Boussias Communications: Ευελιξία και digital στην κορυφή της ατζέντας

Το digital αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που επιλέγουν στελέχη και εταιρείες, στους τομείς Marketing, Επικοινωνίας και Πωλήσεων. Για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάρτισης απαιτείται ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης, ενώ οι τάσεις κινούνται γύρω από το microlearning, τον έλεγχο της διαδικασίας από πλευράς του εκπαιδευόμενου και την ενίσχυση των soft skills, όπως η διαχείριση χρόνου και η δημιουργική σκέψη.

Δεν είναι πλέον μυστικό ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών μιας επιχείρησης έχει να προσφέρει πολλά οφέλη, τόσο στους ίδιους, όσο και στις επιχειρήσεις στις οποίες ανήκουν. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες ενστερνίζονται την πρακτική αυτή και επενδύουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για μέρος ή και για το σύνολο των στελεχών τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο όμιλος Fourlis, ο οποίος σχεδίασε και υλοποιεί από το 2016 ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης αποκλειστικά για τα στελέχη του.

Συγκεκριμένα, δημιούργησε, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που αφορά τον κλάδο της Λιανικής (Fourlis Retail MBA Program) και απευθύνεται αποκλειστικά στα στελέχη των εταιρειών του ομίλου Fourlis, Ikea Housemarket, Intersport, The Athletes Foot, Trade Logistics, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες που δραστηριοποιείται. Η παρακολούθηση των μαθημάτων ολοκληρώνεται μετά από περίπου 2,5 χρόνια.

Επιπλέον, κατά την ετήσια Έρευνα Έλλειψης Ταλέντου της ManpowerGroup που διεξήχθη το Δ΄ Τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με το 64% των εργοδοτών στην Ελλάδα, η σημαντικότερη στρατηγική αντιμετώπισης της έλλειψης ταλέντου είναι η παροχή επιπρόσθετης εκπαίδευσης και ανάπτυξης στο υπάρχον προσωπικό. Αυτή η προσέγγιση εμφανίζεται πρώτη στη σειρά των στρατηγικών και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το 53% των εργοδοτών αναζητά τρόπους ανάπτυξης των δεξιοτήτων του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού.

Έννοιες όπως το «reskilling» και το «upskilling», που αφορούν στη διατήρηση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων, ώστε να παραμένουν επίκαιρες σε σχέση με τις ανάγκες τις αγοράς, αναδεικνύονται σε καταλυτικά στοιχεία για να παραμείνουν οι υποψήφιοι/ εργαζόμενοι ανταγωνιστικοί και να μειωθεί ο χρόνος αναμονής σε περιόδους εκτός της αγοράς εργασίας. Το παραπάνω αποτελεί ένα από τα ευρήματα της έρευνας «Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα» του ομίλου Adecco Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία η συνεχής διεύρυνση και ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι απαραίτητες στη διαρκώς και ταχύτατα εξελισσόμενη αγορά εργασίας. Είναι αναγκαίο οι υποψήφιοι/εργαζόμενοι να μπορούν να αναγνωρίσουν σε ποια σημεία χρειάζονται ανάπτυξη για να επιδιώξουν τη σχετική εκπαίδευσή τους.

ΤΟ DIGITAL MARKETING ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Οι γνώσεις και δεξιότητες γύρω από το ψηφιακό περιβάλλον εξακολουθούν να κατέχουν τα πρωτεία στα σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητούμενα των στελεχών, στους κλάδους Marketing, Επικοινωνία, Πωλήσεις. Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται και αναπτύσσονται νέα εργαλεία, τόσο η ζήτηση εκμάθησης και εξοικείωσης με αυτά θα παραμένει προτεραιότητα, τόσο για τα στελέχη, όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η ολοκληρωτική αλλαγή στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών έχει δημιουργήσει ζήτηση για στελέχη με γνώσεις digital marketing, επιβεβαιώνει ο Κύρος Δασκαλάκης, Marketing Director του BCA College. «Δεν θα πω ότι το παραδοσιακό marketing “πέθανε”, αλλά η ευκολία που προσφέρει το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει καινούρια μόδα και νέους τρόπους προώθησης και πωλήσεων», συμπληρώνει.

Στο Marketing και τις Πωλήσεις δεν είναι εύκολο να εντυπωσιάσει ή να πείσει κανείς σήμερα έναν πελάτη, ούτε μπορεί να μιλήσει για κάτι μοναδικό, αφού η πλειοψηφία των προϊόντων και των υπηρεσιών έχουν εκατοντάδες ανταγωνιστές, αναφέρει η Γεωργία Δέδε, Professional Development Coordinator στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Και συνεχίζει: «Μπορεί ωστόσο να τον εμπνεύσει, να τον ξαφνιάσει, να τον ενθουσιάσει, να τον ενθαρρύνει, ή να κάνει τη δουλειά του πιο εύκολη. Και τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε πρόκειται για Digital Marketing, Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις ή Business English για επικοινωνία με το εξωτερικό, πρέπει να δείχνουν πώς μπορεί να δομήσει κανείς το μήνυμά του ώστε να επιτύχει τον σκοπό του (να προωθήσει, να συνεργαστεί, να εξυπηρετήσει, να αυξήσει τις πωλήσεις του), με ποια σύγχρονα εργαλεία και με τι τεχνικές».

Το ψηφιακό marketing παραμένει ένα αντικείμενο πολύ επίκαιρο, ιδίως γιατί οι εξελίξεις σε αυτό είναι συνεχείς και υπάρχει ανάγκη για διαρκή επικαιροποίηση γνώσεων, σημειώνει από την πλευρά του και ο Σέργιος Δημητριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το marketing, οι πωλήσεις, η επικοινωνία, η εξυπηρέτηση πελάτη περνά πλέον από πολλαπλά κανάλια, ψηφιακά, φυσικά και υβριδικά, και το μέλλον βρίσκεται στη συντονισμένη διαχείριση όλων των καναλιών, γι’ αυτό και θα μιλάμε όλο και περισσότερο για πολυ-καναλικό (omni-channel) marketing.

Και συνεχίζει: «Παράλληλα, οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (chat bots, VR/AR, ΑΙ, Internet of things, κ.ο.κ.) σε συνδυασμό με τα νέα κανάλια δίνουν νέες διαστάσεις στην εμπειρία πελάτη. Τέλος, όλα αυτά απαιτούν δεδομένα (data) – και οι γνώσεις και δεξιότητες αξιοποίησής τους θα γίνει προαπαιτούμενο για όσους στελεχώνουν τις πιο πάνω θέσεις. Σε στρατηγικό επίπεδο, ένα βασικό ζητούμενο είναι η κατανόηση των ανατρεπτικών αλλαγών (disruptions) που παρατηρούνται στις αγορές, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που αναδύονται, τα νέα δεδομένα στη συμπεριφορά των πελατών (customer behavior patterns) και η απαιτούμενη προσαρμογή της επιχείρησης σε αυτές τις προκλήσεις. Πρόκειται γι αυτό που αναφέρεται ως μετασχηματισμός-ψηφιακός μετασχηματισμός».

Μέχρι την τελειοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα ρομπότ, που θα μπορούν να υποκαθιστούν τον άνθρωπο στην επικοινωνία, οι ανάγκες ενίσχυσης των επικοινωνιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων θα συνεχίσει να γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, αναφέρει η Βίκυ Νικολοπούλου, Διευθύντρια Εκπαιδευτικών & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Eξέλιξη: «Το Marketing χρειάζεται να απευθύνεται σε πολλούς και παράλληλα να ευαισθητοποιεί τον κάθε αποδέκτη ξεχωριστά, ενώ όλοι πλέον επιζητούν το συντομότερο μήνυμα με το μεγαλύτερο αντίκτυπο, και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Digital Marketing, Mobile Marketing, Branding, E-Commerce, Java, E-Learning και πλήθος άλλων θεματικών δείχνουν να κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις των εταιρειών και των νέων επαγγελματιών που προσπαθούν να συνδυάσουν αποτελεσματικά τις οικονομικές και φιλοσοφικές σπουδές με τις γνώσεις digital».

Σύμφωνα με τον Δρ. Πάρη Λιανό, Head of the Business School του Mediterranean College, βασικά ζητούμενα στην εκπαίδευση στελεχών Marketing, Επικοινωνίας και Πωλήσεων, παραμένουν η ευελιξία και επικαιροποιημένη γνώση των αντίστοιχων εργαλείων. Αυτό που χαρακτηρίζει όμως ιδιαίτερα τον σύγχρονο προσανατολισμό της εκπαίδευσης των στελεχών είναι η ψηφιακή παράμετρος, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι οι τομείς που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι οι τομείς του ψηφιακού marketing, της ανάλυσης big data καταναλωτών και ψηφιακής εικόνας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Δάφνη Φουντουκάκου, Διευθύντρια του IST College, υποστηρίζει ότι η τάση που υπάρχει στις επιχειρήσεις είναι η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού και λόγω της ανάγκης για εξειδίκευση, τα στελέχη να αποκτούν γνώση πιστοποιημένη, πρακτική και συμπυκνωμένη. Ο τομέας που παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με την ίδια, είναι το Digital Marketing ως εξέλιξη ή εξειδίκευση του παραδοσιακού Marketing, ωστόσο, δεν υπολείπονται οι τομείς της επικοινωνίας ή των πωλήσεων «κι αυτό γιατί υπάρχουν ανάγκες εξειδίκευσης, ανά κλάδο και ανά μορφή εταιρείας, σε γνώση και δεξιότητες πρακτικά και άμεσα εφαρμόσιμες».

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
 
Συνεπώς, κατά γενική ομολογία, το digital αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που επιλέγουν στελέχη και εταιρείες. Για να κριθεί, όμως, ένα πρόγραμμα κατάρτισης επιτυχημένο, δεν αρκεί μόνο η επίκαιρη και ενδιαφέρουσα θεματολογία, αλλά και πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως το θεωρητικό κομμάτι, η πρακτική εξάσκηση, η παρουσίαση case studies, η ευελιξία ως προς τη δυνατότητα παρακολούθησης, η «έξυπνη» χρήση της τεχνολογίας.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω, προσθέτοντας το σημαντικότερο, τους έμπειρους εισηγητές, αποτελεί για τον Κύρο Δασκαλάκη το «κλειδί» της επιτυχίας, καθώς «ο εισηγητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα, εκτός της θεωρίας, να μπορεί να μεταδώσει τον παλμό της αγοράς εργασίας». Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει εκείνο το μείγμα θεωρίας, πρακτικής, μεθόδων και εργαλείων, που μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τον σκοπό της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, επισημαίνει η Γεωργία Δέδε, ενώ ο Σέργιος Δημητριάδης τονίζει ότι η συνταγή επιτυχίας περιλαμβάνει τη σωστή αναλογία θεωρητικού πλαισίου και πρακτικής εφαρμογής, την προσαρμοσμένη εκπαιδευτική προσέγγιση (workshops, ενεργητική και συμμετοχική μάθηση, project-based learning), τη διαρκή ενημέρωση και ανανέωση του περιεχομένου, την προσοχή σε κάθε εκπαιδευόμενο.

Στη σωστή ισορροπία θεωρίας, πρακτικής άσκησης και case studies, ο Δρ. Πάρης Λιανός προσθέτει τη δυνατότητα του εκάστοτε προγράμματος να γίνεται εύκολα κομμάτι του απαιτητικού καθημερινού προγράμματός του, καθώς και τις σωστές δόσεις τεχνολογίας που μπορούν να προσφέρουν λύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Ως εξίσου σημαντικό παράγοντα για την επιλογή ενός επιτυχημένου προγράμματος, πέρα από το κύρος του φορέα που το παρέχει, η Δάφνη Φουντουκάκου αναφέρει τη δυνατότητα πιστοποίησης της γνώσης.

«Σημασία όμως έχει, επίσης, να μπορείς να πηγαίνεις την εκπαίδευση κι ένα βήμα παρακάτω από τη “στείρα” γνώση, προσφέροντας κάτι ακόμα. Πρέπει να παρακολουθείς τις αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας, τις εξελίξεις στα διαφορά γνωστικά αντικείμενα, να καλλιεργείς δεξιότητες όπως προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη, δικτύωση, πρέπει να ενθαρρύνεις την καινοτομία και να ενισχύεις την επιχειρηματικότητα», καταλήγει.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν επηρεάζουν μόνο τη θεματολογία, αλλά και τον τρόπο παροχής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και την επαφή με την ύλη και τον ίδιο τον διδάσκοντα. Όπως επισημαίνει η Βίκυ Νικολοπούλου, η ραγδαία και συνεχής ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογικών εργαλείων, παρέχει πληθώρα δυνατοτήτων επιμόρφωσης μέσω σύγχρονων δράσεων που αξιοποιούν τα οφέλη της προσομοίωσης, της αλληλεπιδραστικότητας και του πραγματικού χρόνου. Και συνεχίζει: «Η εκπαίδευση μπορεί, πλέον, να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά στην αίθουσα, στο σπίτι, ακόμη και στην παραλία μέσω υπολογιστή ή/και κινητού τηλεφώνου. Ειδικές εφαρμογές διδάσκουν ξένες γλώσσες την ώρα που ο εκπαιδευόμενος γυμνάζεται, ενώ το virtual reality κάνει την εμφάνισή του, δημιουργώντας αληθοφανείς συνθήκες στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. Επιπλέον, το διαδίκτυο έχει καθιερωθεί πλέον ως μία αστείρευτη πηγή πληροφόρησης ενώ, ακόμη και τα social media, έχουν εισέλθει δυναμικά στον χώρο της εκπαίδευσης. Εκτιμάται ότι έως το 2050, στις ΗΠΑ, θα έχει παύσει οριστικά η εκτύπωση παντός είδους εκπαιδευτικού εγχειριδίου».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

«Εξερευνώντας» την αγορά των εκπαιδευτικών παρόχων και τη σχετική προσφορά, ακολουθούν, ενδεικτικά, κάποια από τα τρέχοντα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που βρίσκονται στη διάθεση στελεχών και επιχειρήσεων. Στο κέντρο δια βίου μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιείται από το 2014, το τρίμηνο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε Ψηφιακό Marketing και κοινωνικά δίκτυα DigiMa. Θέλοντας να καταστεί διαθέσιμο και σε επαγγελματίες εκτός Αττικής, από την εκπαιδευτική σειρά του Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα θα είναι προσβάσιμο μέσω live streaming.

Επίσης, από τον ερχόμενο Οκτώβριο, το ΟΠΑ προτείνει δύο νέα προγράμματα: το Omni-channel marketing & Customer experience, μια σε βάθος πρακτική εκπαίδευση 36 ωρών σε Customer Journey, Customer experience και Channel-mix management και το Digital transformation, ένα crash course 15 ωρών για όλα τα στελέχη που εμπλέκονται σε ένα τέτοιο project που οδηγεί στην κατανόηση των διαστάσεων ενός ψηφιακού μετασχηματισμού και των βημάτων υλοποίησής του. Όλες αυτές οι εκπαιδεύσεις μπορούν να προσφερθούν και ενδο-εταιρικά.

Το BCA College εισάγει το BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Marketing και το MSc Digital Marketing τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να δώσουν στους σπουδαστές τη δυνατότητα να αναπτύξουν την καριέρα τους μέσω μιας ποικιλίας από ενδιαφέρουσες και προκλητικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην online επικοινωνία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη διαχείριση των πωλήσεων μέσω διαδικτύου, τη διαφήμιση μέσω social media και κινητών τηλεφώνων.

Στην Ελληνοαμερικανική Ένωση μπορεί κανείς να βρει εκπαιδευτικές λύσεις για κάθε ανάγκη, όπως τα προγράμματα Digital Marketing και Growth Hacking, τα διαφορετικά προγράμματα της κατηγορίας Business English and Communication, το Design Thinking που σχετίζεται με το service innovation και τα προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης, που αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, καλύτερης διαχείρισης του χρόνου, βελτίωσης των εργασιακών σχέσεων και ενίσχυση της διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας.

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, από το 2014, προσφέρει τα πρωτοπόρα και καινοτόμα προγράμματα της e-Academy: Digital Marketing Practitioner και e-Commerce Project Manager με στόχο την πλήρη κατάρτιση των εκπαιδευομένων στους τομείς του ψηφιακού marketing και της δημιουργίας e-shops αντίστοιχα. Για περαιτέρω εξειδίκευση, τα σύντομα και στοχευμένα Cutting Edge Courses (Mobile Marketing, User Experience for e-Commerce και Digital Marketing Strategy) εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στους αντίστοιχους τομείς.

Επιπρόσθετα, η Εξέλιξη δημιούργησε την πρώτη Ακαδημία για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital Transformation Academy in Retail), ενώ τον Σεπτέμβριο, λανσάρει ένα νέο ολοκληρωμένο e-Learning course για Content Μarketing. Τέλος, πραγματοποιεί προγράμματα ενδοεταιρικής εκπαίδευσης, βασισμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης. Στο Mediterranean College, ο φοιτητής μπορεί να σπουδάσει Marketing, Management ή Χρηματοοικονομικά και να αποκτήσει αναγνωρισμένο Bachelor, Master ή ΜΒΑ από το University of Derby.

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business School) του Mediterranean College παρέχει εκπαίδευση στους βασικούς άξονες του Marketing και της Επικοινωνίας. Ειδικότερα, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Marketing Management, δίνεται έμφαση σε digital & social media και στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Το Mediterranean Professional Studies (το Κ.Δ.Β.Μ.2 του Mediterranean College) παρέχει προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης (Executive Diplomas) στους κλάδους Marketing, Επικοινωνίας και Πωλήσεων σχεδιασμένα ειδικά για επαγγελματίες, ενώ η Σχολή Πληροφορικής (School of Computing) προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Big Data Analytics.

Το IST College προσφέρει πλήρεις λύσεις επιμόρφωσης σε όλους τους τομείς που αφορούν μία επιχείρηση. Κυριότερα γνωστικά αντικείμενα είναι τα εξής: Diploma in Digital Marketing & Internet Law, Diploma in Secretary Skills, Diploma in Business Administration, Diploma in Logistics & Supply Chain Management, Diploma in Corporate Public Relations & Event Management, Diploma in Accounting, Diploma in Human Recourses Management, Diploma in Entrepreneurship and Innovation, Certificate Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Diploma in Shipping & Maritime, Diploma in Hospitality, Diploma in Banking & Finance και Certificate in Pharmacy Management.

ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ;

«Πολλοί φοιτητές παρακολουθούν μεταπτυχιακά κατόπιν προτροπής των εταιρειών τους»

«Ναι, οι επιχειρήσεις επενδύουν στην επιμόρφωση των στελεχών. Εμείς στο BCA έχουμε πολλούς φοιτητές μεταπτυχιακών στο Digital Marketing, που παρακολουθούν κατόπιν προτροπής των εταιρειών τους, πληρώνοντάς τους δε και τα δίδακτρα. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στο πρώτο στην Ελλάδα Diploma in Digital Marketing, που έτρεξε και ήταν του BCA, οι θέσεις κατελήφθησαν από ομάδες των τμημάτων marketing και πωλήσεων γνωστών εταιρειών, που ήθελαν να προσφέρουν στα στελέχη τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες επάνω στο ψηφιακό marketing»
.
Κύρος Δασκαλάκης, Marketing Director, BCA College

«Συχνά, οι επιχειρήσεις προτιμούν λύσεις ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης»

«Οι επιχειρήσεις που κατανοούν τη σημασία του καταρτισμένου προσωπικού για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους συνεχίζουν να επενδύουν στην επιμόρφωσή του. Αυτό ισχύει και για μικρές και για μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις κάθε κλάδου. Φυσικά, ο χρόνος και το κόστος που πρέπει να αφιερωθεί σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα παίζει έναν ρόλο στην τελική απόφαση, αλλά όχι τον καθοριστικό. Βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις εκπαιδεύουν τα στελέχη τους εξίσου σε σύντομα σεμινάρια και σε προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας, επιλέγοντας κυρίως με βάση τη θεματολογία που ταιριάζει στις ανάγκες τους. Συχνά, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ομάδες στελεχών που πρέπει να εκπαιδευτούν στο ίδιο αντικείμενο, οι επιχειρήσεις προτιμούν λύσεις ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά του προσωπικού τους, ώστε να έχουν αποτελέσματα σε συντομότερο διάστημα και να μειώσουν τον χρόνο και το κόστος της εκπαίδευσης». 

Γεωργία Δέδε, Professional Development Coordinator, Ελληνοαμερικανική Ένωση

«Η κρίση έχει μειώσει τις δαπάνες εκπαίδευσης των επιχειρήσεων»

«Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει μειώσει τις δαπάνες εκπαίδευσης των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, εμείς έχουμε στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα υψηλό ποσοστό συμμετοχών που καλύπτονται εταιρικά, μέσω κυρίως της επιδότησης ΛΑΕΚ 0,24%».

Σέργιος Δημητριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Οι επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο στην εξειδικευμένη κατάρτιση επιλεγμένων στελεχών»

«Η εκπαίδευση στελεχών είναι ένας από τους τομείς που η οικονομική κρίση επηρέασε βαθύτατα, καθώς οι δαπάνες για την καθολική εκπαίδευση των εργαζομένων έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Αντίθετα, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο στην εξειδικευμένη κατάρτιση επιλεγμένων στελεχών. Έως μία δεκαετία πριν, οι εταιρείες αναγνώριζαν το όνομα του παρόχου και αρκούνταν σε αυτό για την αξιοπιστία των προγραμμάτων. Πλέον, διερευνούν το γνωστικό αντικείμενο των προγραμμάτων και συχνά ζητούν την προσαρμογή του περιεχομένου ενός εκπαιδευτικού κύκλου στις ιδιαίτερες δικές τους ανάγκες, ζητώντας την υλοποίηση in house εκπαίδευσης. Επιπλέον, σημαντική αλλαγή έχει επέλθει στο προφίλ των ιδανικών εισηγητών, καθώς η ζυγαριά βαραίνει συνεχώς περισσότερο προς όφελος των επαγγελματιών, συγκριτικά με τους παραδοσιακούς εκπροσώπους του εκπαιδευτικού χώρου».

Βίκυ Νικολοπούλου, Διευθύντρια Εκπαιδευτικών & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Εξέλιξη

«Το πρώτο πράγμα που μειώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν τα προγράμματα επιμόρφωσης»

«Δυστυχώς το πρώτο πράγμα που μειώθηκε ή και εξαφανίστηκε εξ’ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ήταν τα προγράμματα επιμόρφωσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό στην επιμόρφωση των στελεχών, το οποίο κλήθηκαν να το αναπληρώσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, μέσω των προγραμμάτων διαρκούς μάθησης που παρακολουθούσαν, καθώς και πανεπιστημιακών προγραμμάτων». 

Δρ. Πάρης Λιανός, Head of the Business School, Mediterranean College

«Η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών είναι ζωτικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων»

«Οι ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, έχουν αντιληφθεί το όφελος της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού τους και επενδύουν σε αυτό. Η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών με εμπειρία στην αγορά εργασίας είναι απαραίτητη για τα στελέχη και θα έλεγα ζωτικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και για την προσαρμογή στη κουλτούρα και τη λογική των millennials που έχουν διαφορετική αντίληψη όχι μόνο ως κοινό-στόχος, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μαζί τους σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης (π.χ. χρήση social media, mindfulness, project management κ.λπ). Στο IST College δραστηριοποιούμαστε πολύ ενεργά στον τομέα της εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων, έχοντας δημιουργήσει πιστοποιημένα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλα τα αντικείμενα που αφορούν μια επιχείρηση και διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο να συν-δημιουργούμε με τους υπευθύνους των επιχειρήσεων tailor made προγράμματα. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει και ένα δίκτυο e-learning εκπαίδευσης που απευθύνεται στις επιχειρήσεις όλης της Ελλάδας».

Δάφνη Φουντουκάκου, Διευθύντρια, IST College

MICROLEARNING, SELF-DRIVEN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ SOFT SKILLS 

Σύμφωνα με την εταιρεία GQR Global Markets, οι τάσεις στα εκπαιδευτικά προγράμματα στελεχών για το 2018 είναι οι εξής:

Microlearning: Η ιδέα του microlearning στον εργασιακό χώρο περιλαμβάνει την παροχή σύντομων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ικανά να παραδίδονται μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα-διαλλείματα μεταξύ των projects των εργαζομένων. Μια ευρεία γκάμα εργαλείων, όπως videos ή διαδραστικό digital περιεχόμενο, επιτρέπει στα στελέχη να κάνουν ένα γρήγορο μάθημα ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τον όγκο εργασίας τους. Τους δίνει, έτσι, τη δυνατότητα μεγαλύτερου ελέγχου επάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Self-driven: Σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte «Global Human Capital Trends 2016», τα στελέχη όλων των βαθμίδων αναμένουν από τους εργοδότες τους «δυναμικές», «αυτό-διαχειριζόμενες (self-directed)» και «συνεχείς» ευκαιρίες εκπαίδευσης. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό ρυθμό εκμάθησης, γι’ αυτό και τα Learning and Development (L&D) προγράμματα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο self-directed. Παράλληλα, αντί του να επιβάλλουν στα στελέχη τους ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο, οι εταιρείες μπορούν να παρέχουν σε κάθε στέλεχος ένα καθορισμένο budget για εκπαιδευτικά προγράμματα, σε ετήσια βάση.

Soft skills: Κορυφαία προτεραιότητα των L&D προγραμμάτων το 2018 είναι η εκπαίδευση για soft skills, σύμφωνα με την έκθεση «2018 Workplace Learning Report» του LinkedIn. Οι εργοδότες οφείλουν να δίνουν στους εργαζομένους τους τη δυνατότητα εκπαίδευσης επάνω σε ικανότητες όπως η επικοινωνία, η διαχείριση χρόνου, η επίλυση προβλημάτων, η διαχείριση του άγχους και η δημιουργική σκέψη. Χάρη στις τεχνικές δεξιότητες οι εργαζόμενοι βρίσκουν εργασία, αλλά τα soft skills τους βοηθούν να τη διατηρήσουν. 

Πηγή: marketingweek.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ