Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE)

“Exclusive Networking Event” από το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE), στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Πράσινων Κτιρίων (Green Building Week)

Exclusive Networking Event διοργανώνει το SBC GREECE στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, στις βιοκλιματικές εγκαταστάσεις της APIVITA στο Μαρκόπουλο Αττικής, με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Πράσινων Κτιρίων (24-30 Σεπτεμβρίου 2018). Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE) καθώς και η διεύρυνση δικτύωσης των μελών του. 

Το SBC GREECE, μέλος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας, μοναδικό και επίσημο μέλος του World Green Building Council (WGBC) στην Ελλάδα. Το WGBC, με περισσότερα από 100 μέλη Εθνικών Συμβουλίων Αειφόρων Κτιρίων, είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός παγκοσμίως με σημαντική επιρροή στην αγορά της αειφόρου δόμησης. 

Οι δραστηριότητες του SBC GREECE αναπτύσσονται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: Έρευνα και Εκπαίδευση, Συστήματα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Αειφορίας & Διαβούλευση και Προάσπιση. Τα μέλη του SBC GREECE αποτελούνται από εταιρίες, φορείς και φυσικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον ευρύτερο χώρο της κατασκευαστικής βιομηχανίας της αειφόρου δόμησης.    

Το συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του για την προώθηση των δραστηριοτήτων τους, την ανάπτυξη συνεργασιών και τη δικτύωση. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τα έργα GRAEDUCATION & Young Energy Europe, τα οποία υλοποιεί το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. 

Σημειώνεται ότι πριν από την έναρξη της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση για τους συμμετέχοντες στο κτίριο της APIVITA, που αποτελεί ένα από́ τα πρώτα επισκέψιμα βιοκλιματικά́ κτίρια στην Ελλάδα, το οποίο συνδυάζει χώρους παραγωγής και γραφεία. Ο αριθμός των θέσεων της ξενάγησης είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτήν, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο τηλ. 210 64 19 036.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ