KPMG: Καθιερώνεται η εξ αποστάσεως εργασία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2ου κύκλου έρευνας «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19»

Δελτίο Τύπου

Μεγαλύτερη ανησυχία των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν στην πιθανότητα μείωσης των αποδοχών τους, μείωσης προσωπικού, καθώς και στην μείωση των ευκαιριών εξέλιξης της καριέρας τους

H KPMG πραγματοποίησε τον 2ο κύκλο της έρευνας «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή του COVID-19» η οποία διεξήχθη από το συμβουλευτικό τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν απάντηση στη συγκυρία εμφάνισης της νόσου COVID-19 και τη συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσής της, η οποία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας όλων των πολιτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των προκλήσεων που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, οι επιπτώσεις στη παραγωγικότητα και στον τρόπο εργασίας, αλλά και το επίπεδο αποδοχής και την προοπτική εξέλιξης του νέου εργασιακού μοντέλου.

Μεταβολές από τον πρώτο κύκλο
Το 92% των εργαζομένων σε Πολυεθνικές εταιρείες συνεχίζει να εργάζεται εξ αποστάσεως ή εκ περιτροπής (93% εργαζόταν έτσι στον 1ο κύκλο), ενώ στις Ελληνικές εταιρείες το 75% αυτών συνεχίζει (έναντι 82% στον 1ο κύκλο).

Συνολικά αυξήθηκε και έφτασε το 93% η υιοθέτηση από τις εταιρείες του μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας (88% στον 1ο κύκλο), καθώς και του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας που έφτασε το 32% (από 21% στον 1ο κύκλο). 

Έχει ατονήσει σε σχέση με τον 1ο κύκλο, η θετική επίδραση στη γνώμη των εργαζομένων για την εταιρείας τους αναφορικά με τα μέτρα που πήραν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μειώθηκε από το 74% στο 57%. Μείωση που αποδίδεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρείες έλαβαν έγκαιρα μέτρα και δεν προκαλούν πλέον έκπληξη τους εργαζόμενους αλλά παράλληλα και η εφαρμογή του μέτρου αναστολής συμβάσεων (22%) το οποίο επίσης φαίνεται ότι αποτελεί λόγο μείωσης στο ποσοστό της θετικής εικόνας.

Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τον 1ο κύκλο της έρευνας στην αίσθηση που έχουν οι εργαζόμενοι σχετικά με το μέλλον της εξ αποστάσεως εργασίας στην Ελλάδα. Βελτιώθηκε σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων που θεωρεί ότι θα ενσωματωθεί στην πολιτική των εταιρειών ως μόνιμη μορφή εργασίας και ανέρχεται στο 40% έναντι του 11% του 1ου κύκλου.

Καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας
Το 72% των εργαζόμενων σε Πολυεθνικές εταιρείες έχει θετική στάση, έναντι 62% αυτών σε Ελληνικές εταιρείες.

Ο Κλάδος της Πληροφορικής και Τεχνολογίας έχει θετική στάση άνω του 80% με τον κλάδο της Βαριάς Βιομηχανίας να βρίσκεται στο 56%.
Το 70% των μη διοικητικών στελεχών έχει θετική στάση, έναντι 53% των Ιδιοκτητών/Γενικών Διευθυντών.

Παραγωγικότητα
Η εξοικείωση με τα πληροφοριακά συστήματα έχει άμεση επιρροή στην παραγωγικότητα η οποία μεταβάλλεται θετικά από 36% σε 42% για όσους δηλώνουν εξοικειωμένοι, ανεξαρτήτου αν εργάζονται σε Ελληνικές ή Πολυεθνικές εταιρείες.

Υπάρχει θετική συσχέτιση με την παραγωγικότητα για όσους δηλώνουν ότι έχουν προσαρμοστεί πλήρως στην εξ αποστάσεως εργασία (78% έχει επηρεαστεί θετικά).

Το 40% των γυναικών εκτιμούν ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει επιδράσει θετικά στην παραγωγικότητά τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών βρίσκεται στο 33%, ενώ ανά ηλικιακή ομάδα, παρατηρούμε και πάλι μια προοδευτική αύξηση της θετικής επίδρασης όσο μικραίνουν οι ηλικιακές ομάδες, από 26% για τους άνω των 60 ετών, έως 58% για τους κάτω των 30 ετών.

Ανησυχίες και προβληματισμοί
Μεγαλύτερη δυσκολία στην εξ αποστάσεως εργασία παραμένει η απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου. Ως σημαντικότερη αιτία αναδείχτηκε η αύξηση του φόρτου εργασίας (58%). Η αύξηση του φόρτου εργασίας είναι πιο αισθητή στους εργαζομένους σε Πολυεθνικές εταιρείες (60%) και για τα Διοικητικά στελέχη (67%). Αντιθέτως, φαίνεται ότι στις ελληνικές εταιρείες η αύξηση του φόρτου εργασίας αποτελεί μεγαλύτερη δυσκολία για τους υπαλλήλους γραφείου. 

Η ανησυχία των εργαζομένων για την εγχώρια οικονομία παρουσιάζει αύξηση, φτάνοντας το 83%, σε σχέση με τον 1ο κύκλο της έρευνας (76%) ενώ η ανησυχία σε σχέση με τη σωματική και ψυχολογική υγεία έχει μειωθεί στο 54% έναντι του 63% του 1ου κύκλο της έρευνας.

Με αφορμή τα ευρήματα αυτά, η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε «Τα αποτελέσματα του Β’ κύκλου της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι το εργασιακό μοντέλο της εξ αποστάσεως εργασίας εφαρμόστηκε με εσπευσμένο τρόπο και υπό αντίξοες συνθήκες, στην πλειονότητα τους εργαζόμενοι και managers θεωρούν ότι η παραγωγικότητα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα ή και βελτιώθηκε. Οι εργαζόμενοι βίωσαν όλη αυτή την αλλαγή στην εργασιακή καθημερινότητά τους, έχοντας επιπροσθέτως να διαχειριστούν και μία σειρά από άλλες αγωνίες για τα οικονομικά, την προσωπική τους υγεία και των αγαπημένων τους, την παραμονή στον ίδιο χώρο για πολλές ημέρες, τους αντιπερισπασμούς από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Στην πλειοψηφία τους κατάφεραν να προσαρμοστούν και δηλώνουν ότι θα ήθελαν να καθιερωθεί η εξ αποστάσεως εργασία ως το νέο εργασιακό μοντέλο. Για να υλοποιηθεί η επιθυμία πολλών πλέον εργαζομένων θα πρέπει οι εταιρείες να εκσυγχρονίσουν και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες τους, να αναγνωρίσουν σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η δια ζώσης εργασία και επιπλέον να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, διοικητικό και μη, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά την εργασία εξ αποστάσεως, προκειμένου να διασφαλίσουν την απαραίτητη εμπλοκή και δέσμευση των εργαζομένων. Θα ήθελα εκ μέρους όλης της ομάδας να ευχαριστήσω όσους συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και ευελπιστώ στην εκ νέου συμμετοχή σας στη τρίτη φάση.»

Ταυτότητα έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 4/5/2020 – 10/5/2020 και αφορούσε το σύνολο των εργαζομένων στην ελληνική επικράτεια. Αναλύθηκαν 807 έγκυρα ερωτηματολόγια, από το σύνολο αυτών το 54% είναι άντρες και το 46% γυναίκες. Κάτω των 30 ετών είναι το 7% του δείγματος, 31-40 ετών το 23%, 41-50 το 40%, 51-60 το 25%, ενώ τέλος άνω των 60 το 5%. Το διοικητικό επίπεδο θέσης διαμορφώνεται ως εξής:  Γενικοί Διευθυντές/ Ιδιοκτήτες 8%, Διοικητικά Στελέχη το 54%, Μη Διοικητικά Στελέχη, 22%, Υπάλληλοι Γραφείου 16%. Τέλος, το 20% των συμμετεχόντων εργάζεται σε εταιρείες που απασχολούν έως 50 εργαζομένους, το 14% σε εταιρείες με εργαζόμενους από 51-100, το 31% αυτών απασχολούν από   101-500, το 20% από 501-1500 και το 16% απασχολούν πάνω από 1 500 εργαζομένους.

Μπείτε στο link για να δείτε ολόκληρη την έρευνα.

Μαθαίνουμε, αλλάζουμε, δυναμώνουμε! Μένουμε ασφαλείς!

Πηγή εικόνας και άρθρου: Από Δελτίο Τύπου

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ