Τράπεζα Πειραιώς: Σε ρότα ενεργειακής μετάβασης οι τράπεζες


Με τον βασικό άξονα του ενεργειακού γίγνεσθαι σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη να αποτελεί η μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών και -στη συνέχεια- μηδενικών εκπομπών άνθρακα, πρωτεύουσα σημασία λαμβάνει η διαμόρφωση του κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου που θα στηρίξει μια τέτοια δράση, μιας και όρος για νέα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας είναι η διασφάλιση βιώσιμης και αποδοτικής χρηματοδότησης.

Μάλιστα η βιωσιμότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων τόσο για τον πιστωτή όσο και για τον επενδυτή αποκτά σημαίνουσα βαρύτητα αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι πλέον, προοδευτικά, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καλούνται να σταθούν με όρους αγοράς στον ενεργειακό στίβο, μετά και τις αποφάσεις για σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων και υποχρεωτική συμμετοχή αυτών στην ημερήσια ενεργειακή αγορά.

Σε επίπεδο Ευρώπης, η Κομισιόν έχει εγκαινιάσει το EU Action Plan το οποίο βασίζεται στις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων – πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών – και λειτουργεί σε απόλυτη συσχέτιση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα των κρατών μελών.

Ειδικότερα, έχει τις εξής τρεις βασικές στοχεύσεις:
  • Αναπροσανατολισμός των κεφαλαιακών ροών προς αειφόρες επενδύσεις
  • Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και κοινωνικά θέματα
  • Ενίσχυση της διαφάνειας και του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής δραστηριότητας

Βλέποντας το συνολικότερο κάδρο της χρηματοδότησης, βασική πρόσθεση της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως έχει αποτυπωθεί μέχρι τώρα στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κομισιόν, είναι η διαμόρφωση ενός κοινού θεσμικού πλαισίου για τα κράτη μέλη «χωρίς κανένα λάθος στη μετάφραση», όπως χαρακτηριστικά τόνισε το στέλεχος του τραπεζικού τομέα, Μαβίκα Ηλιού, Διευθύντρια της Μονάδας «Green Banking» της Τράπεζας Πειραιώς στο πρόσφατο συνέδριο του energypress.

Σε αυτές τις εξελίξεις, τα τραπεζικά ιδρύματα αναπροσαρμόζουν την στρατηγική τους, διαμορφώνοντας μεθοδολογία και υποδομές (ανθρώπινο δυναμικό), όπου θα επιτρέπεται η αποτελεσματική παρακολούθηση μιας επένδυσης σε έργα ΑΠΕ.

Τέτοια μέτρα μπορούν να αφορούν την παρακολούθηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και των διεθνών αγορών ΑΠΕ, την ανάπτυξη μεθοδολογίας υπολογισμού εύλογου κόστους επενδύσεων ή και την κατηγοριοποίηση της χρηματοδότησης σε Χαμηλό, Μέτριο ή Υψηλό Π&Κ κίνδυνο.

Να σημειωθεί ακόμη, πως η διαχείριση και η αξιολόγηση των υποψήφιων προς χρηματοδότηση έργων γίνεται με κριτήριο την ισχύ τους και στόχο έχει αφενός την παρακολούθηση της επένδυσης και αφετέρου την ανάπτυξη της ικανότητας από μέρους της τράπεζας να παρεμβαίνει στην εξέλιξη του έργου με συμβουλευτικές υπηρεσίες προς αποτελεσματικότερη απόδοση της επένδυσης.

Λαμβάνοντας δε υπόψιν το μέγεθος των αναγκών σε νέα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης, καθώς και τις παρεπόμενες ανάγκες σε ανάπτυξη υποδομών σε δίκτυα κ.α., η ύπαρξη και ωρίμανση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και πλαισίων κρίνεται καθοριστικής σημασίας.

Σε διαφορετική περίπτωση τα σύννεφα γύρω από τους στόχους για τις ΑΠΕ και το κλίμα ενδέχεται να πυκνώσουν περαιτέρω, μιας και σε τελευταία ανάλυση βασική μεταβλητή στην εξίσωση παραμένει η βιωσιμότητα της επένδυσης…

Δείτε την ομιλία της κυρίας Μαβίκας Ηλιού εδώ.

Πηγή άρθου: https://energypress.gr/
Πηγή εικόνας: 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ