Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην INTERAMERICAN

Κατά την πρόσφατη παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της προοπτικής της INTERAMERICAN, αναδείχθηκε ως στρατηγική προτεραιότητα να γίνει η εταιρεία ο απόλυτος «Ψηφιακός Ασφαλιστής». Η επιλογή αυτής της κατεύθυνσης, καθοριστική για τον συνολικό μετασχηματισμό της INTERAMERICAN και τη δυναμική της μετάβασης στο μέλλον, που συνδέεται και για τον ασφαλιστικό κλάδο πολλαπλά με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, έχει εισαγάγει την εταιρεία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της από το 2010. 

Η δέσμη των ενεργειών και των έργων είναι μεγάλη και υποστηρίζεται από σημαντικές επενδύσεις σε προγράμματα, συστήματα και εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας για λειτουργίες και προϊόντα. Συνοπτικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός βασίζεται στη μετεξέλιξη του παραδοσιακού μοντέλου ανάπτυξης και παράδοσης προϊόντων πληροφορικής “Waterfall” στο μοντέλο προσαρμοστικότητας στην αλλαγή “Agile”, με το ενδιαφέρον της INTERAMERICAN πρακτικά εστιασμένο:

Στην εμπειρία του πελάτη, δημιουργώντας και παρέχοντας 24χ7 omni-channel προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών, αναλύοντας το customer journey του, ακούγοντας τη φωνή του, αξιοποιώντας περισσότερο τα αδόμητα δεδομένα με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως η Hadoop και Text & Sentiment analytics και παρέχοντάς του Virtual assistance υπηρεσίες (chatbots, voice recognition, speech2text κ.α.) που απλοποιούν τη καθημερινότητα του κυρίως στους χώρους της πληροφόρησης, του underwriting και της διαχείρισης των ζημιών.

Στην αυτοματοποίηση επαναλαμβανομένων χρονοβόρων manual διαδικασιών με την 24χ7 χρήση Robotics, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο και resources. 

Στη λήψη αποφάσεων, συνεχίζοντας τις επενδύσεις σε ανθρώπους και τεχνολογίες στον χώρο των Smart Data, με στόχο την μετατροπή σε ένα data-driven οργανισμό, αναπτύσσοντας ή βελτιώνοντας τα μοντέλα τους και προχωρώντας στην βαθύτερη ανάλυση δεδομένων που έχουν σχέση με αξιολόγηση των ρίσκων και τη συμπεριφορά του πελάτη, συνδέοντας online και offline δεδομένα, ενσωματώνοντας machine learning models, artificial και fraud detection τεχνικές, δημιουργώντας scoring models και βελτιστοποιώντας τα 360ο customer view μοντέλα τους. Παράλληλα, η δημιουργία cross selling και next best offer μοντέλων πωλήσεων, με την αξιοποίηση των leads και την παρακολούθηση των sales activities, θα βοηθήσει στη σημαντική βελτίωση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Στην εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και την προσαρμογή ή δημιουργία νέων business μοντέλων, αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως η τηλεματική και το IoT με την παρουσίαση νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον χώρο των connected car, smart homes και υγείας.

Στην είσοδο της εταιρείας στην API Οικονομία, αναπτύσσοντας και παρέχοντας το δικό της API development portal και δίνοντας τη δυνατότητα σε τρίτους της δημιουργίας ενός digital ecosystem, το οποίο θα ξεφεύγει από τα στενά όρια της ασφάλισης.

Στη μεγαλύτερη αξιοποίηση του Artificial Intelligence και των self-learning μηχανισμών, κάνοντάς τες integration με τις core ασφαλιστικές εφαρμογές, με virtual assistance υπηρεσίες και με χρήση τους καθημερινά στους τομείς των αποζημιώσεων, του underwriting και των contact centers.

Στην ασφάλεια συστημάτων, με την συνεχή αναβάθμιση και διαρκή αξιολόγηση των συστημάτων προστασίας έναντι των κυβερνοεπιθέσεων, που συνεχώς αυξάνονται και αποτελούν, ίσως, τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις σήμερα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ