Με την υποστήριξη της Global Sustain, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων των τεσσάρων τραπεζικών ομίλων της Ελλάδας εντάχθηκαν στο PRI

Σήμερα, το επενδυτικό περιβάλλον «κυριαρχείται» από πλήθος μη χρηματοοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν τους επενδυτές στη διαδικασία αξιολόγησης των επενδύσεων και τη λήψη αποφάσεων. Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει σε μια νέα επενδυτική κουλτούρα, τις «Υπεύθυνες Επενδύσεις» (Responsible Investments), όπου οι επενδυτές λαμβάνουν αποφάσεις βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την ευημερία και συνοχή της κοινωνίας, καθώς και την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση (ESG Factors).

Την πλέον αναγνωρισμένη και έγκριτη πρωτοβουλία για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί το PRI (Principles for Responsible Investment). Το PRI ιδρύθηκε με την υποστήριξη των πρωτοβουλιών Global Compact και UNEP FI των Ηνωμένων Εθνών και αφορά στην υιοθέτηση και εφαρμογή έξι αρχών υπεύθυνων επενδύσεων. Σήμερα, το PRI απαριθμεί περισσότερες από 2.800 εταιρείες-μέλη που έχουν υπό τη διαχείρισή τους κεφάλαια που αγγίζουν τα 90 τρις δολ. ΗΠΑ

Η Global Sustain, συμμετέχει στο PRI από τον Ιούνιο του 2014 ως «Service Provider» Signatory, αποτελώντας το πρώτο μέλος της πρωτοβουλίας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, έχοντας αναγνωρίσει τη σημασία των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων και την αξία ενσωμάτωσης τους στις επενδυτικές πολιτικές των εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων της χώρα μας.

Τα τελευταία χρόνια, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση της Global Sustain, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων των τεσσάρων τραπεζικών ομίλων, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των οκτώ δις ευρώ, εντάχθηκαν στο PRI ως «Investment Manager» Signatories και δεσμεύθηκαν στην υιοθέτηση αρχών υπεύθυνων επενδύσεων στις επενδυτικές πολιτικές τους.

Η Global Sustain ανέλαβε την καθοδήγηση των εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων στην υλοποίηση των ζητούμενων κατά τη διαδικασία ένταξης τους στη πρωτοβουλία, προσπάθεια που ολοκληρώθηκε επιτυχώς και για τις τέσσερις εταιρείες Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, Πειραιώς  Asset Management ΑΕΔΑΚ  και Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Η ένταξη των τεσσάρων εταιρειών στη πρωτοβουλία PRI είναι ιδιαίτερα σημαντική, μιας και οι παραπάνω εταιρείες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής επενδυτικής σκηνής. Εναρμονίζοντας τις δραστηριότητες τους με τις πλέον σύγχρονες τάσεις του κλάδου, και ειδικότερα ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Sustainable Finance Framework), αναδεικνύουν την Ελλάδα ως μία αξιόπιστη αγορά, ελκυστική σε κάθε επενδυτή και συμβάλλουν καθοριστικά στην ευημερία της κοινωνίας, την ανάταση της ελληνικής οικονομίας, τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, και την εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.

Σχετικά με τη Global Sustain
Η εταιρία Global Sustain, με γραφεία σε Αθήνα, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Λευκωσία, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την αειφορία. Αποστολή της είναι η δημιουργία γνώσης, η έμπνευση και η υποστήριξη εταιριών και οργανισμών στην αειφορία, μέσα από τη συμβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση και την εκπαίδευση, με επίκεντρο το τρίπτυχο άνθρωπος – περιβάλλον – οικονομική ωφέλεια. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρίες, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επαγγελματικά σωματεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι συμβουλευτικές και on-line υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό newsletter, η διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, η ενότητα Members-to-Members, η ετήσια έκδοση Yearbook και το Sustainability Forum συμβάλλουν στη δυναμικότερη προβολή του αειφόρου έργου των μελών της Global Sustain, χτίζοντας γέφυρες μεταξύ αυτών, της αγοράς και της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργούν. H Global Sustain συνεργάζεται, συμμετέχει και είναι μέλος διεθνών οργανισμών όπως UN Global Compact, UN Principles for Responsible Investment (PRI), Global Reporting Initiative (GRI), Academy for Business in Society (ABIS), Social Value International, Institute of Directors (IOD), CEO Clubs, Capitals Circle Group, TCFD, κ.ά. www.globalsustain.org / www.globalsustaingroup.com

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ