Στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο το βραβείο της “Pressious Εργασίας της Χρονιάς”

Tο έντυπο ΩΕΜΕΚ (Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο) και ΩΚΚ (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο), του Ιδρύματος Ωνάση, ψήφισαν ως την «Pressious Εργασία της Χρονιάς» για το 2018 οι άνθρωποι της PressiousArvanitdis.

Το βραβευμένο έντυπο χαρακτηρίζεται από τα έντονα χρώματα των δυο εξωφύλλων του, ενώ είναι βιβλιοδετημένο με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ώστε να μπορεί να διαβάζεται και από τις δυο πλευρές του. Τόσο στα εξώφυλλά του, όσο και στο εσωτερικό του, στο οποίο παρουσιάζεται το νέο έργο του Ιδρύματος Ωνάση, το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, έχουν χρησιμοποιηθεί ειδικά χαρτιά. Ο πρωτότυπος τρόπος που δύο έντυπα ενώθηκαν είχε ως στόχο να παρουσιάσουν από τη μία το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και από την άλλη τη νέα εποχή που διέρχεται το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Δύο νοσοκομεία, ένας ενιαίος οργανισμός. Αυτό ήταν το concept που ενσαρκώθηκε στο έντυπο έμπνευσης και σχεδιασμού από την Beetroot.

Η βράβευση για την «Pressious Εργασία της Χρονιάς 2018» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 στα γραφεία του Ιδρύματος Ωνάση. Το «παρών» εκεί έδωσε ο κύριος Αλέξανδρος Μωρελλάς (Campaign Manager Health στο Ίδρυμα Ωνάση και υπεύθυνος της συγκεκριμένης παραγωγής), καθώς και  εκπρόσωποι της PressiousArvanitidis, Ανανίας Αρβανιτίδης (Διευθύνων Σύμβουλος) και Κατερίνα Χάρμπαλη (Υπεύθυνη Πωλήσεων). 

Το έντυπο ΩΕΜΕΚ τυπώθηκε στην PressiousArvanitidis τον Οκτώβριο του 2018 και επελέγη μέσα από μία πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει τα τελευταία 8 χρόνια η  PressiousArvanitidis, βάσει της οποίας κάθε μήνα ψηφίζεται από όλους τους ανθρώπους της εταιρείας  η «Εργασία του μήνα». Εκείνη δηλαδή η εκτυπωτική εργασία που ξεχώρισε από το σύνολο των παραγωγών της συγκεκριμένης περιόδου, ενώ στο τέλος του χρόνου συγκρίνεται η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει κάθε «Εργασία του μήνα» και αναδεικνύεται η «Εργασία ης Χρονιάς». Για την επιλογή της «Εργασίας του Χρονιάς» λαμβάνονται υπ’ όψιν παράγοντες που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος, το βαθμό δυσκολίας της παραγωγής του, την ελκυστικότητα και την πρωτοτυπία του εκτυπωτικού έργου. 

Το έντυπο ΩΕΜΕΚ ήταν εκείνη η εκτυπωτική εργασία που αρχικά ψηφίστηκε ως η “Εργασία του μήνα” τον Οκτώβριο του 2018, και στη συνέχεια έχοντας συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις «Εργασίες του μήνα», διακρίθηκε ως η “Εργασία της Χρονιάς”.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ