Σε εξέλιξη το έργο της Κινητής Μονάδας Ιατροκοινωνικής Παρέμβασης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που χορηγεί η INTERAMERICAN στην Ηλεία

Η INTERAMERICAN υποστηρίζει οικονομικά Κινητή Μονάδα Ιατροκοινωνικής Παρέμβασης του Ερυθρού Σταυρού, που ξεκίνησε να παρέχει κατ' οίκον υπηρεσίες ιατρο-νοσηλευτικής φροντίδας, κοινωνικής μέριμνας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και διασυνδετικής φροντίδας, κατά προτεραιότητα σε ηλικιωμένους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών πυρόπληκτων δημοτικών διαμερισμάτων της Ηλείας.

Η υποστήριξη της INTERAMERICAN βασίζεται σε χρηματοδότηση του έργου από το EUREKO ACHMEA FOUNDATION, κοινωφελές ίδρυμα που αντλεί τους πόρους του κυρίως από τα κέρδη του Ομίλου EUREKO στον οποίο ανήκει η INTERAMERICAN. Η χορηγία ανέρχεται στο ποσόν των 160.000 ευρώ και περιλαμβάνει την κάλυψη των αμοιβών του προσωπικού που έχει στελεχώσει τη μονάδα, για τη διάρκεια του οκτάμηνου προγράμματος, καθώς και μέρος του κόστους αγοράς δυο οχημάτων.

Η Κινητή Μονάδα Ιατροκοινωνικής Παρέμβασης Ηλικιωμένων εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Ζαχάρως στις 14 Ιανουαρίου. Βρίσκεται καθημερινά στην περιοχή και οι ώρες λειτουργίας της είναι από 7.30΄ έως 14.40΄. Η Μονάδα, βάσει εβδομαδιαίου προγράμματος, πραγματοποιεί επισκέψεις στα δημοτικά διαμερίσματα καθημερινά, εκτός εάν προκύψουν άλλες ανάγκες, όπως μεταφορά ασθενούς σε νοσοκομείο, αιματολογικές εξετάσεις ή ανάγκη να μετακινηθεί η Μονάδα σε άλλο χωριό για ιατρική εξέταση.

Για τον εντοπισμό περιστατικών, τον πρώτο μήνα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ζαχάρως (19), καθώς και συνεργασίες με τους κατά τόπους Προέδρους των Κοινοτήτων, με σκοπό μια πρώτη εκτίμηση των αναγκών οικογενειών και ατόμων που χρήζουν ψυχοκοινωνικής και ιατρονοσηλευτικής στήριξης. Στη συνέχεια, η Μονάδα ξεκίνησε επισκέψεις καθημερινά σε ένα ή δύο χωριά. Χαρακτηριστικό είναι πως δεν υπήρξαν άτομα που αρνήθηκαν την στήριξη και οι ίδιοι οι εξυπηρετούμενοι υπέδειξαν άλλους, με παρόμοια ή σοβαρότερα προβλήματα.

Καταγραφή, προσέγγιση και εξυπηρέτηση νέων περιστατικών πραγματοποιείται από τη συνεχιζόμενη συνεργασία με τον Δήμο Ζαχάρως. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας έχει παραπέμψει περιστατικά, ενώ υπάρχει συνεργασία με τον αγροτικό ιατρό του Δήμου Ζαχάρως. Ακόμη, με στόχο την προσέγγιση και διαπίστωση καινούριων περιστατικών, την περαιτέρω διερεύνηση των αναγκών τους, αλλά και την ψυχαγωγία των κατοίκων, έχει ξεκινήσει πρόγραμμα ομαδικών συναντήσεων σε καφενεία ή σε κοινοτικά καταστήματα των χωριών, στον Δήμο Ζαχάρως.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί αρχές φθινοπώρου, οπότε και θα υπάρξει απολογισμός για τα έργο.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ