτηση του Γιάννη Καντώρου, διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, ο οποίος αναφέρθηκε σε αναγκαιότητες χρηστής διακυβέρνησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων: στη μηδενική ανοχή απέναντι στη διαφθορά στελεχών και προσωπικού, στις συμπεριφορές και  στη σημασία του προσωπικού παραδείγματος του ηγέτη για τη διαμόρφωση κουλτούρας  επιχειρηματικής ακεραιότητας.

Ο Νίκος Μαρκόπουλος, υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της INTERAMERICAN, αναφέρθηκε στις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες που εισφέρουν στη δέσμευση του οργανισμού για επιχειρηματική ακεραιότητα, καθώς και στο σχετικό πλαίσιο ελέγχων. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην  πολιτική ακεραιότητας και καταπολέμησης απάτης, τους κώδικες δεοντολογίας προσωπικού και προμηθευτών, την πολιτική αναφοράς και έγκρισης επιχειρηματικών δώρων, την πολιτική αναφοράς και διαχείρισης συμβάντων και την πολιτική κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ακόμη,  τόνισε τη σημασία της συμπεριφοράς της διοίκησης και των στελεχών μιάς μεγάλης επιχείρησης (tone at the top) προκειμένου να διαφυλάσσονται τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders): των πελατών, των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργαζομένων με την επιχείρηση και της κοινωνίας.  

Η INTERAMERICAN, ως μέλος του forum, υιοθετεί -όπως και η Διεθνής Διαφάνεια- τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις κατευθυντήριες γραμμές που προέκυψαν από το forum:
  • Είναι σαφές ότι η οικονομική ευημερία και η ανταγωνιστικότητα μιάς χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις αξίες της διαφάνειας και της ακεραιότητας.
  • Σχετικές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι χώρες με τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες είναι συγχρόνως αυτές με τα χαμηλότερα ποσοστά διαφθοράς. Συνεπώς, η διαφάνεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και μοναδική διέξοδο προς την απολύτως αναγκαία οικονομική ανάπτυξη.
  • Στον αγώνα κατά της διαφθοράς ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, που υπερβαίνει την πολιτική για την εταιρική υπευθυνότητα την οποία αναπτύσσει κάθε εταιρεία. Ο ρόλος αυτός επεκτείνεται στον περιορισμό της διαφθοράς μέσω της υιοθέτησης εσωτερικών διαδικασιών, που διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις της εταιρείας με εργαζόμενους, προμηθευτές, πελάτες, μετόχους, πιστωτές, ανταγωνιστές καθώς και με την πολιτεία, διέπονται από διαφάνεια και ακεραιότητα.
  • Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει την υποχρέωση να υιοθετήσει πολιτικές και πρακτικές εναντίον της  διαφθοράς, ώστε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας για την εταιρική απάτη «Global Fraud Survey 2018» της Ε&Υ, το 46% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι πρακτικές δωροδοκίας   και διαφθοράς είναι φαινόμενα διαδεδομένα στην ελληνική επιχειρηματική κοινωνία. Μολονότι το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται αισθητά χαμηλότερο από την αντίστοιχη έρευνα του 2016 -ήταν 62%– εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ υψηλότερα από το 21% που χαρακτηρίζει τη Δυτική Ευρώπη, κατά μέσο όρο. Η έρευνα κατέδειξε, επίσης, πως η πιο διαδεδομένη πρακτική δωροδοκίας, παγκοσμίως, είναι η καταβολή μετρητών. Μάλιστα, το 13% του δείγματος δήλωσε πως θα δικαιολογούσε αυτή την πρακτική εφ’ όσον, σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, θα βοηθούσε στην επιβίωση της επιχείρησης. Στην Ελλάδα το εν λόγω ποσοστό είναι υψηλότερο φθάνοντας στο 20%, ενώ σε άλλες μορφές δωροδοκίας τα στελέχη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εμφανίζονται λιγότερο δεκτικά (4%) έναντι του συνολικού δείγματος (21%).

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ