Συνεργασία για το μέλλον της περίθαλψης των άγριων ζώων στην Ελλάδα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε προχθες στη Θεσσαλονίκη η πρώτη Συνάντηση για την «Περίθαλψη ?γριων Ζώων», η οποία διοργανώθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στόχος της συνάντησης ήταν να φέρει πρώτη φορά σε επαφή τους αρμόδιους φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται σε αυτό το σύνθετο και δύσκολο θέμα. Τη Συνάντηση χαιρέτισε με μήνυμά του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κ. Κιλτίδης.

Η περίθαλψη των άγριων ζώων ξεκίνησε στην Ελλάδα πριν 20 χρόνια με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και συνεχίστηκε από άλλες ΜΚΟ. Αφορά δε μια πολύ σημαντική πλευρά της προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και, για αυτό το λόγο, εμπλέκει και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας.

Στη Συνάντηση τέθηκαν σημαντικά θέματα, όπως οι αδυναμίες του νομοθετικού πλαισίου, η συλλογή της πληροφορίας, αλλά και πιο ειδικά και τεχνικά ζητήματα. Παράλληλα, συζητήθηκαν το μέλλον και οι δυνατότητες βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της περίθαλψης, καθώς και θέματα συνεργασίας μεταξύ των φορέων. Από τη Συνάντηση προέκυψαν πολύτιμα συμπεράσματα, μεταξύ άλλων η σύνταξη νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την περίθαλψη της άγριας πανίδας, η δημιουργία συντονιστικού επιτροπής της περίθαλψης και η επαναλειτουργία της Τράπεζας Δεδομένων.

 

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας Πέρη Κουράκλη, «η πρώτη αυτή Συνάντηση έρχεται, πράγματι, με σημαντική καθυστέρηση. Πιστεύουμε όμως ότι αυτή η καθυστέρηση έδωσε την ευκαιρία στους φορείς και στις ΜΚΟ να αποκτήσουν αρκετή εμπειρία, γνώση και ωριμότητα, ώστε τα πράγματα πλέον να κινηθούν γρήγορα και προς τη σωστή κατεύθυνση».

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ