Ευρωπαϊκή Πίστη: Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί πλέον θεσμό για τον Όμιλο

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου, τα οποία εξοπλίστηκαν και διαμορφώθηκαν ειδικά για τη Δωρεά Αίματος, από την Μονάδα Κινητής Αιμοδοσίας του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών. 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει δημιουργήσει δική της Τράπεζα αίματος από το 2003, διενεργώντας τρεις εθελοντικές αιμοδοσίες ανά έτος, οι οποίες αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη θέρμη από τους εργαζομένους και τη διοίκηση της Εταιρίας, καθώς έχουν συγκεντρωθεί 966 μονάδες αίματος εκ των οποίων οι 568 έχουν δοθεί σε καλύψεις.

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια από τις εκατοντάδες δράσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος τα τελευταία έτη, προκειμένου να συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών του κοινωνικού ιστού. Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, θα συνεχίσει να τοποθετεί τέτοιου είδους δράσεις στην κορυφή του στρατηγικού της σχεδιασμού.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ