Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση: Πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα»

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2018-2019

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσκαλεί για έκτη χρονιά τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν προτάσεις στο πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα». Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2018-19 σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. 

Κύριος στόχος του προγράμματος «Μαθαίνουμε Παρέα» είναι η ενδυνάμωση της προσωπικότητας του μαθητή, η ανάπτυξη και η εξέλιξη του εαυτού του, η προαγωγή και η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και αυτοαντίληψης μέσα από καινοτόμες δράσεις (ομαδο)συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας.

Η δημόσια πρόσκληση στην οποία υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής και το χρονοδιάγραμμα της επιλογής είναι διαθέσιμη εδώ

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ