Η ΔΕΗ τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γης

Η ΔΕΗ συμμετέχει στο σημερινό εορτασμό της “Παγκόσμιας Ημέρας της Γης”, καθώς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, αποτέλεσε βασική πηγή ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας με την αξιοποίηση των εγχωρίων κοιτασμάτων λιγνίτη που επέτρεψαν τον εξηλεκτρισμό της χώρας και την εξασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλές τιμές για όλους τους καταναλωτές.


Για 50 και πλέον χρόνια, ο λιγνίτης αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ηλεκτροπαραγωγής, εξασφαλίζοντας στο παρελθόν μέχρι και το 65% της παραγόμενης ενέργειας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο της χώρας. Η ανάπτυξη των λιγνιτωρυχείων έδωσε τη δυνατότητα για σημαντικό περιορισμό των εισαγωγών ενεργειακών πρώτων υλών και τη στήριξη του εξωτερικού ισοζυγίου με την εξοικονόμηση συναλλάγματος περίπου 1 δισ. δολ. ετησίως.


Περιβαλλοντική πολιτική
Οι δραστηριότητες εξόρυξης του λιγνίτη αναπόφευκτα επέφεραν αλλαγές στο περιβάλλον: άλλαξε το τοπίο, διαφοροποίησαν την ισορροπία στη χλωρίδα και την πανίδα και επιβάρυναν την ατμόσφαιρα.


Η ΔΕΗ με στόχο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη και τη λειτουργία των Ορυχείων με τη συστηματική αποκατάσταση του περιβάλλοντος, δρομολογεί την ανάπτυξη έργων που συμβάλλουν στην ανάπλαση των εξαντλημένων εδαφών έτσι ώστε το τοπίο να είναι αισθητικά εναρμονισμένο με το υπόλοιπο περιβάλλον.


Στο πλαίσιο αυτό, στα εξαντλημένα ορυχεία έχει αποκατασταθεί σχεδόν το 100% των τελικών επιφανειών απόθεσης, έχουν φυτευθεί 10 εκατ. δέντρα και δημιουργήθηκαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οπωρώνες και πειραματικές καλλιέργειες.


Εκτός από τα έργα αποκατάστασης νέων εδαφών, στα δυο Λιγνιτικά Κέντρα έχει υλοποιηθεί σειρά ειδικών έργων και παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη παραγωγικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως:  • κατασκευή θερμοκηπίου, εκθεσιακού κέντρου, υπαίθριου θεάτρου, πάρκου αναψυχής, δασοπονικού πάρκου και καταφυγίου αγρίων ζώων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Επιπρόσθετα, με βάση το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ, πρόκειται να διατεθεί σημαντική έκταση αποκατεστημένων εδαφών για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 35 MW.
  • πάρκο αναψυχής, πίστα moto cross και αεροδιάδρομος στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης. Επιπλέον, πρόκειται να διατεθεί σημαντική έκταση αποκατεστημένων εδαφών για τη δημιουργία εγκαταστάσεων Φωτοβολταικού Πάρκου ισχύος 50 MW.

Πέραν αυτών και στο πλαίσιο των εντεινόμενων προσπαθειών για την περιβαλλοντική προστασία, από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2007, σε όλα τα ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας εφαρμόζεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Ανάλογο έργο έχει αρχίσει να προετοιμάζεται και στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης.


Στις νέες εκτάσεις που δημιουργούνται μετά την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων και την αποκατάσταση των εδαφών παρέχονται οι εξής δυνατότητες στη βάση του αμοιβαίου οφέλους με τις Τοπικές Κοινωνίες:  • Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης εδαφών και των λοιπών περιβαλλοντικών έργων παραχωρείται μέρος αυτών με ένα συμβολικό μίσθωμα σε αγρότες για την πραγματοποίηση καλλιεργειών, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση των αγροτικών εισοδημάτων.

Πηγή: EMEA.gr.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ