Πραγματοποιήθηκε το Sustainability Forum 2020

Πραγματοποιήθηκε το Sustainability Forum 2020

Τα θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης στο επίκεντρο

Για ένατη συνεχή χρονιά η Global Sustain διοργάνωσε το Sustainability Forum, ένα μοναδικό event για την εταιρική υπευθυνότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. Το Sustainability Forum 2020 – A training, networking and professional development event, πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2020, στo NJV Athens Plaza στην Αθήνα με παρουσία ομιλητών, και πάνω από 200 συμμετέχοντες μέσω live streaming. Μέσα από το Forum αναδείχθηκε η σημασία των βιώσιμων επενδύσεων, καθώς και η αναγκαιότητα ανάκαμψης της οικονομίας με όρους βιωσιμότητας.

Φέτος, στο πλαίσιο των συνθηκών που διαμορφώνει η πανδημία του COVID-19 και με άξονα την ασφάλεια όσων εμπλέκονται στο θεσμό του Sustainability Forum, το event πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή (phygital), έφερε πιστοποίηση COVID Shield από την TÜV AUSTRIA Hellas, ενώ για τους ομιλητές που είχαν φυσική παρουσία τηρήθηκαν τα μέτρα προστασίας καθ’ υπόδειξη της GEP. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τα sessions μέσω live streaming, έχοντας τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους ομιλητές αλλά και ευκαιρίες δικτύωσης μέσα από την ειδική πλατφόρμα της LiveOn.

Στο Forum συμμετείχαν κορυφαίοι ομιλητές και ειδικοί σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης από διεθνείς οργανισμούς.

Το συνέδριο άνοιξε ο Γιώργος Λαμπρινός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του GEP Group,  μιλώντας για τις προκλήσεις με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις εν μέσω πανδημίας, ενώ ακολούθως πήρε τον λόγο ο Ιωάννης Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas, ο οποίος που αναφέρθηκε στην πιστοποίηση COVID Shield που ανέπτυξε η εταιρεία.

Ο Μιχάλης Σπανός Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain μίλησε για την εκτίμηση των κινδύνων ESG στον τραπεζικό, επενδυτικό και ασφαλιστικό τομέα. Ανέλυσε τους νέους κανόνες συμμόρφωσης και το πλαίσιο λογοδοσίας στα θέματα βιωσιμότητας, αναφερόμενος στα κριτήρια ESG (Environmental, Social,  Governance) που θα ξεκλειδώσουν κεφάλαια ύψους 1 τρις ευρώ την επόμενη δεκαετία σε βιώσιμες επενδύσεις, σε σύμπνοια με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη Συμφωνία του Παρισιού.

Ο κ. Σπανός αναφέρθηκε στη δομή βιώσιμης χρηματοδότησης, όπως θεσπίζεται από την Ε.Ε, με ιδιαίτερη μνεία έκανε στον κανονισμό Taxonomy, ο οποίος παρέχει καθοδήγηση για το ποιες οικονομικές δραστηριότητες είναι βιώσιμες και συνεισφέρουν στην κλιματική ουδετερότητα, τη βελτίωση του πλαισίου αναφοράς, ώστε να γίνεται ξεκάθαρος ο αντίκτυπος των επενδυτικών αποφάσεων με βάση τα κριτήρια ESG.

Η Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – EAT, επισήμανε τον καταλυτικό ρόλο της πανδημίας στη δραστηριότητα της τράπεζας η οποία έχει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και τις προκλήσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη στο lockdown. Με fast track διαδικασίες δανειοδοτήσεων κατά την περίοδο έξαρσης της κρίσης και με νέα προϊόντα στο επόμενο διάστημα στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Η κ. Χατζηπέτρου προανήγγειλε για τους επόμενους μήνες νέο πακέτο «πράσινων» χρηματοδοτικών εργαλείων ο σχεδιασμός των οποίων, συμπεριλαμβανομένων των «πράσινων» ομολόγων, ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές οργανισμών, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό συγκαταλέγονται δάνεια για εξοικονόμηση ενέργειας, πράσινες μεταφορές, βιώσιμη τροφή και διαχείριση αποβλήτων. 

Για τη συνολική προσέγγιση και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης – EBRD στη μετάβαση σε μία «πράσινη» οικονομία, μίλησε ο Δημήτρης Ποντικάκος, Analyst, Green Economy Financing Facility (GEFF), από την EBRD, ενώ στη στροφή της ροής των κεφαλαίων προς τη βιώσιμη οικονομία από την EBRD, αναφέρθηκε η Maya Hennerkes, ESG Sector Lead for Financial Intermediaries, EBRD. Η κ. Hennerkes μίλησε για το συνολικό πλαίσιο πρωτοβουλιών της EBRD στον τομέα ενέργειας, με ειδική αναφορά στο δάνειο 160 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ και στην τοποθέτηση περίπου 60 εκατ. ευρώ στην ΤERNA Ενεργειακή. Αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά, διαφαίνονται αποδόσεις, καθώς η επένδυση σε αυτά με κοινωνικά κριτήρια μπορεί να ενδυναμώσει τον τραπεζικό τομέα. Η κ. Hennerkes αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της EBRD να διερευνήσει τους κοινωνικούς κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ η μελέτη που υλοποιήθηκε (Greek Non-Performing Loan Portfolios) θα οδηγήσει σε εργαλεία τα οποία θα διέπουν τις επενδύσεις, θέτοντας κοινωνικά κριτήρια στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Τα ζητήματα εποπτείας και λογοδοσίας των επιχειρήσεων αναφορικά με τα ESG ανέδειξε η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προτρέποντας τις εταιρείες να αποκτήσουν περισσότερη γνώση σχετικά με αυτά, μιλώντας για τη σημασία τους στις εισηγμένες επιχειρήσεις. 

Το ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα ανέδειξε ο Δημήτριος Δημόπουλος, Διευθυντής Μονάδας Βιωσιμότητας της Τράπεζας Πειραιώς. Ο κ. Δημόπουλος αναφέρθηκε στις παγκόσμιες τάσεις και προκλήσεις για τα ESG, και στον ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς. 

Η Μαρία Δημοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Παπαστράτος, ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο μια καπνοβιομηχανία μπορεί να οδηγηθεί σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Ο Πασχάλης Καστανάς, Διευθυντής Βιώσιμης Συσκευασίας της Nestlé Hellas, ανέλυσε πώς ένα προϊόν δημιουργεί επιπλέον αξία όταν φτάσει στο τέλος της ζωής του και χρησιμοποιείται ξανά, όπως και για τις ενέργειες της Nestlé για τον περιορισμό της χρήσης πλαστικού στις συσκευασίες και τη συνεισφορά της στην κυκλική οικονομία. 

Ο Mario Giordano, Διευθυντής Μάρκετινγκ Ελλάδας και Ισραήλ, Signify, μίλησε για το διπλασιασμό του θετικού αντίκτυπου της εταιρείας στο περιβάλλον και την κοινωνία,  στο πλαίσιο του Brighter Lives, Better World 2025. 

Τη δέσμευση των ηγετών ως μοχλό αλλαγής ανέδειξε n Κατερίνα Ματιάτου μέλος του BMW Foundation. 

Την κυκλική και ολιστική προσέγγιση του σχεδίου ως δύναμη αλλαγής, ανέδειξε ο Stephan Clambaneva μέλος Δ.Σ IDSA, αναφερόμενος στην αποστολή για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.

Ο Άρης Βρεττός, Διευθυντής, Centre for Business Transformation, Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), τόνισε ότι την επόμενη δεκαετία οι εταιρείες όντας στο επίκεντρο της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία, θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν τον σκοπό τη στρατηγική και τη δράση τους με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για την κοινωνία.

Ο Wayne Sharpe, Διευθύνων Σύμβουλος & Ιδρυτής της Carbon Trade Exchange, εξήγησε πώς η αντιστάθμιση των εκπομπών C02 φέρνει μείωση κόστους, ευνοεί τα ESGs και συνεισφέρει στη δημιουργία ενός «πράσινου» μέλλοντος. Μάλιστα ενδεικτικό της τάσης είναι ότι το 22% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα (12 GtCO2e) αντισταθμίστηκαν το 2019.

Στη δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών και στη δημιουργία εμπιστοσύνης σε πρωτόγνωρες συνθήκες αναφέρθηκε o Θάνος Μπελαλίδης, Director Sustainability Implementation & Communication, Ομάδα Σύμπραξις.

Η Άλεξ και ο Κωνσταντίνος Παναγιώτου, CEO & Ιδρύτρια και Συνιδρυτής αντίστοιχα της Oramique ανέδειξαν τον ανθρώπινο παράγοντα ως σημαντική αξία στις επιχειρήσεις, τονίζοντας τις μη αναστρέψιμες συνέπειες της έλλειψης προσωπικής και επαγγελματικής βιωσιμότητας. 

Το Sustainability Forum 2020, απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως: υπεύθυνοι βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας, ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ και εταιρικών υποθέσεων, ειδικοί επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, περιβαλλοντολόγοι, μηχανικοί περιβάλλοντος, στελέχη ποιότητας, μηχανικοί ΙΤ, νομικοί, επενδυτές, στελέχη MKO, φοιτητές κ.ά.

Το επόμενο ραντεβού είναι τον Οκτώβρη του 2021!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://sustainabilityforum.gr/. 

Gold Sponsor: GILEAD, Papastratos, Τράπεζα Πειραιώς
Silver Sponsor: Cosmote, Interamerican, Nestlé Hellas
Υποστηρικτές: Alpha Bank, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Ελληνικά Πετρέλαια, Ελληνικός Χρυσός, Ευρωπαϊκή Πίστη, Εύρηκα, Henkel, Παπαδοπούλου, Όμιλος Υγεία, Signify, Quest Συμμετοχών
Technology Innovation Partner: Cisco, Webex
Digital Partner: Generation Y
Coffee Partner: Nespresso
Cocktail Partner: Gancia
Beer Partner: Αθηναϊκή Ζυθοποιία
COVID Shield Partner: TÜV AUSTRIA Hellas
Health & Safety Partner: GEP S.A.
Θεσμικοί Yποστηρικτές: AIESEC, Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Ολλανδικός Εμπορικός και Βιομηχανικός 
Σύνδεσμος,Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.), ΠΑΣΕΠΠΕ, Συμμαχία για την Ελλάδα, Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδας, CFA Society, CEO Clubs Greece, Your Directors Club.
Χορηγοί Επικοινωνίας: ANT1, Ναυτεμπορική, CSR Review, CSR Week, Csrnews.gr, Marketing Week, Daily Fax, Plant, Ecozen.gr, Epixeiro.gr, Ethos Media (ΧΡΗΜΑ, banks.com.gr), Paloservices.com, Skywalker.gr / Stentora.gr.

Σχετικά με το Sustainability Forum 
Το Sustainability Forum – a training, networking and professional development event, είναι το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Global Sustain, με συμμετοχή διεθνούς κύρους ομιλητών και ειδικών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Το Forum απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως: υπεύθυνοι αειφορίας και ΕΚΕ, ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ και εταιρικών υποθέσεων, ειδικοί επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, περιβαλλοντολόγοι, μηχανικοί περιβάλλοντος, ειδικοί ποιότητας, μηχανικοί ΙΤ, νομικοί, επενδυτές, στελέχη MKO, φοιτητές κ.ά. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικά παρακολούθησης. www.sustainabilityforum.gr

Σχετικά με τη Global Sustain
Η εταιρία Global Sustain, με γραφεία σε Αθήνα, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Κάιρο, Λευκωσία, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποστολή της είναι η δημιουργία γνώσης, η έμπνευση και η υποστήριξη εταιριών και οργανισμών στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τη συμβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση και την εκπαίδευση, με επίκεντρο το τρίπτυχο άνθρωπος – περιβάλλον – οικονομική ωφέλεια. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρίες, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επαγγελματικά σωματεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι συμβουλευτικές και on-line υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό newsletter, η διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, η ενότητα Members-to-Members, η ειδική έκδοση μελών ReMembers,το Sustainability Forum συμβάλλουν στη δυναμικότερη προβολή του αειφόρου έργου των μελών της Global Sustain, χτίζοντας γέφυρες μεταξύ αυτών, της αγοράς και της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργούν. H Global Sustain συνεργάζεται, συμμετέχει και είναι μέλος διεθνών οργανισμών όπως UN Global Compact, UN Principles for Responsible Investment (PRI), Global Reporting Initiative (GRI), Academy for Business in Society (ABIS), Social Value International, Institute of Directors (IOD), CEO Clubs, Capitals Circle Group, TCFD, κ.ά. www.globalsustain.org/www.globalsustaingroup.com. 

Private Certification Scheme “COVID Shield”
The Private Certification Scheme “COVID Shield” was developed by TÜV AUSTRIA Hellas with a focus on Health, Safety and Business Continuity. This is the first integrated Certification Scheme to increase the confidence of citizens and consumers to businesses, which apply and become certified with the Certification Scheme TÜV AUSTRIA COVID Shield

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ