Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 από την MYTILINEOS

Στην MYTILINEOS αντιλαμβανόμαστε τη δέσμευση μας στην Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα πρωτίστως ως μία διαδικασία συνεχούς μάθησης και αυτο-βελτίωσης, η οποία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα μας στο νέο οικονομικό περιβάλλον, διαμορφώνοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις να δημιουργούμε αξία προς όλες τις ομάδες των Κοινωνικών μας Εταίρων. Οι προαναφερθείσες εξελίξεις λειτουργούν, για εμάς, ως πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, αφού μπορούμε, συνδυάζοντας τη νομοθετική απαίτηση με τις καλές πρακτικές και τις διεθνείς τάσεις, να αξιοποιήσουμε επιχειρησιακά τις ευκαιρίες που προσφέρει η πορεία προς την ικανοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή, το 2017 εντείναμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες μας στη διαχείριση των ουσιωδών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα μας.

Διαβάστε ολόκληρο τον Απολογισμό εδώ.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ