Συμμετοχή της Eurobank στην Agrothessaly 2019

H Eurobank ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του αγροτικού τομέα συμμετείχε στην 12η Πανελλήνια Έκθεση “Agrothessaly” για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2019 στη Λάρισα. Η Agrothessaly αποτελεί μία στρατηγική συνεργασία της ΔΕΘ-Helexpo και του Δήμου Λαρισαίων, με διεθνή χαρακτήρα και ενδιαφέρον που καλύπτει ένα ευρύ πεδίο του αγροτικού κλάδου.

Για την Eurobank ο αγροτικός τομέας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα δράσης, καθώς αναγνωρίζει τη δυναμική αλλά και τη σημασία του κλάδου για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η στήριξη του αγροτικού τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την Τράπεζα ειδικά σήμερα που το ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον ωθεί τον  παραδοσιακό αγροτικό τομέα να εξελιχθεί, να γίνει πιο εξωστρεφής και καινοτόμος, εκσυγχρονίζοντας καλλιέργειες και μεθόδους παραγωγής, ώστε ο παραδοσιακός αγρότης να δώσει τη θέση του σε έναν σύγχρονο και ανταγωνιστικό επιχειρηματία αγρότη.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, κλιμάκιο ανώτατων στελεχών της Eurobank στο οποίο συμμετέχουν  ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Small Business Segment κ. Δημήτρης Οικονόμου, ο επικεφαλής Τομέα Στρατηγικής & Ανάλυσης, Small Business Segment κ. Παναγιώτης Θεοδώρου και άλλα στελέχη της Τράπεζας θα έχουν σειρά επαφών και συναντήσεων με πελάτες και εκπροσώπους των νευραλγικών για την οικονομία κλάδων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Οι  επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να επισκεφθούν το περίπτερο της Τράπεζας και να ενημερώνονται αναλυτικά για το πρόγραμμα  «Business Banking Αγροτικός Τομέας» της Eurobank που αποτελεί  μια επιλογή στρατηγικής σημασίας, μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα  δεν εξαντλείται μόνο σε προτεινόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς  εμπλουτίζεται συνεχώς με προϊόντα και  υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες κάθε αγρότη και κάθε αγροτικής επιχείρησης, όπως:
  • Τη χρηματοδότηση για την εγκατάσταση νέων αγροτών 
  • Την παροχή ρευστότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
  • Τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
  • Την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την επέκταση σε νέες αγορές.
Το πρόγραμμα Business Banking Αγροτικός Τομέας μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
  • Τον Λογαριασμό Αγροτικών Ενισχύσεων για τις καθημερινές συναλλαγές και την πίστωση των αγροτικών ενισχύσεων που εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση.
  • Την Κάρτα του Αγρότη, που εκδίδεται στο πλαίσιο συνεργασίας της Eurobank  με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και παρέχει τη δυνατότητα  άμεσης  χρηματοδότησης  των παραγωγικών δαπανών με  «προεξόφληση» μέρους της Βασικής και της Πράσινης Ενίσχυσης μέσω ορίου υπερανάληψης επί καταθετικού λογαριασμού.
  • Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Σχεδίων Βελτίωσης το οποίο περιλαμβάνει τόσο την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής όσο και της επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη επάρκεια κεφαλαίων σε κάθε στάδιο της επένδυσης.
  • Χρηματοδότηση Αγροτικού Εξοπλισμού: Δυνατότητα χρηματοδότησης για την αγορά τρακτέρ και άλλων βαρέων μηχανημάτων σε συνεργασία με  κορυφαίες εταιρίες του χώρου.
  • Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης και Επενδύσεων: Δυνατότητα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Cosme του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων*. 
Παράλληλα, η Eurobank έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής  για την παροχή δύο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που σχεδιάζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και την PWC, φορείς υλοποίησης των οποίων είναι το ΕΤΕΑΝ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Πρόκειται για τις Μικροπιστώσεις (με ποσό έως και 25.000 ευρώ) και το εργαλείο «εγγυοδοσίας», που αφορά δάνεια άνω των 25.000 ευρώ.

Ο αγροδιατροφικός τομέας επωφελείται και από τις ισχυρές διεθνείς συμμαχίες και πρωτοβουλίες της Eurobank στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης, ολοκληρωμένης στρατηγικής της για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων που θέλουν να ανοιχτούν στις αγορές του εξωτερικού. Οι  επιχειρηματικές αποστολές Go International, που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο δίνουν τη δυνατότητα σε έλληνες εξαγωγείς να πραγματοποιούν στοχευμένες B2B συναντήσεις με αγοραστές από όλο τον κόσμο. Το Exportgate, η πιο ολοκληρωμένη ελληνική ηλεκτρονική πύλη διεθνούς εμπορίου προωθεί την επιχειρηματική δικτύωση ελληνικών και κυπριακών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, η συμφωνία Eurobank – Santander δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις – μέλη του Exportgate.gr – να ενταχθούν στο “Eurobank Trade Club” και μέσω αυτού να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο επιχειρήσεων πελατών των 14 Τραπεζικών Ομίλων με παρουσία σε 50 χώρες.

*Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ