ΔΕΗ: Χαμηλές τιμές ρεύματος μέσα στη διεθνή ενεργειακή κρίση

Σχετικά με τις εγκριθείσες αυξήσεις ηλεκτρικού ρεύματος που ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2008 και με αφορμή αναφορές γι΄αυτές από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στον τομέα της τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας η ΔΕΗ Α.Ε. θεωρεί υποχρέωσή της να αναφέρει τα ακόλουθα: • Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της EUROSTAT για το δεύτερο εξάμηνο 2007, στην κατηγορία των πελατών με ετήσια κατανάλωση από 1.000 έως 2.500 kWh, η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη τιμή ρεύματος από όλες τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνεται στις πέντε χώρες με τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Σε σχέση δε με την αγοραστική δύναμη όλων των Ευρωπαίων πολιτών, οι Έλληνες πληρώνουν τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Σε μια περίοδο πρωτοφανούς πετρελαϊκής κρίσης, στην οποία οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου τον Ιούνιο 2008 εκτινάχθηκαν στα 134 δολ./βαρέλι από 71 δολ. που ήταν στον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, τα τιμολόγια της ΔΕΗ για περισσότερα από τα μισά (51.8%) νοικοκυριά σήμερα – με κατανάλωση μέχρι 800 kWh – όπως και για τους πολύτεκνους, δεν αυξήθηκαν καθόλου ούτε τον περασμένο Δεκέμβριο ούτε και τώρα.
 • Η εγκεκριμένη μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων είναι 7% και περιλαμβάνει τις αυξήσεις των παγίων. Λόγω της μη ορθολογικής δομής των οικιακών τιμολογίων, σε μερικά από αυτά παρατηρούνται μεγάλες ποσοστιαίες αυξήσεις των παγίων οι οποίες αντιστοιχούν σε 0,6 έως 2,0 ευρώ ανά μήνα περίπου. Οι αυξήσεις αυτές αντισταθμίζονται από αντίστοιχα μειωμένα ποσοστά αύξησης της τιμής της ενέργειας που καταναλώνεται.
 • Με βάση τα στοιχεία της ΔΕΗ, η μέση μηνιαία δαπάνη για το ρεύμα 5,5 εκατ. οικιακών καταναλωτών σήμερα είναι 27,82 ευρώ και η πρόσθετη επιβάρυνσή τους από την τωρινή αύξηση θα είναι λιγότερη από 2 ευρώ (περίπου 1,82 ευρώ) μηνιαίως.
 • Η δαπάνη για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό του μηνιαίου οικογενειακού προϋπολογισμού του μέσου νοικοκυριού, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το Μάιο 2008 η δαπάνη για ρεύμα ήταν 1,66% της συνολικής δαπάνης του νοικοκυριού. Η επίπτωση στον πληθωρισμό από τις αναπροσαρμογές των οικιακών τιμολογίων της ΔΕΗ είναι περίπου 0,12%.
 • Οι εγκριθείσες αυξήσεις βιομηχανικού ρεύματος θα πρέπει να έχουν πολύ περιορισμένη επίδραση στις τελικές τιμές των προϊόντων που παράγονται, αφού, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά το 2005 η δαπάνη των βιομηχανιών για αγορές ηλεκτρικού ρεύματος αποτελούσε το 2,7% των συνολικών δαπανών για αναλώσεις πρώτων υλών, κλπ και το 1,8% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής.
 • Οι καταναλωτές μαζί με τους λογαριασμούς ρεύματος πληρώνουν και άλλα ποσά για δημοτικούς φόρους, τέλος ακίνητης περιουσίας και ΕΡΤ, τα οποία δυστυχώς διογκώνουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και δημιουργούν μια “δυσμενή εικόνα” για την Επιχείρηση.
 • Η ΔΕΗ αντιλαμβάνεται πλήρως την επιθυμία των πελατών της για διαφάνεια των αναλυτικών χρεώσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα. Για το σκοπό αυτό θα αρχίσει σύντομα να εφαρμόζεται η διακριτή αναγραφή όλων των αναλυτικών χρεώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος με ξεχωριστή εμφάνιση των εισπραττόμενων ποσών υπέρ τρίτων. Έτσι, οι πελάτες θα γνωρίζουν τι ακριβώς πληρώνουν για ενέργεια και τι τους κοστίζει η κάθε υπηρεσία.

Οι αυξήσεις των τιμολογίων εγκρίθηκαν στο μέσο μιας πρωτοφανούς διεθνούς ενεργειακής κρίσης η οποία επιβαρύνει ιδιαίτερα την Επιχείρηση και για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να υπογραμμισθούν τα ακόλουθα: • Λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου το 2008, εκτιμάται ότι, η κάλυψη της δαπάνης για υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο θα απορροφήσει το 35% των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι 29% το 2007 και μόλις 19% το 2004.
 • Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων και η ισοτιμία ευρώ/ δολαρίου διατηρηθούν στα επίπεδα του τέλους Μαίου 2008, η δαπάνη της ΔΕΗ για υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε περίπου 2 δις ευρώ, αυξημένη κατά 40% περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη το 2007.
 • Ειδικότερα, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2008, το 49% των εσόδων της Επιχείρησης διατέθηκε για την κάλυψη των δαπανών για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας (οι τιμές των οποίων όπως είναι φυσικό διαμορφώνονται από την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων) και δικαιώματα εκπομπών CO2, ενώ, το αντίστοιχο μέγεθος κατά το πρώτο τετράμηνο 2007 ήταν 37%. Συνεπώς, κατά το 2008 τα μισά από τα έσοδα της Επιχείρησης είναι άμεσα εκτεθειμένα στη διακύμανση των διεθνών τιμών των καυσίμων και των δικαιωμάτων εκπομπών CO2.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ζητά από τους πελάτες της την κατανόησή τους για τις αναγκαίες αυξήσεις των τιμολογίων και τους διαβεβαιώνει ότι μέσα στη διεθνή ενεργειακή κρίση η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την: • Μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας.
 • Βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει προς τους πελάτες της.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων δραστικής αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της Επιχείρησης.

Όμως, εξίσου σημαντική με τις ανωτέρω ενέργειες είναι και η αναδιάρθρωση των τιμολογίων της Επιχείρησης, τα οποία όχι μόνο θα πρέπει να αντανακλούν το πραγματικό κόστος της ενέργειας, αλλά και να κατανέμονται πιο ορθολογικά μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών.


AΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ


ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ   ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ


Μονοφασικοί πελάτες


Τριφασικοί πελάτες


Πριν την αύξηση


Μετά την αύξηση


%


Πριν την αύξηση


Μετά την αύξηση


%


ΑΝ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 801-1600 KWH


8,80


11,44


30%


17,76


23,08


30%


ΑΝ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1601-2000 KWH


13,20


15,18


15%


33,32


38,32


15%


ΑΝ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2001-3000 KWH


40,34


46,38


15%


56,04


64,44


15%


ΑΝ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3001 KWH KAI ΑΝΩ


44,84


46,38


3%


56,04


64,44


15%


ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ


ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ


Αριθμός πελατών


(σε χιλ.)


Μέση δαπάνη για πάγια και ενέργεια ανά πελάτη προ αυξήσεων (ευρώ/μήνα)


Μέση αύξηση για πάγια και ενέργεια  ανά πελάτη      (ευρώ/μήνα)


Συνολικό ποσοστό αύξησης παγίων και τιμών ενέργειας      (%)


1. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ


ΑΠΟ 0 kWh – 800 kWh ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ


2.463


7,1


0


0,00%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ


22


27,47


0


0,00%


ΑΠΟ 801 kWh ? 2.000 kWh ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ


1.968


31,59


2,64 


8,40%


ΑΝΩ ΤΩΝ 2.001 kWh ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ


303


90,9


5,67 


6,20%


ΑΠΟ 0 kWh ? 2.000 kWh ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ


793


25,88


1,88 


7,30%


ΑΝΩ ΤΩΝ 2.001 kWh ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ


134


119,1


7,17 


6,00%


ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΜΟΝΟ)


1.150


8,16


0,65 


8,00%


2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ


ΓΕΝΙΚΑ  (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π)


1.404


102,21


6,53 


6,40%


BIOMHXANIKA


69


141,29


12,17 


8,60%


ΑΓΡΟΤΙΚΑ


208


44,81


3,14 


7,00%


ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ


89


74,35


5,20 


7,00%
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠO 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008


7,00%


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ