Ευρωπαϊκή Πίστη: 26 ενέργειες Ε.Κ.Ε το Α’ εξάμηνο 2019

Σε 26 δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προχώρησε το Α’ εξάμηνο του 2019 ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, με σκοπό την επέκταση και ενίσχυση του ρόλου του στον κοινωνικό ιστό.

Οι συγκεκριμένες δράσεις είναι πλήρως εναρμονισμένες με το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact) στο οποίο ο Όμιλος συμμετέχει εθελοντικά. Σύμφωνα με το Οικουμενικό Σύμφωνο, οι επιχειρήσεις παροτρύνονται να εφαρμόζουν τις δέκα αρχές που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην εργασία, στο περιβάλλον και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Από τις 26 δράσεις, 12 αφορούσαν στον αθλητισμό, 7 στον τομέα της εκπαίδευσης, 4 είχαν πολιτιστικό χαρακτήρα και 3 από αυτές έλαβαν χώρα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Στις δράσεις αυτές, αξίζει να σημειωθεί η κίνηση του Ομίλου να βοηθήσει μέσω χορηγίας και εθελοντικής εργασίας στην αποκατάσταση στο Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας, από την καταστροφική φωτιά του έπληξε πέρυσι την περιοχή.

Ακόμα, πολύ σημαντικές δράσεις του Ομίλου με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα ήταν η στήριξη στο Χαμόγελο του Παιδιού, η Χορηγία στις Ημέρες Καριέρας, καθώς και η Δωρεά στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Τέλος, είναι άξιο αναφοράς, ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α είναι ο μοναδικός ασφαλιστικός οργανισμός που δημοσιεύει Απολογισμό Βιωσιμότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI G4, τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. και του ISO 26000. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ