Η Τράπεζα Πειραιώς με πρακτικές προτάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, ένα χρόνο από την υπογραφή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την υπογραφή των 6 Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking), ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου συμμετείχε σήμερα, σε διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το UNEP FI με θέμα την πρόοδο του τραπεζικού συστήματος κατά τον πρώτο χρόνο από την επίσημη υπογραφή τους από 130 τραπεζικούς οργανισμούς, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Μεγάλου επισήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει δημιουργήσει ένα συνεκτικό σύστημα διακυβέρνησης για την εναρμόνιση των λειτουργιών και του επιχειρησιακού της μοντέλου με βάση τις κατευθύνσεις των Αρχών. Επιπλέον, έχει καθορίσει το πλαίσιο των δράσεων στο οποίο θα κινηθεί στην επόμενη τριετία για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Το πλαίσιο αυτό θα εξειδικεύεται κάθε χρόνο με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, την πρόοδο των οποίων η Τράπεζα θα δημοσιοποιεί με διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας αναφέρθηκε στη δέσμευση που έχει αναλάβει η Πειραιώς ως συμμετέχουσα στο Collective Commitment to Climate Action για την εναρμόνιση του χαρτοφυλακίου της στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Παράλληλα παρουσίασε το εργαλείο που έχει δημιουργήσει η Τράπεζα για τη μέτρηση του κλιματικού κινδύνου των επιχειρήσεων, καθώς και το κοινωνικό έργο που προσφέρει το Project Future για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της εξόδου των νέων στο εξωτερικό. Αναφέρθηκε επίσης στις δράσεις, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί για την υποστήριξη της οικονομίας χαμηλού άνθρακα με τις χρηματοδοτήσεις στις ΑΠΕ, και επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών και όλων των ενδιαφερομένων μερών για την επίτευξή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετείχε στην ομάδα των 30 τραπεζών από όλο τον κόσμο που δημιούργησε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθώς και το πλαίσιο εφαρμογής τους. Σήμερα έχουν δεσμευτεί στις Αρχές 190 Τραπεζικοί όμιλοι διεθνώς, μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτεροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί του πλανήτη.

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθορίζουν και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί η αειφόρος τραπεζική (sustainable banking). Η υιοθέτηση των Αρχών θα εναρμονίσει τον Τραπεζικό Κλάδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Η.Ε. και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Υπογράφοντας τις Αρχές για την Υπεύθυνη Τραπεζική, οι Τράπεζες αποδέχονται τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτές, ώστε να ευθυγραμμίζονται και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινωνίας. Οι Τράπεζες καλούνται να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των άλλων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων της εποχής μας, να θέσουν στόχους, να συνεργάζονται με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και να είναι διαφανείς και υπεύθυνες σε αυτό που κάνουν.

Πηγή άρθρου και εικόνας: https://www.piraeusbankgroup.com/el/press-office/press-release/2020/09/press-release-22-09-2020

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ