Τράπεζα Πειραιώς: Ανακοίνωση Διαμόρφωσης Διοικητικού Συμβουλίου

H Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατά τη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 2019, εξέλεξε, σε συνέχεια της από 28.11.2019 επιστολής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, τον κ. Περικλή Δοντά, ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε αντικατάσταση του κ. Per Anders Fasth. Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. 
  • Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
  • Karel De Boeck του Gerard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Εκτελεστικά Μέλη 
  • Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος 
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη 
  • Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Arne Berggren του Sten, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
  • Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • David Hexter του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Μη Εκτελεστικά Μέλη 
  • Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
  • Alexander Blades του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
  • Περικλής Δοντάς του Νικολάου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ν. 3864/201


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ