Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 270 εκατ. ευρώ το 2019 – Το μήνυμα Χαντζηνικολάου

Με κεφαλαιακό απόθεμα άνω των 2 δισ. ευρώ και ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας

Δελτίο Τύπου

Καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους 270 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, ΠΕΙΡ+2,83% έναντι 185 εκατ. ευρώ το 2018, με κεφαλαιακό απόθεμα άνω των 2 δισ. ευρώ και ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Η τράπεζα, που δίνει έμφαση στην υποστήριξη εργαζομένων και πελατών σε σχέση με τον Cοvid-19, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας, την επιχειρηματική συνέχεια και την υποστήριξη των πελατών της.

Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι ένας στους δύο υπαλλήλους εργάζεται από το σπίτι (τρεις στους τέσσερις είναι ο αντίστοιχος δείκτης για τις κεντρικές υπηρεσίες), ενώ προωθείται η ψηφιακή τραπεζική και γίνεται εντατική προετοιμασία για χρηματοοικονομική υποστήριξη μέσω στοχευμένων λύσεων προς τους πελάτες.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν το 2019 κατά +2% σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες +9% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση, τα λειτουργικά έξοδα εμφανίζονται μειωμένα κατά 6% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση και τα έσοδα προ φόρων και προβλέψεων αυξήθηκαν κατά +6% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση.

Η τράπεζα ανακοίνωσε έξοδο προβλέψεων 1,9% επί των δανείων μετά από προβλέψεις και καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους 270 εκατ. ευρώ, έναντι 185 εκατ. ευρώ το 2018. Επίσης οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε 4,1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.

Εξυγίανση ισολογισμού

Η τράπεζα κάνει εντατική προσπάθεια με την υποστήριξη του Σχεδίου «Ηρακλής» και με οργανική βελτίωση. Ενδεικτικά, για 17ο συνεχόμενο τρίμηνο εμφάνισε μείωση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) το 4ο τρίμηνο 2019. Σημειώθηκε μείωση ΜΕΑ κατά 3 δισ. ευρώ το 2019, στα 24,5 δισ. ευρώ. Το Σχέδιο «Ηρακλής» αναμένεται να διευκολύνει την προσπάθεια απομόχλευσης των ΜΕΑ.

Εν τω μεταξύ, είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τιτλοποιήσεις ΜΕΑ ύψους 7 δισ. ευρώ (~€5 δισ. “Vega”, ~€2 δισ. “Phoenix”). Η στρατηγική συνεργασία με την Intrum Ελλάς υποστηρίζει το σχέδιο μείωσης των ΜΕΑ της Τράπεζας, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η κεφάλαιακή θέση και το προφίλ ρευστότητας της τράπεζας. Εδώ σημειώνεται η έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2020, ο Δείκτης CET-1 στο 14,8% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,8% proforma για το Tier 2 του Φεβρουαρίου 2020. Το κεφαλαιακό απόθεμα διαμορφώνεται σε 2,3 δισ. ευρώ πάνω από την ελάχιστη Συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση 11,75% για το 2020, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανέρχεται σε 79%, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 117% στο τέλος 2019 και οι καταθέσεις πελατών ενισχυμένες κατά +6% σε ετήσια βάση.

Τι λέει η διοίκηση

Ο Γιώργος Χαντζηνικολάου, πρόεδρος Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι το 2019 ήταν έτος ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Αλλά το κατά πόσο οι θετικές εξελίξεις θα καταφέρουν να συντηρήσουν την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα, μέσα σε ένα περιβάλλον εξαιρετικών προκλήσεων διεθνώς, θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να διαχειριστούμε τις αρνητικές επιπτώσεις που αναδύονται και τις νέες συνθήκες. «Μέχρι σήμερα, η προσπάθεια αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν λειτουργικές δυσκολίες, επιπλέον της ευθύνης για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων και των πελατών τους. Στην Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμαστε σε αυτή την κρίση με έντονο αίσθημα ευθύνης και με αποφασιστικότητα, καλλιεργώντας πνεύμα συνεργασίας και αναλαμβάνοντας δράσεις για την υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών» προσθέτει.

Σύμφωνα με τον κ. Χαντζηνικολάου, η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της τράπεζας, τα σημαντικά αποθέματα ρευστότητας, σε συνδυασμό με την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, της επιτρέπουν να ανταπεξέλθει στην τρέχουσα επείγουσα κατάσταση και να συνεχίσει να παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της στους πελάτες.

«Αναγνωρίζουμε ότι η τρέχουσα περίοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την οικονομία συνολικά. Συνεπακόλουθα, λάβαμε εγκαίρως μέτρα για τη διευκόλυνση τόσο των ιδιωτών, όσο και των επιχειρήσεων, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τις αρχές, τους θεσμούς, τους οργανισμούς και τους εταίρους μας, αλλά και σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να ασκεί βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση, ουσιαστική διαχείριση της κεφάλαιακής της βάσης, προσεκτικό σχεδιασμό της ρευστότητας και αποφασιστική διαχείριση των κινδύνων, προς όφελος των πελατών της, των εργαζομένων της, των μετόχων της και της κοινωνίας εν γένει» αναφέρει.

Πηγή άρθρου και εικόνας: 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ