Η 'Αλφα Βήτα υποστηρίζει το«EARTH HOUR 2008»

Η 'Αλφα Βήτα Βασιλόπουλος Α.Ε. αποφάσισε να υποστηρίξει την ενέργεια «EARTH HOUR 2008» σβήνοντας όλες τις φωτινές επιγραφές των καταστημάτων ΑΒ από το Σάββατο, 29 Μαρτίου στις 8 το απόγευμα μέχρι και τη Δευτέρα, 31 Μαρτίου στις 8 το πρωί.

Η 'Αλφα Βήτα επίσης ενημέρωσε τους 7.500 εργαζομένους της για τρόπους με τους οποίους μπορούν να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας σβήνοντας ηλεκτρικές συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιούν όπως υπολογιστές και εκτυπωτές στο σπίτι και στη δουλειά. Για περισσότερες πληροφορίες www.earthhour.org.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ