Σταθερή πορεία για την BDF Hellas

Σταθερότητα επιδεικνύει η Beiersdorf (BDF) Ηellas, ενώ παράλληλα κατορθώνει να αυξήσει τα κέρδη της.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στη χρήση 2019 στο ποσό των 39,47 εκατ. ευρώ έναντι 39,7 εκατ. ευρώ το 2018, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ και 5 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση 5%, σε σχέση με πέρυσι, καθώς το 2019 ανήλθαν στα 5,3 ενώ το 2018 ήταν 5 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες του ομίλου. Το μικτό κέρδος της εταιρείας παρέμεινε στα ίδια επίπεδα κατά προσέγγιση – το 2019 ο αριθμοδείκτης περιθώριο μικτού κέρδους ήταν 50,3% ενώ το 2018 ήταν 49,8%.
 
Όσον αφορά την τρέχουσα χρονιά, στην οικονομική έκθεση σημειώνεται πως «η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη ότι η πορεία της θα είναι ανάλογη των στόχων της. Παρ’ όλα αυτά γνωρίζει ότι το ασταθές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις του Covid-19, μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή της. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα ακολουθήσει συντηρητική στρατηγική, εστιάζοντας στην προστασία της κερδοφορίας της, καθώς και στην έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεών της». Η BDF Hellas ανήκει παγκοσμίως σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Η Beiersdorf AG εδρεύει στο Αμβούργο, απασχολεί περισσότερους από 20.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο και είναι εισηγμένη στον DAX, το δείκτη του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης που παρακολουθεί τις 30 μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες. Το οικονομικό έτος 2019 η Beiersdorf σημείωσε πωλήσεις ύψους 7,6 δισ. ευρώ. Η ελληνική θυγατρική κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς, πρωταγωνιστώντας σε αρκετές κατηγορίες. Δραστηριοποιείται στα κανάλια της ευρείας διανομής, της επιλεκτικής καθώς και στα φαρμακεία και διαθέτει εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο και στο Ισραήλ.

Πηγή άρθρου και εικόνας: https://www.businessnews.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ