Boussias Communications: Το Plant newsletter γιορτάζει με ειδική έκδοση τον πιο σημαντικό φυσικό πόρο του ανθρώπου και των δραστηριοτήτων του, το νερό

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, στις 22 Μαρτίου

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, στις 22 Μαρτίου κάθε χρόνο, εστιάζει την προσοχή όλων μας στη τεράστια σημασία του νερού. Φέτος, ειδικά, το κεντρικό θέμα της Ημέρας αφορά το «Νερό και την κλιματική αλλαγή» διερευνώντας την αναπόδραστη σύνδεση του Νο1 φυσικού πόρου της γης με το κλίμα. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, το ίδιο ισχύει και για τη ζήτηση νερού, η οποία συνεπακόλουθα οδηγεί στην εξάντληση των φυσικών πόρων και συνεκδοχικά υποβαθμίζει το περιβάλλον σε πολλά μέρη του πλανήτη. Οι λύσεις στο εν λόγω πρόβλημα περιλαμβάνουν την προστασία των λεγόμενων «δεξαμενών CO2» (χωρίς τις οποίες, οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις CO2 θα αρχίσουν να αυξάνονται τροφοδοτώντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου) όπως είναι οι ωκεανοί και οι υγροβιότοποι, την υιοθέτηση έξυπνων γεωργικών τεχνικών καθώς και την αύξηση της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης  λυμάτων. 

Το νερό είναι ο πολυτιμότερος πόρος μας και πρέπει να το χρησιμοποιούμε υπεύθυνα ώστε να εξισορροπήσουμε όλες τις ανάγκες νερού της κοινωνίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι φτωχότεροι δεν θα μένουν πίσω. 

Η φετινή εκστρατεία για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2020 στοχεύει κατά βάση στη γενικότερη αφύπνιση του πληθυσμού του πλανήτη, λέγοντας ότι πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε άλλο για να γίνουν κινήσεις προς την αειφορία. Οι υπεύθυνοι για την πολιτική που ακολουθείται για το κλίμα, οφείλουν να θέσουν το νερό στο επίκεντρο των σχεδίων δράσης,  και ότι αφού υπάρχουν πλέον βιώσιμες, προσιτές και κλιμακούμενες λύσεις νερού και αποχέτευσης. Ειδικότερα Είναι επείγουσα η ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση του νερού στη βιομηχανία και τις πόλεις, αποτελώντας πρόκληση τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και οικονομικό-κοινωνικό επίπεδο, με δεδομένο ότι η ζήτηση του νερού αναμένεται να ξεπεράσει την προσφορά κατά 40% έως το 2030. Η αξιοποίηση τεχνολογιών έξυπνης διαχείρισης υδατικών πόρων και εξοικονόμησης δίνουν λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Το Plant πάντα ευαισθητοποιημένο σε θέματα που άπτονται της αειφορίας, των καλών πρακτικών σε επίπεδο διαχείρισης πόρων και της ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων, ζήτησε την εξειδικευμένη άποψη στελεχών που ασχολούνται με νέες καλές πρακτικές υδατικής διαχείρισης, σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και χρήσιμα εργαλεία ελέγχου και εξοικονόμησης νερού. Γιατί ο «λευκός χρυσός» είναι η περιουσία όλων μας!

Το Plant newsletter «γιορτάζει» με την παρούσα ειδική έκδοση τον πιο σημαντικό φυσικό πόρο του ανθρώπου και των δραστηριοτήτων του, το νερό

H ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2020 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ:
  • $14 δισ. των ετησίων εσόδων παγκοσμίως χάνονται λόγω αυθαίρετης χρήσης νερού, ελαττωματικών μετρητών και διαρροών. 
  • 70% του παγκόσμιου διαθέσιμου ύδατος καταναλώνεται στη γεωργία, εκ του οποίου το 60% δεν αξιοποιείται λόγω διαρροών και ανεπαρκούς χρήσης
  • 2.338 κ.μ. είναι η κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση νερού ανά Έλληνα. Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 1.385 κ.μ. ετησίως ανά κάτοικο!
  • 35% του παγκόσμιου πληθυσμού θα υποφέρει από λειψυδρία ή ξηρασία μέσα στο 2020.
  • 2 δισ. άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη χρησιμοποιούν φφνερό από μολυσμένες πηγές.
ΠΗΓΕΣ: World Resources Institute, sciencedaily.com, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 3rd Water Conference Boussias Communications, WWF

Δρ Κωνσταντίνος Αραβώσης 
Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ εντείνει τις προσπάθειες της για την ορθή, βιώσιμη και αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας. 

Στα πλαίσια της Οδηγίας για τα Ύδατα, η ΓΓΦΠΥ υλοποιεί την 1η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας, με κύριο στόχο, την προστασία και την βελτίωση της κατάστασης των υπόγειων, επιφανειακών, μεταβατικών και παράκτιων υδάτινων συστημάτων καθώς και των εξαρτώμενων χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων. 

Βασική πρόκληση αποτελεί η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου, μέσω του οποίου θα ενθαρρύνονται οι επενδύσεις, η έρευνα, η καινοτομία και η εξεύρεση λύσεων με προσανατολισμό στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και στην ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε γεωγραφικές, υδρογεωλογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ένταξη του νερού σε πρακτικές κυκλικής οικονομίας θα συνεισφέρουν στην αειφορική διαχείριση μέσω της εξοικονόμησης των αποθεμάτων, καθώς βασικό διακύβευμα αποτελεί η εξασφάλιση διαθεσιμότητας νερού καλής ποιότητας σε επαρκή ποσότητα, τόσο για το φυσικό όσο και το ανθρώπινο περιβάλλον, σε μία εποχή που οι πιέσεις και οι απαιτήσεις εντείνονται, λόγω και της επιδείνωσης των συνθηκών και από την κλιματική αλλαγή. 

Κωστής Δραγασάκης 
Titan Group Quarries & Raw Materials Technology Manager 

Το νερό, αποτελεί ένα ουσιώδες θέμα για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, αλλά και για τους βασικούς του συμ-μετόχους. Τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος έχει καταγράψει σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση και την κατανάλωση νερού, μετά από επενδύσεις στις εγκαταστάσεις και τα συστήματά του, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων ανακύκλωσης νερού, επεξεργασία λυμάτων σε ειδικές εγκαταστάσεις και επαναχρησιμοποίηση του νερού, συλλογή βρόχινου νερού κ.ά.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Νερού (IWMS), που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται, έχει σκοπό την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, καθώς και την συστηματική αναφορά στοιχείων ως προς τη διαχείρισή του, σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές στον κλάδο. Ως αποτέλεσμα, η ειδική κατανάλωση νερού στα εργοστάσια τσιμέντου έχει μειωθεί κατά περίπου 50%* σε σύγκριση με το επίπεδο κατανάλωσης του 2003, ενώ η αποφυγή κατανάλωσης νερού που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι φτάνει συνολικά περίπου τα 25 εκ. κ.μ.*, σωρευτικά από το ίδιο έτος βάσης αναφοράς. 

*Στοιχεία 2018 

Αναστάσιος Τόσιος 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ 

Περισσότερο από τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πολιτών ζουν σε αστικές περιοχές και εξαρτώνται από την παροχή καθαρού νερού στις πόλεις. Περίπου το ένα πέμπτο του συνόλου του γλυκού νερού που αντλείται στην Ευρώπη τροφοδοτεί τα δημόσια υδατικά συστήματα. 

Η εξασφάλιση σταθερής παροχής καθαρού νερού στο κοινό δεν είναι απλή υπόθεση. Παγκόσμια, φυσικά και στην Ελλάδα, η αγορά νερού έχει να απαντήσει σε προκλήσεις όπως η μείωση των διαρροών, ο εκσυγχρονισμός των παλαιών δικτύων, η χάραξη στρατηγικής που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα (ΙοΤ), η χρήση νέων τεχνολογιών, η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση και η κλιματική αλλαγή. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού για το 2020 έχει θέμα «Νερό και Κλιματική Αλλαγή». Το νερό είναι το κύριο μέσο με το οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το οικοσύστημα της γης και κατά συνέπεια τη ζωή όλων. Η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει τη στρατηγική της και λειτουργεί με κύριο άξονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Σήμερα έχει να επιδείξει πρακτικές όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η ανακύκλωση χαρτιού και μπαταριών, η προστασία και η εξοικονόμηση του ίδιου του φυσικού πόρου και εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στον ίδιο τον οργανισμό αλλά και στους νέους της χώρας. 

Βασικός στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι η μετεξέλιξή της σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό οργανισμό, που να συνιστά όχημα ανάπτυξης στον τομέα διαχείρισης υδάτων για ένα βιώσιμο μέλλον. 

Ιωάννης Αργυράκης, 
Μηχ. Ηλεκτ. Μηχανικός,  Πρώην Δ/ντης Υδροηλεκτρικής  Παραγωγής ΔΕΗ 

Η ΔΕΗ ΑΕ διαχειρίζεται τις εισροές στους Ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών της Σταθμών ( ΥΗΣ ) για την παραγωγή Υδροηλεκτρικής Ενέργειας. Αξιοποιεί δηλαδή τη δυναμική ενέργεια του νερού για Υδροηλεκτρική Παραγωγή και στη συνέχεια αποδίδει το νερό κατάντη των Έργων της για τις λοιπές χρήσεις, προς όφελος του Κοινωνικού Συνόλου (ύδρευση, άρδευση κ.λπ.). Η δραστηριότητά της αυτή συμβάλλει τα μέγιστα στην ορθολογιστική διαχείριση του πόρου-νερού:
  1. Στους ταμιευτήρες των ΥΗΣ, που αθροιστικά έχουν μια συνολική αποθηκευτική ικανότητα 5 με 5,5 δισ. κ.μ. νερού διαχειρίζεται τις ετήσιες συνολικές εισροές των ποτάμιων συστημάτων, όπου και είναι εγκατεστημένοι οι ΥΗΣ , δηλ. Αχελώου, Αλιάκμονα, Αράχθου, Νέστου, Λάδωνα, Ταυρωπού, και των οποίων η μέση ετήσια τιμή ανέρχεται σε περίπου 8 δισ. κ.μ. νερού (ετησίως). Η αποθήκευση και διαχείριση αυτών των ποσοτήτων και μόνο αποτελεί δραστηριότητα που υποστηρίζει την αειφόρο βιώσιμη εκμετάλλευση του πόρου αφού αποδίδει για χρήση ποσότητες νερού που σε αντίθετη περίπτωση θα χάνονταν ανεκμετάλλευτες στη θάλασσα.
  2. Με δεδομένο ότι η συνολική αποθηκευτική ικανότητα των Ταμιευτήρων υπολείπεται των συνολικών εισροών, απαιτείται ορθολογική διαχείριση κατά τη διάρκεια του έτους ώστε κατά την υγρή περίοδο (Οκτώβριος-Μάϊος) να αποφευχθούν υπερχειλίσεις (απώλεια νερού), αλλά και να διατηρείται σε υψηλό βαθμό η ασφάλεια των φραγμάτων, αλλά και να εξασφαλισθούν στο τέλος της υγρής περιόδου (Ιούνιος) τα αναγκαία αποθέματα για την ικανοποίηση των αναγκών της ξηρής περιόδου (κυρίως αρδεύσεων).
  3. Η διατήρηση των ταμιευτήρων σε υψηλές στάθμες μεγιστοποιεί το ενεργειακό περιεχόμενο του πόρου και μειώνει το ρίσκο ανεπάρκειάς του, αλλά αυξάνει την πιθανότητα απώλειας νερού από υπερχειλίσεις και επίσης αυξάνει το βαθμό έκθεσης σε επικινδυνότητα στα φράγματα. Η βελτιστοποίηση αυτών αποτελεί κύριο μέλημα της ΔΕΗ στη διαχείριση, πράγμα που έχει επιτύχει διαχρονικά με βάση την εμπειρία που διαθέτει από την πολυετή ενασχόληση του εξειδικευμένου σ’ αυτό προσωπικού της.
  4. Διαχρονικά με αυτή την πολιτική διαχείρισης δεν έχει απειληθεί η ασφάλεια των φραγμάτων, έχει ανταποκριθεί πλήρως στις προς το κοινωνικό σύνολο υποχρεώσεις (ύδρευση πόλεων, αρδεύσεις κ.λπ.), αποφυγή-περιορισμό απωλειών από υπερχειλίσεις (μόλις στο 0,02% των εισροών), έχει εξασφαλιστεί οικολογική παροχή στις κοίτες των ποταμών και κατά την ξηρή περίοδο έχει παράσχει αντιπλημμυρική προστασία στις κατάντη των φραγμάτων περιοχές που ήταν εκτεθειμένες στα καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα πριν από την κατασκευή των φραγμάτων.

Νικόλαος Η. Πετρούλιας 
Πρόεδρος του Ελληνικού Υδατικού Σύνδεσμου 

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, με το οποίο είναι και θα είναι αντιμέτωπη η ανθρωπότητα στα χρόνια που έρχονται, είναι η αδυναμία πρόσβασης σημαντικού ποσοστού του πληθυσμού της σε καθαρό, πόσιμο νερό. Παρόλο που η κατανάλωση νερού για ύδρευση δεν ξεπερνά το 10% της συνολικής χρήσης νερού (άρδευση, βιομηχανία/βιοτεχνία, ύδρευση), επηρεάζει το σύνολο του πληθυσμού και για τον λόγο αυτό θεωρείται εξαιρετικά σημαντική. 

Επιπλέον, παράγοντες όπως, οι υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το πόσιμο νερό, τα υψηλά κόστη που σχετίζονται με το πάγιο κόστος έργων υδροληψίας, μεταφοράς, επεξεργασίας και διανομής νερού από τα οποία συνοδεύεται, αλλά και η κλιματική αλλαγή που επηρεάζει άμεσα τους υδατικούς πόρους, αποτελούν τους κύριους λόγους για τους οποίους οι περισσότεροι οργανισμοί ύδρευσης διεθνώς, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εστιάσει στην ορθολογική διαχείριση των δικτύων ύδρευσης. 

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δίκτυα ύδρευσης είναι οι απώλειες νερού, η μείωση της φυσικής τους ακεραιότητας, η μείωση της παροχετευτικής τους ικανότητας και η υποβάθμιση της ποιότητας νερού κατά τη μεταφορά του. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης είναι επιτακτική, καθώς ενισχύεται και από τα όσα προβλέπει η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα (WFD 2000/60/EC) και συγκεκριμένα το Άρθρο 9 της Οδηγίας, όπου ορίζει ότι τα Κράτη Μέλη της ΕΕ θα πρέπει να έχουν διαμορφώσει και θέσει σε ισχύ, κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική για τη χρήση του νερού, βασισμένη στην αρχή της ανάκτησης του πλήρους κόστους, τόσο των υπηρεσιών νερού, όσο και του περιβαλλοντικού κόστους (αξίας) κάθε εκμεταλλευόμενου υδατικού πόρου. 

Το κρισιμότερο κατά τη γνώμη μου πρόβλημα που επηρεάζει την ορθολογική διαχείριση των δικτύων ύδρευσης δεν είναι άλλο από τις απώλειες νερού, οι οποίες αποτελούν ένα γενικότερο παγκόσμιο πρόβλημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Οι απώλειες λόγω διαρροών, παράνομων συνδέσεων και σπατάλης αντιπροσωπεύουν, σε κάποιες χώρες, ποσοστό μεγαλύτερο από το 35% του πόσιμου νερού. 

Στην Ελλάδα οι απώλειες στα δίκτυα ύδρευσης, κυρίως λόγω της μη ορθολογιστικής διαχείρισής τους και τη μη ολοκληρωμένη εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών, κυμαίνονται από 35% έως 65%, δηλαδή χάνονται τεράστιες ποσότητες νερού εν πολλοίς για γνωστές αιτίες τα όρια και η συμμετοχή των οποίων στο πρόβλημα δεν είναι όμως σαφώς προσδιορισμένα. 

Τα δίκτυα ύδρευσης έχουν και μια άλλη υπόσταση, είναι μαζικοί καταναλωτές ενέργειας, η οποία καταναλώνεται σε καθένα από τα στάδια παραγωγής νερού και της αλυσίδας παροχής: ξεκινώντας από την άντληση του νερού μέχρι τη μονάδα επεξεργασίας, σε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας και στη διανομή του νερού μέσω του δικτύου. Το νερό και η ενέργεια συνδέονται στενά. Μεγάλες απώλειες ενέργειας υπάρχουν εξαιτίας των διαρροών νερού ή της μη ορθολογικής χρήσης του. 

Όταν ο μέσος όρος των απωλειών νερού εκτιμάται σε 35-65%, η ίδια ποσότητα ενέργειας χάνεται. Συμπερασματικά λοιπόν η εκτίμηση και η αντιμετώπιση των απωλειών νερού στα δίκτυα ύδρευσης, οφείλει να τύχει μεγάλης προσοχής τα επόμενα χρόνια. Ο Ε.Υ.Σ. (Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος) αποτελώντας την επίσημη και μόνη εκπροσώπηση της I.W.A. (International Water Association–Διεθνής Υδατικός Σύνδεσμος) στην Ελλάδα, στηρίζει και προωθεί όλες τις μεθοδολογίες και «καλές πρακτικές» της IWA σε κάθε τομέα που αφορά στο νερό.

  Σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης, οι διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και μεθοδολογίες που προωθεί ο Ε.Υ.Σ. και οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά και ουσιαστικά στην μείωση των απωλειών νερού, και κατ’ επέκταση στην μείωση του Μη Ανταποδοτικού (ή και Ατιμολόγητου) Νερού, έχουν επίσης καθοριστεί από την Ειδική Επιτροπή Διαχείρισης Απωλειών Δικτύων (WLSG – Water Loss Specialist Group) του Διεθνούς Υδατικού Συνδέσμου (I.W.A.) και εφαρμόζονται διεθνώς με πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

Ευάγγελος Μανώλης 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, QHSSE Engineer, ΔΕΣΦΑ ΑΕ 

Αναφορικά με την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων η εταιρεία μας έχει ενεργοποιήσει το προσωπικό της και έχει ευαισθητοποιήσει τους συνεργάτες της ώστε να ακολουθούνται βέλτιστες πρακτικές. Ενδεικτικά η συστηματική συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, η καθημερινή επιτήρηση του βιολογικού καθαρισμού που διαθέτει η κάθε εγκατάσταση, ο τακτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των συστημάτων αυτόματου ποτίσματος κ.λπ. Όπου είναι εφικτό γίνεται χρήση νερού από γεώτρηση και ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός κατάλληλων δεικτών απόδοσης, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν συγκρίσιμα μεγέθη επίδοσης (Keys Performance Indicators) όπως «κατανάλωση ανά εργαζόμενο» και «κατανάλωση ανά διεργασία». Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην εγκατάσταση του τερματικού σταθμού Υ.Φ.Α. το θαλασσινό νερό που χρησιμοποιείται για την περιβαλλοντικά κατά τεκμήριο φιλική αεριοποίηση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, υπάρχει συνεχής και αυστηρός έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πριν την επιστροφή του στην θάλασσα έχοντας ενσωματώσει διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Είμαστε υπερήφανοι για τις επιδόσεις μας, αλλά παραμένουμε προσηλωμένοι στην αειφορία. 

Παγώνη Πηνελόπη 
Ανώτερη Διευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος  και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΠΕ 

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεσμευόμαστε για την προστασία των υδάτινων πόρων και συνεχώς βελτιώνουμε τις επιδόσεις μας όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης και στην αύξηση της ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης νερού στις εγκαταστάσεις μας. Η ορθή και υπεύθυνη χρήση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων, όπως το νερό, σε όλο τον κύκλο ζωής τους, αποτελεί επιχειρηματική ευκαιρία και ανταπόκριση στη δέσμευση μας για περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη. 

Για να εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη διαχείρισή του νερού, εφαρμόζουμε καινοτόμες και βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες για την ελαχιστοποίηση του νερού στις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις και τη μείωση όγκου και τη βελτίωση ποιότητας των απορριπτόμενων στο υδατικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την υπεύθυνη και αποτελεσματική χρήση του νερού και να διατηρήσουμε την ποιότητά του ακολουθώντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλουμε ουσιαστικά στη προστασία και διατήρηση των υδάτινων πόρων και στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξη του ΟΗΕ για το νερό (Καθαρό νερό SDG 6 και Ζωή στο νερό SDG 14).

Πηγή άρθρου: Από Newsletter της Εταιρίας
Πηγή εικόνας: Unsplash.com/Jong Marshes

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ