Boussias Communications: Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Γ. Γ. Εμπορίου & Καταναλωτή: Υπέρ της ελεύθερης οικονομίας και του υγιούς ανταγωνισμού

Τρεις θεσμικές παρεμβάσεις για την ορθότερη λειτουργία της αγοράς προαναγγέλλει στη συνέντευξή του στο σελφ σέρβις ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή. Όπως αποκαλύπτει, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα βασιστεί στην πολιτική των «ανοικτών δεδομένων» για την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή, θα δώσει έμφαση στην κωδικοποίηση των ΔΙΕΠΠΥ για την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων, ενώ μελετά την υιοθέτηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την αγορά του franchise, ώστε να διασφαλιστούν αποτελεσματικότερα τα δικαιώματα του franchisee και οι υποχρεώσεις του franchisor.

Διαχρονικές αδυναμίες του ελεγκτικού μηχανισμού της αγοράς είναι η πολυνομία, η γραφειοκρατία, η πολυδιάσπαση και η υποστελέχωση, παραδέχθηκε ο κ. Π. Σταμπουλίδης στην έναρξη της συζήτησής μας, απαντώντας σε ερώτησή μας σχετικά τις αδυναμίες του ελεγκτικού μηχανισμού της αγοράς. Ωστόσο, όπως τόνισε, «το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σχεδιάζει τη θεσμοθέτηση μιας Ενιαίας Διυπηρεσιακής Μονάδας για την Εποπτεία της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παραεμπορίου, η οποία αναμένεται να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό τις προαναφερθέντες αδυναμίες και να βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας του ελεγκτικού μηχανισμού του υπουργείου». Αναφορικά με την πολυνομία που σχετίζεται με τον ελεγκτικό μηχανισμό, πρόσθεσε ότι «ήδη σχεδιάζεται η αναμόρφωση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Υπηρεσιών και υπαίθριου εμπορίου (ΔΙΕΠΠΥ)».

σελφ σέρβις: Σε ποιο βαθμό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν περιθώρια αντίστασης στις πιέσεις των ισχυρών του εμπορίου; Τι μέτρα λαμβάνετε για να τις στηρίξετε, εφόσον, όπως λέγεται, αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά της οικονομίας»;
Παναγιώτης Σταμπουλίδης: Πράγματι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας επιχειρηματικότητας –είναι περίπου το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό άμεση προτεραιότητα του υπουργείου είναι η στήριξή τους έναντι των μεταβαλλόμενων τάσεων της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η μείωση της φορολογίας, η σχεδιαζόμενη μείωση του ΦΠΑ, η ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις, ο μηχανισμός για τη διαχείριση των επισφαλών δανείων, η δημιουργία ενός ανταγωνιστικότερου πλαισίου, ώστε να προγραμματίζουν οι ίδιες τις προωθητικές και εμπορικές δράσεις σε αγορές πρώτων υλών, η αντιμετώπιση του παραεμπορίου με ελεγκτικές δράσεις σε ολόκληρη την επικράτεια, ο νέος νόμος για το ΓΕΜΗ και η προσδοκώμενη μείωση των διοικητικών τους βαρών, πιστεύουμε ότι συμβάλουν στην βιωσιμότητα τους.

Σύγκλιση με τις απόψεις της αγοράς

σ. σ.: Πώς σχεδιάζετε να παρέμβετε στο ζήτημα των προσφορών και των εκπτώσεων;
Π. Σ.: Αυτή την περίοδο διεξάγουμε διάλογο με τους επαγγελματικούς φορείς, προκειμένου να λάβουμε υπόψη τις απόψεις τους. Διαπιστώνουμε σύγκλιση απόψεων ως προς την τροποποίηση του υπάρχοντος πλαισίου, με σκοπό να εντείνουμε την κινητικότητα των καταναλωτών, ενισχύοντας τις προωθητικές ενέργειες και αίροντας τα εμπόδια, που στρεβλώνουν την αγορά και δημιουργούν αθέμιτες συνθήκες ανταγωνισμού.

σ. σ.: Είστε υπέρ ή κατά της κυριακάτικης αργίας;
Π. Σ.: Το ζήτημα αυτό έχει ρυθμιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία διεύρυνε το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές. Σε κάθε περίπτωση αξιολογούμε τα αποτελέσματα του υφιστάμενου πλαισίου και το αποτύπωμά του στην εθνική οικονομία.

σ. σ.: Μετά την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου, ποιες είναι οι επόμενες νομοθετικές σας πρωτοβουλίες;
Π. Σ.: Ο αναπτυξιακός νόμος δημιουργεί την ανάγκη για την έκδοση μίας σειράς υπουργικών αποφάσεων για θέματα του ΓΕΜΗ, μέσω των οποίων θα ρυθμιστεί λεπτομερώς η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου. Επίσης, όπως προανέφερα, σχεδιάζουμε την ανασυγκρότηση δια νόμου του ελεγκτικού μηχανισμού που διέπει τη λειτουργία της αγοράς ΔΙΕΠΠΥ.

σ. σ.: Πολλά έχουν λεχθεί για τις σχέσεις της οργανωμένης λιανικής με τη βιομηχανία σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τιμών κτήσης των αγαθών και εν συνεχεία τη διαμόρφωση των τιμών λιανικής. Κατά πόσο το ισχύον πλαίσιο είναι διάφανες στην άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο ελέγχων (φορολογικών ή άλλων);
Π. Σ.: Οι σχέσεις μεταξύ εταιρειών, βιομηχανιών και οργανωμένης λιανικής, ρυθμίζονται από τις μεταξύ τους συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται υπό καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή, η ΓΓΕ διενεργεί αδιάκοπα κατά το νόμο τους προβλεπόμενους ελέγχους και παράλληλα ενημερώνει τον καταναλωτή για όλα τα δικαιώματα, τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις του σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές του.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ