Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλεια των Τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος πλήρως ευαισθητοποιημένη στα θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τα εξής:  1. Ακολουθώντας την πάγια πολιτική του τακτικού εργαστηριακού ελέγχου όλων των προϊόντων της διαπίστωσε, ότι το είδος «ΑΒ ρεβίθια χονδρά» συσκευασίας 500g, Lot Nr L080131024 & L080201003 και ημερομηνίας λήξης 31 Δεκεμβρίου 2009, δεν πληρούσε τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς ανιχνεύτηκε το μη εγκεκριμένο υλικό φυτοπροστασίας Lindane σε ποσοστό 0,020ppm με όριο 0,010ppm.
  2. Η διενέργεια τακτικών εργαστηριακών ελέγχων για ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποτελεί διαδικασία ενταγμένη στο εφαρμοζόμενο σύστημα αυτοελέγχου της εταιρείας μας.
  3. Ενημερώθηκαν άμεσα τόσο ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων όσο και η παρασκευάστρια εταιρεία στην Ελλάδα προκειμένου να προβεί στις νόμιμές ενέργειές της.
  4. Το προϊόν έχει ήδη αποσυρθεί και ανακληθεί από όλα τα καταστήματά μας.
  5. Η ΑΒ Βασιλόπουλος παρακαλεί το καταναλωτικό κοινό να μην το καταναλώσει και αν το επιθυμεί, να το επιστρέψει στα καταστήματα μας για να του δοθεί το αντίτιμο της αξίας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διονύση Διονυσόπουλο, Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, στο κιν. 694 800 6552.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ