Επέκταση δράσεων για το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Τις δράσεις του σε τρεις στρατηγικούς τομείς επεκτείνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, μετά και την τροποποίηση του Καταστατικού του, την οποία έκρινε σκόπιμη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 25/01/2019, προκειμένου ο Επιμελητηριακός φορέας να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα και ουσιαστικότερα στο έργο του. 

Ειδικότερα, το νέο – τροποποιημένο Καταστατικό δίνει τη δυνατότητα στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο να αναπτύξει με μεγαλύτερη ένταση και περισσότερο στοχευμένα την παρουσία του στον τομέα της Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, με τη δημιουργία και λειτουργία Οργανισμών και Φορέων, έργο των οποίων θα είναι η επίλυση επιχειρηματικών διαφορών μεταξύ εταιριών, μελών ή μη του Σωματείου. 

Επίσης, το σχετικό άρθρο του Καταστατικού προβλέπει για το Επιμελητήριο την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας και εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διοργάνωσης σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων εκπαιδευτικού, επιστημονικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα. 

Τέλος, δίνει τη δυνατότητα στο φορέα να ιδρύσει επαγγελματικές σχολές εκπαίδευσης και κατάρτισης, κέντρα διά βίου μάθησης, κολέγια και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο έχει ήδη αναπτύξει δράση τόσο στον τομέα της Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, όσο και της εκπαίδευσης, όπως και της επιμόρφωσης με την καθιέρωση του θεσμού της Διττής Εκπαίδευσης, ωστόσο μετά και την τροποποίηση του Καταστατικού του αποκτά τη δυνατότητα της δυναμικότερης δράσης του στους τομείς αυτούς.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο Καταστατικό του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών την  1η Ιανουαρίου 1933 και στη συνέχεια ακολούθησαν μόλις τρεις τροποποιήσεις, η τελευταία εκ των οποίων το 2001. 

Όπως επεσήμανε ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, «στο διάστημα των τελευταίων 18 ετών, το Επιμελητήριο άλλαξε, επέκτεινε τις δράσεις και τις υπηρεσίες του, ακολουθώντας τις ανάγκες της οικονομίας και αγοράς. Ως αποτέλεσμα  του εκσυγχρονισμού αυτού, προέκυψε η ανάγκη προσαρμογής των καταστατικών διατάξεων, οι οποίες έπρεπε να τροποποιηθούν ως προς το περιεχόμενό τους» ανέφερε, για να προσθέσει ότι «το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να προσφέρει με όλες τις δυνάμεις του προς την ελληνογερμανική επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο την περαιτέρω σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, αλλά και την τόνωση της απασχόλησης στην Ελλάδα, σε μια περίοδο που η οικονομία της επιστρέφει στην κανονικότητα».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ