Η Global Sustain παρουσιάζει τον Ενιαίο Απολογισμό για το έτος 2017

Με βάση διεθνή πρότυπα ο απολογισμός

Για μια ακόμα χρονιά και σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, η Global Sustain αποδεικνύει την έμπρακτη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία κοινής αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρουσιάζοντας τον τρίτο Ενιαίο Απολογισμό για το έτος αναφοράς 2017 (1 Ιανουαρίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017). Ο Απολογισμός της Global Sustain αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής της, αποδεικνύοντας τον σταθερό προσανατολισμό της στην επίτευξη οικονομικών επιδόσεων αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη.          
                                                                          
Ο Ενιαίος Απολογισμός 2017 περιλαμβάνει στοιχεία από την Global Sustain Limited (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο), την Global Sustain GmbH (Βερολίνο, Γερμανία) και την Global Sustain Α.Ε. (Αθήνα, Ελλάδα). Για το έτος αναφοράς 2017, η Global Sustain πραγματοποίησε για τρίτη φορά τη διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικότητας, προκειμένου να συμπεριλάβει στον Απολογισμό της ουσιαστικά θέματα και ενδιαφερόμενα μέρη, σημαντικά για όλο τον Όμιλο.

Ο Απολογισμός έχει συνταχτεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των GRI Standards (Core), τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), τις αρχές του προτύπου AA1000APS 2008, τις κατευθυντήριες οδηγίες του Intrnational Integrated Reporting Council (IIRC) και τέλος, σύμφωνα με τις αρχές του οργανισμού Principles for Responsible Investment (PRI). Το περιεχόμενο του Απολογισμού που είναι σχετικό με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης έχει λάβει διασφάλιση από την TÜV AUSTRIA Hellas, ενώ τα οικονομικά στοιχεία έχουν διασφαλιστεί από την RSM Α.Ε. για την Ελλάδα, από την Oury Clark για το Ηνωμένο Βασίλειο και από τη Schwarzkopf για τη Γερμανία.

Ο Απολογισμός είναι διαθέσιμος στην αγγλική γλώσσα και η γραφιστική του επιμέλεια έχει πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μέλος της Global Sustain, Ομάδα Σύμπραξις.

Κύρια επιτεύγματα:
  • 12% Αύξηση Κύκλου Εργασιών
  • 94% Ικανοποίηση Πελάτων
  • 85,6% Διατήρηση Μελών
  • 49% Αύξηση Οικονομικής Αξίας
  • 34,11 Μέσος Αριθμός Ωρών Εκπαίδευσης ανά Εργαζόμενο
  • 70 Συνέδρια και Εκδηλώσεις
Τον απολογισμό μπορείτε να τον δείτε Online εδώ.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ