«Ημέρα Χαράς και Εξέλιξης» από τη Manifest

Στη Manifest, αιχμή του δόρατος και κινητήριος μοχλός για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αποτελεί το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που απαρτίζει τους διαφορετικούς κλάδους εργασιών της εταιρείας. Έχοντας τον άνθρωπο-εργαζόμενο, στο επίκεντρο της λειτουργίας της Manifest η διοίκηση της εταιρείας, έχει θέσει την τις ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, τη συνεχή εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ως προμετωπίδα της εταιρικής διακυβέρνησης. Εκλαμβάνοντας την ανάπτυξη και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού ως κεφάλαιο επένδυσης και βασικό πυλώνα επιτυχούς λειτουργίας της εταιρείας για τη βέλτιστη παραγωγικότητα, η Μanifest εστιάζει στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα αποτελέσουν τον καταλύτη για την ανάδειξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζόμενων.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των σεμιναρίων καθώς και των πρωτότυπων δράσεων, όπως η «Ημέρα Χαράς και Εξέλιξης» δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους εργαζόμενους, με τα αποτελέσματα να αντανακλώνται στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες. Η Manifest δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού πρόσημου σε κάθε έκφανση λειτουργίας της σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρωτοποριακές δράσεις. 

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης και αφορούν στην πρόβλεψη των αναγκών, την επιλογή, την εκπαίδευση, την προσαρμογή και εξέλιξη, την εσωτερική επικοινωνία, την αποφυγή διακρίσεων, την παροχή ίσων ευκαιριών εξέλιξης, την παροχή κινήτρων, την επιβράβευση καθώς και την εναρμόνιση με τις αρχές και το όραμα της Manifest.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ