Απονομή Πιστοποιητικού Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Κοζάνης

Το Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001/2004 απονεμήθηκε χθες στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, που αποτελεί το μεγαλύτερο λιγνιτικό Σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.

Το Πιστοποιητικό εκδόθηκε από τον εξουσιοδοτημένο φορέα της Γερμανίας TÜV NORD ύστερα από διεξοδική Επιθεώρηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που πραγματοποίησε για λογαριασμό της TÜV NORD η θυγατρική της στην Ελλάδα TÜV HELLAS. Το Σύστημα σχεδιάστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από τα στελέχη και το προσωπικό της Επιχείρησης που για χρονικό διάστημα περισσότερο του ενός έτους εργάσθηκαν με υπευθυνότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Το Πιστοποιητικό έχει ισχύ ενός χρόνου και για την ανανέωσή του απαιτείται συνεχής προσπάθεια όλων των στελεχών και του προσωπικού του Σταθμού, με στόχο τη διατήρησή του, μέσω της διαρκούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής του συμπεριφοράς.

Με την εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και την υιοθέτηση της διαφάνειας στην ενημέρωση που επιβάλλει, είναι βέβαιο ότι θα βελτιωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τις Αρχές και την τοπική κοινωνία.

Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή στην πορεία του μεγαλύτερου λιγνιτικού Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, ο οποίος επελέγη από την Επιχείρηση, αφού προηγουμένως είχε δρομολογηθεί η επίλυση όλων των περιβαλλοντικών του προβλημάτων για την επίτευξη άρτιας περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.

Όπως είναι γνωστό στο Σταθμό εκτελείται ήδη, το Έργο της αναβάθμισης των υφισταμένων και της προσθήκης νέων Ηλεκτροστατικών Φίλτρων (Η/Φ) στις Μονάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV, συμβατικού τιμήματος 130 εκατ. ευρώ. Τα πρώτα νέα υπερσύγχρονης τεχνολογίας Η/Φ λειτουργούν ήδη στη Μονάδα ΙΙ, ενώ τα φίλτρα της Μονάδας Ι θα τεθούν σε λειτουργία τον επόμενο μήνα.

Το σύνολο του Έργου θα έχει ολοκληρωθεί την άνοιξη του έτους 2008 δίνοντας οριστική και αποτελεσματική λύση του προβλήματος των εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων από το Σταθμό. Επιπλέον, έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται σημαντικότατα έργα εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνουν:

  • την αναβάθμιση των ατμοστροβίλων των Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου,
  • την αναβάθμιση των Πύργων Ψύξης των τεσσάρων παλαιών Μονάδων του Σταθμού (εκτελείται ταυτόχρονα με τα Η/Φ),
  • την αναβάθμιση του Συστήματος Προθέρμανσης Συμπυκνώματος των Μονάδων Ι και ΙΙ, και
  • την επέκταση του συστήματος τηλεθέρμανσης της Κοζάνης.

Τα Έργα αυτά, συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ, είναι κατεξοχήν περιβαλλοντικά, αφού για την ίδια παραγωγή ενέργειας από το Σταθμό, θα καταναλίσκεται λιγότερο καύσιμο, περιορίζοντας έτσι και τις εκπομπές ρύπων.

Στόχος της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. είναι η Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001/2004 και στους υπόλοιπους Θερμοηλεκτρικούς και Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς της Επιχείρησης τα αμέσως επόμενα έτη.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ