Ευρωπαϊκή Πίστη: Ξεχωρίζει ως κοινωνικά υπεύθυνος Οργανισμός και Εργοδότης

Ξεχωρίζοντας για τις πρακτικές Διοίκησης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και για τα  προγράμματα κοινωνικής δράσης και προσφοράς, τα οποία εφαρμόζει

Δελτίο Τύπου

Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Πίστη: 
  • Κατατάσσεται στην 56η θέση από τους 150 Ομίλους στην Ελλάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού.
  • Βρίσκεται στην 3η θέση από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών με βάση τον αριθμό προσωπικού.
  • Είναι μία από τις 78 εταιρίες στην Ελλάδα και μία από τις τέσσερις μόνο ασφαλιστικές που δημοσιεύει Απολογισμό Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη δραστηριοποιούμενη στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλει στην καταπολέμηση του φαινομένου της ανεργίας, ενώ παράλληλα ενισχύει δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την παιδεία και τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Πηγή Άρθρου και Εικόνας: Από Δελτίο Τύπου

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ