ΕΔΡΑ: Mental Health Matters Project

Το έργο  “MHM”  θα σχεδιάσει και θα πιστοποιήσει ηλεκτρονικά μαθήματα που θα ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις των ενήλικων εκπαιδευόμενων

Δελτίο Τύπου

Η ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας απέναντι σε ψυχικές ασθένειες, πέρα από τις φαρμακευτικές, είναι υψίστης σημασίας, λαμβάνοντας υπόψιν τον στιγματισμό και την κοινωνική περιθωριοποίηση των ατόμων που ζουν με αυτές. Γι’ αυτόν τον λόγο, το ευρωπαϊκό έργο “Mental Health Matters through Restorative Art” (MHM), στοχεύει στην πιλοτική εφαρμογή και διάδοση εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επαγγελματιών στην ψυχική υγεία.

Το έργο  “MHM”  θα σχεδιάσει και θα πιστοποιήσει ηλεκτρονικά μαθήματα που θα ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις των ενήλικων εκπαιδευόμενων, υποστηρίζοντας κατ ‘αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία επιπρόσθετων εξειδικευμένων δεξιοτήτων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έχει διάρκεια 24 μήνες (1/11/2019 – 31/10/2021)».

Διαβάστε το 1ο Newsletter εδώ.

Πηγή εικόνας και άρθρου: Από Δελτίο Τύπου

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ