Ευρωπαϊκή Πίστη: Συμμετοχή του Ομίλου στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, αποτελεί εδώ και ένα έτος ενεργό μέλος της εθελοντικής δράσης «United Nations Global Compact», δεσμευόμενη να τηρεί, να υποστηρίζει και να προωθεί σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της, τις 10 βασικές αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., οι οποίες αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις συνθήκες εργασίας, στο περιβάλλον και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η συμμετοχή του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. έχει ως στόχο, αφενός να υποστηρίξει και να προωθήσει τις αρχές που προάγει η συγκεκριμένη δράση, αφετέρου να προσθέσει όρους βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική του λειτουργία

Παράλληλα, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη συμμετέχει δυναμικά και στους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s) της «Ατζέντας 2030», οι οποίοι από το 2015 έχουν υιοθετηθεί και από τα 193 κράτη – μέλη των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Οι στόχοι αυτοί, περιγράφονται αναλυτικά στον Απολογισμό Βιωσιμότητας που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, ως ενεργός εταίρος του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., θεωρεί υποχρέωσή του να συμβάλλει σε ένα μέλλον με ανθρώπινο πρόσωπο, δεσμευόμενος να αποτελεί παράδειγμα για το πως οι εταιρίες μπορούν να συμβάλλουν στην εξομάλυνση κρίσιμων παγκόσμιων προβλημάτων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η μοναδική ασφαλιστική που δημοσιεύει απολογισμό βιωσιμότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI G4, τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. και του ISO 26000.

Μάθετε περισσότερα για την συμμετοχή του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη στο «United Nations Global Compact», στο σύνδεσμο: https://www.europaikipisti.gr/gr/CSR.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ