Νέοι στόχοι προστασίας υδάτινων πόρων και κλίματος από το σύστημα της Coca-Cola – Ανανέωση συνεργασίας με το WWF

Η The Coca-Cola Company ανακοίνωσε την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, τους νέους στόχους που έθεσε, σε συνεργασία με το WWF, για την αποτελεσματικότερη χρήση υδάτινων πόρων και τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τις παραγωγικές της διαδικασίες.


Η αρχική τριετής συνεργασία της The Coca-Cola Company και του WWF ανακοινώθηκε το 2007 και αφορά σε οικονομική δέσμευση 20 εκ. δολαρίων, εκ μέρους της εταιρείας, για τη σωστή διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων. Η εταιρεία, συνειδητοποιώντας το έντονο πρόβλημα εξάντλησης των φυσικών πόρων, παρατείνει τη συνεργασία αυτή για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι το 2012, προσφέροντας επιπλέον 3,75 εκ. δολάρια, ενώ συμμετέχει στο πρόγραμμα προστασίας του κλίματος «Climate Savers», στο οποίο κορυφαίες εταιρείες σε όλο τον κόσμο συνεργάζονται με το WWF, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.


Νερό
Σύμφωνα με την ανανεωμένη συνεργασία, η The Coca-Cola Company, σε συνεργασία με τους εμφιαλωτές της παγκοσμίως, δεσμεύεται:  1. Να βελτιώσει το Δείκτη Χρήσης νερού (λίτρα νερού ανά λίτρα παραγόμενου προϊόντος) κατά 20% μέχρι το 2012, με μέτρο σύγκρισης το 2004. Παρά την αναμενόμενη αύξηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας τα επόμενα χρόνια, η δέσμευση αυτή θα συντελέσει στο να μειωθεί η εκτιμώμενη κατανάλωση νερού κατά περίπου 50 εκατομμύρια λίτρα έως το 2012.
  2. Να προωθήσει βιώσιμες αγροτικες πρακτικές (με έμφαση στην παραγωγή ζαχαροκάλαμου), προκειμένου να μειώσει τον αντίκτυπο της αλυσίδας ανεφοδιασμού της στα παγκόσμια αποθέματα υδάτινων πόρων.
  3. Να προστατέψει κάποιες από τις πιο σημαντικές πηγές γλυκού νερού, όπως τους ποταμούς Δούναβη, Rio Grande, Mekong κ.ά.

Κλίμα
Όσον αφορά στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, η The Coca-Cola Company, σε συνεργασία με τους εμφιαλωτές της, έχει θέσει ως στόχο να αυξήσει την επιχειρηματικότητά της, αλλά όχι το αποτύπωμα άνθρακα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, δεσμεύεται να επιτύχει μείωση 5% των εκπομπών στις ανεπτυγμένες χώρες, έως το 2015 (σε σχέση με το 2004). Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, θα αποφευχθεί η απελευθέρωση 2 εκ. μετρικών τόνων CO2 κατά το 2015 (κάτι το οποίο αντιστοιχεί στη δενδροφύτευση περισσοτέρων από 240.000 εκταρίων γης).


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ