3ος Ενιαίος Απολογισμός της Global Sustain

Η Global Sustain παρουσιάζει τον 3ο κατά σειρά Ενιαίο Απολογισμό συνεχίζοντας τη μακροχρόνια δέσμευση της στη διαφάνεια και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος του Απολογισμού μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί μας για τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, και πως μπορούμε μαζί να βελτιώσουμε την επίδοση μας σε σχέση με τα πιο σημαντικά θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργώντας πάντα αξία για την κοινωνία  και το περιβάλλον.

Το έτος αναφοράς του 3ου Ενιαίου Απολογισμού είναι το 2018 (1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018), και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της βιώσιμης στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία, προσανατολισμένη πάντα στην επίτευξη οικονομικών επιδόσεων και στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Ενιαίος Απολογισμός 2018 περιλαμβάνει στοιχεία από την Global Sustain Limited (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο), την Global Sustain GmbH (Βερολίνο, Γερμανία) και την Global Sustain Α.Ε. (Αθήνα, Ελλάδα). Για το έτος αναφοράς 2018 η Global Sustain αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει εκ νέου ανάλυση ουσιαστικότητας, αλλά επικεντρώθηκε στην βελτίωση των Ουσιαστικών Θεμάτων της προηγουμένης χρονιάς έτσι ώστε να σταθεροποιήσει την πρόοδο των ήδη υπάρχοντών ουσιαστικών θεμάτων.

Ο Απολογισμός έχει συνταχτεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI Standards (In accordance-core), τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), τις αρχές του προτύπου AA1000APS (2008), το πρότυπο του International Reporting Council (IIRC) και τέλος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του οργανισμού Principles for Responsible Investment (PRI).

Το περιεχόμενο του Απολογισμού σχετικό με θέματα βιωσιμότητας και αειφορίας έχει πιστοποιηθεί από την εταιρεία TÜV AUSTRIA Hellas, ενώ τα οικονομικά στοιχεία έχουν διασφαλιστεί από την εταιρεία RSM Α.Ε. για την Ελλάδα, από την εταιρεία Oury Clark για το Ηνωμένο Βασίλειο και από τη Schwarzkopf για την Γερμανία. Ο Απολογισμός είναι διαθέσιμος μόνο στην αγγλική γλώσσα και η γραφιστική του επιμέλεια έχει πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μέλος της Global Sustain, Ομάδα Σύμπραξις. 

Κύρια επιτεύγματα:
Αύξηση κύκλου εργασιών, 11,14%
Αύξηση οικονομικής αξίας, 45%
Ικανοποίηση πελατών σε θέματα επικοινωνίας, 91%
Διατήρηση μελών στο δίκτυο της Global Sustain, 90,1%
Συμμετοχή σε 91 εκδηλώσεις 


Τον απολογισμό μπορείτε να τον δείτε Online εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ