Αττική Οδός: Πιλοτική άσκηση του ερευνητικού προγράμματος ΖΟΝeSEC

Για τη βέλτιστη ασφάλεια των χρηστών της Αττικής Οδού, από τις Αττικές Διαδρομές

Διοργανώνεται από την «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», την εταιρεία λειτουργίας της Αττικής Οδού, άσκηση ευρείας κλίμακας στις εγκαταστάσεις της Αττικής Οδού στην Παιανία, στο πλαίσιο του προγράμματος ZONeSEC. Η άσκηση αφορά στην πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ZONeSEC και θα καλύψει μια σειρά από πιθανά σενάρια απειλών, όπως είναι οι δολιοφθορές, η εισβολή αγνώστων, τα σημαντικά κυκλοφοριακά συμβάντα και οι κυβερνο-επιθέσεις στις εγκαταστάσεις του αυτοκινητόδρομου και κυρίως στο τεχνικό κτίριο της σήραγγας των Βριλησσίων. Για την ασφάλεια των χρηστών της Αττικής Οδού και των συμμετεχόντων στο ερευνητικό πρόγραμμα, όλες οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν εκτός αυτοκινητόδρομου, ενώ θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση για την ενημέρωση του κοινού που θα βρίσκεται στο πάρκο πάνω από τη σήραγγα Βριλησσίων, στην περιοχή Βριλησσίων- Χαλανδρίου, μεταξύ των κόμβων Πεντέλης και Δουκίσσης Πλακεντίας.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΖΟΝeSEC  εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοδότησης FP7 (7th Framework Programme) και στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών παρακολούθησης κι επίβλεψης κρίσιμων υποδομών ζωτικής σημασίας κι ευρείας έκτασης (Widezones). Βάσει μίας ενιαίας  προσέγγισης, το ZONeSEC επαναπροσδιορίζει το θέμα της ασφάλειας των ζωνών ευρείας κλίμακας, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα όπως το κόστος, η πολυπλοκότητα, η τρωτότητα και η κοινωνική αποδοχή. Το πρόγραμμα ZONeSEC, το οποίο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2014, θα ολοκληρωθεί την 30η Νοεμβρίου 2018.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής άσκησης, οι οργανισμοί που πλαισιώνουν το ευρωπαϊκό έργο ZONeSEC θα κάνουν επίδειξη των καινοτόμων τεχνολογιών που εφαρμόζουν για την προστασία κρίσιμων υποδομών ζωτικής σημασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικών λύσεων, από αισθητήρες χαμηλού κόστους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ραντάρ και ανάκτηση δεδομένων από πολλαπλές ετερογενείς πηγές δεδομένων, έως και την υλοποίηση συστημάτων προσομοίωσης συμβάντων και εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας. 

Την πιλοτική άσκηση, εκτός από τους συμμετέχοντες στο ερευνητικό πρόγραμμα, θα παρακολουθήσουν εκπρόσωποι εταιρειών και φορέων από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολούνται με τη λειτουργία και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών ζωτικής σημασίας, καθώς και η αρμόδια επιτροπή διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων European Commission Research Executive Agency (Unit B4-Safeguarding Secure Society).

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συμμετέχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με στόχο τη διαρκή εξέλιξη των υπηρεσιών της στους τομείς της οδικής ασφάλειας και της διαχείρισης συμβάντων στον αυτοκινητόδρομο για την εξυπηρέτηση των οδηγών που κινούνται στην Αττική Οδό.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ