Η ΕΤΕπ χορηγεί χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

  • Σημαντική στήριξη για το μεγαλύτερο δημόσιο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας και για την αντιμετώπιση της φυγής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (brain drain) στον τομέα της έρευνας
  • Δάνειο για το έργο κατασκευής νέων ερευνητικών κτιρίων και ανακαίνισης υφιστάμενων υποδομών ύψους 48 εκατ. ευρώ
  • Το έργο θα καταστήσει δυνατή την επέκταση του Τεχνολογικού Πάρκου «Λεύκιππος» και την ενίσχυση της συνεργασίας με επιχειρήσεις
  • Το δάνειο αποτελεί συνέχεια χρηματοδοτήσεων που χορήγησε πρόσφατα η ΕΤΕπ στον τομέα της παιδείας στην Ελλάδα στηρίζοντας εννέα ελληνικά πανεπιστήμια καθώς και τη δημιουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιβεβαίωσε σήμερα την παροχή χρηματοδότησης για το έργο ύψους 48 εκατ. ευρώ με αντικείμενο την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», του μεγαλύτερου δημόσιου ερευνητικού κέντρου της Ελλάδας. Το έργο έλαβε επίσης στήριξη από το InnovFin Advisory (InnovFin – Συμβουλευτικές υπηρεσίες), ενός από τα εργαλεία του προγράμματος InnovFin, το οποίο συμβούλεψε τον Δημόκριτο για τη βελτίωση της πρόσβασής του σε χρηματοδότηση.

Η ΕΤΕπ θα χορηγήσει 24 εκατ. ευρώ για το έργο, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών νέων κτιρίων και την ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων για τη στέγαση ερευνητικών ινστιτούτων μεγάλης φήμης. Το έργο θα αυξήσει επίσης τη δυναμικότητα του Τεχνολογικού Πάρκου «Λεύκιππος», το οποίο βρίσκεται εντός του συγκροτήματος του Δημόκριτου, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και διεθνών επιχειρηματικών εταίρων.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν 100 θέσεις εργασίας για εξειδικευμένους ανώτερους ερευνητές, ενώ θα κατασκευαστούν, ανακαινιστούν ή βελτιωθούν πάνω από 38 000 τ.μ. εξειδικευμένων ερευνητικών εγκαταστάσεων.

Το 25ετές δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – το πρώτο που χορηγεί η ΕΤΕπ για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», υπεγράφη σήμερα στις εγκαταστάσεις του Δημόκριτου από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστο Δήμα και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Andrew McDowell,  παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά καθώς και ερευνητών και στελεχών του Δημόκριτου.

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δήλωσε σχετικά: «Η Ελλάδα διαθέτει έρευνα παγκόσμιου κύρους, καινοτομία αιχμής και συνεργάζεται με εταίρους από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, οι νέες επενδύσεις είναι απαραίτητες για να μην αναγκάζονται οι Έλληνες ερευνητές να εγκαταλείπουν τη χώρα μεταφέροντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στο εξωτερικό. Η εντυπωσιακή προβλεπόμενη επέκταση του Δημόκριτου σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη δημόσια έρευνα στην Ελλάδα και θα ενισχύσει τη συμβολή της χώρας στις φυσικές επιστήμες. Είμαι ευτυχής που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική έρευνα και στηρίζει αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 48 εκατ. ευρώ. Το δάνειο αυτό αποτελεί συνέχεια των πρόσφατων χρηματοδοτήσεων που χορήγησε η ΕΤΕπ για έργα που μεταμορφώνουν την παιδεία και τη μάθηση σε πανεπιστήμια ανά την Ελλάδα, καθώς και της σημαντικής συμβολής της στη δημιουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας».

Ο κ. Andrew McDowell, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αρμόδιος για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων στην Ευρώπη για την αξιοποίηση των ισχυρών της σημείων στον τομέα της καινοτομίας, την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει την ευχαρίστηση να χορηγήσει χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για αυτό το συναρπαστικό και φιλόδοξο έργο που θα μεταμορφώσει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και θα προσφέρει ευκαιρίες παγκόσμιας εμβέλειας στις μελλοντικές γενεές Ελλήνων ερευνητών.  Αυτή η πρώτη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ προς τον Δημόκριτο αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Τράπεζας να στηρίξει την καινοτομία και την παιδεία στην Ελλάδα και αναδεικνύει τα οφέλη που προσφέρουν στη χώρα οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ».

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Ο Δημόκριτος αντιπροσωπεύει την ισχύ και την πολυμορφία της ελληνικής έρευνας, η οποία συνεισφέρει σημαντικά στην καινοτομία στην Ευρώπη. Η ανάπλαση των εγκαταστάσεων του Δημόκριτου και του Τεχνολογικού Πάρκου «Λεύκιππος» αποτελεί εμβληματικό έργο εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας, το οποίο δείχνει πόσο η στήριξη από την Ευρώπη συμβάλλει στην διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για την Ελλάδα».

Ο Δρ Βασίλης Κυλίκογλου, Πρόεδρος, και ο Δρ Γιώργος Νούνεσης, τέως Πρόεδρος του Κέντρου, δήλωσαν: «Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή για την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη που εκδηλώνουν προς το Κέντρο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος. Είμαστε ευγνώμονες στην ΕΤΕπ για την πολύτιμη στήριξή της. Δεσμευόμαστε πλήρως να καταστήσουμε τον Δημόκριτο ένα δραστήριο οικοσύστημα για την έρευνα και την καινοτομία, το οποίο θα παράγει πρωτοπόρο επιστημονικό έργο παγκόσμιας εμβέλειας και καινοτομία προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας».

Ο Δημόκριτος είναι το μεγαλύτερο διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, με περίπου 630 ερευνητές που απασχολούνται σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα κυρίως με επιχορηγήσεις του Δημοσίου, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιωτικά κεφάλαια. Το Κέντρο αποτελείται από πέντε ανεξάρτητα Ινστιτούτα τα οποία ειδικεύονται σε διαφορετικούς μεταξύ τους τομείς και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ