Ενιαίος Απολογισμός Global Sustain 2019

Η Global Sustain παρουσιάζει τον 4ο κατά σειρά Ενιαίο Απολογισμό πιστή στη μακροχρόνια δέσμευσή της στη διαφάνεια και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Απολογισμός αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο όσον αφορά στη δημοσίευση της απόδοσης της επιχείρησης και θεμάτων βιωσιμότητας, με την εφαρμογή ακόμη περισσότερων προτύπων, απαντώντας έμπρακτα στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και στις παγκόσμιες δεσμεύσεις της Εταιρείας.

Ο Απολογισμός δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ενημερωθούν για τις επιδόσεις της Εταιρείας σε σημαντικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον) για το έτος αναφοράς 2019.

Ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος σε συνέντευξή του στον Απολογισμό δήλωσε σχετικά: «Σχεδόν 15 χρόνια τώρα, υποστηρίζουμε εταιρείες να επαναπροσδιορίσουν τον τομέα δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και της βιωσιμότητάς τους. Ένα είναι σίγουρο, δεν υπάρχει εταιρική επιτυχία χωρίς αρχές βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό είναι προφανές στον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς οργανισμοί λειτουργούν και λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις. Υπάρχουν κανονισμοί και εργαλεία πλέον, που ενθαρρύνουν τις εταιρείες να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα και να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους λειτουργία, για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  Αποστολή μας είναι να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τις εταιρείες και τους οργανισμούς, ώστε να ενσωματώσουν την αειφορία στη λειτουργία τους.»

Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των GRI Standards, τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) το πρότυπο του International Integrated Reporting Council (IIRC), τις αρχές του προτύπου AA1000APS 2008 και του Γερμανικού Κώδικα Βιωσιμότητας. Για τέταρτη συνεχή χρονιά περιγράφεται η ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), οι οποίοι έχουν συνδεθεί με δείκτες του GRI, και παρουσιάζεται η ανταπόκριση της εταιρείας στις δεσμεύσεις ως μέλος του οργανισμού PRI (Principles for Responsible Investment). Για πρώτη φορά γίνεται ειδική αναφορά στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τις συστάσεις του Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Το περιεχόμενο του Απολογισμού σχετικό με θέματα βιωσιμότητας έχει λάβει πλήρη εξωτερική διασφάλιση από την TÜV AUSTRIA Hellas, ενώ τα οικονομικά στοιχεία έχουν ελεγχθεί από την RSM Α.Ε. για την Ελλάδα, από την εταιρεία Oury Clark για το Ηνωμένο Βασίλειο και από τη Schwarzkopf για την Γερμανία. Τη γραφιστική επιμέλεια έχει πραγματοποιήσει η Ομάδα Σύμπραξις (μέλος της Global Sustain).

Όπως φαίνεται μέσα από τις σελίδες του Απολογισμού, η Global Sustain συνέχισε να δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσα από την ορθή διαχείριση όλων των κεφαλαίων (Οικονομικό, Κοινωνικό, Ανθρώπινο, Πνευματικό και Φυσικό), συνεχίζοντας να επενδύει σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα και δημιουργώντας ισχυρές και εποικοδομητικές συνέργειες, εξασφαλίζοντας έτσι ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Κύρια επιτεύγματα για το 2019:
100% Κλιματικά Ουδέτερη Εταιρεία
78% Διατήρηση Μελών
75 Συνέδρια και Εκδηλώσεις
42% Αύξηση Επενδύσεων σε Ανθρώπινο Δυναμικό
39 Ώρες Εκπαίδευσης ανά Εργαζόμενο
15% Αύξηση Κοινωνικού Προϊόντος
11% Αύξηση Κύκλου Εργασιών
10 Ώρες Εθελοντισμού ανά Εργαζόμενο
3 Διεθνή Forum για Sustainability, ESG και Sustainable Finance, (Αθήνα, Βερολίνο και Φρανκφούρτη)

Το 2019 η Global Sustain καθιερώθηκε στον τομέα παροχής υπηρεσιών ESG (Environmental, Social & Governance) και Βιώσιμων Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων (Sustainable Finance and Investing), μέσα από την υλοποίηση μεγάλων έργων για τραπεζικούς οργανισμούς, διαχειριστές κεφαλαίων και επενδυτές, ενώ συνεργάστηκε με διεθνείς οργανισμούς όπως η EBRD και EIB, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Απολογισμός ολοκληρώθηκε εν μέσω της πανδημίας COVID-19, και η στοχοθεσία του 2020 δείχνει σταθερή προσήλωση στην αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας. 

Τον Απολογισμό μπορείτε να τον δείτε Online εδώ.

Σχετικά με την Global Sustain
Με έτος ίδρυσης το 2006, η Global Sustain με εταιρείες στο Λονδίνο, το Βερολίνο και την Αθήνα και γραφεία εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες, το Κάιρο, τη Λάρνακα και τη Νέα Υόρκη, ευαισθητοποιεί, εμπνέει και υποστηρίζει εταιρείες και οργανισμούς να ενσωματώσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της συμβουλευτικής, της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της εκπαίδευσης. Η Εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα ESG, της βιώσιμης χρηματοδότησης και εκπαίδευσης, της εταιρικής υπευθυνότητας, της αναγνώρισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων, της εταιρικής διακυβέρνησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η Global Sustain έχει υπογράψει τις Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (PRI), αποτελεί GRI Gold Community και Data Partner και συνεργάζεται με οργανισμούς όπως Social Value International, Institute of Directors, TCFD και CEO Clubs (www.globalsustaingroup.com | www.globalsustain.org).


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ