Συνεχίζονται οι επενδύσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για καθαρότερο περιβάλλον

Τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2006, που έχει οριστεί σαν ''Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος'', η ΔΕΗ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση ενός ακόμη πολύ μεγάλου έργου που θα βοηθήσει σημαντικά στην μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και κατ' επέκταση στην προστασία του περιβάλλοντος.


Η σύμβαση αναφέρεται στο έργο αποθείωσης των καυσαερίων της 3ης Μονάδας του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, είναι ύψους 83εκ.? και προβλέπει διάρκεια κατασκευής 28 μήνες. Η υπογραφή της έγινε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Δ. Μανιατάκη και από τον κ. Gianni Catalano εκπρόσωπο της ''ALSTOM POWER ITALIA'', η οποία μειοδότησε στον διεθνή διαγωνισμό που έγινε με επιτυχία.


Το έργο αυτό το οποίο θα μειώσει τις εκπομπές Διοξειδίου του Θείου κατά 98%, προστίθεται στα ήδη αποπερατωθέντα έργα αντικατάστασης των ηλεκτροστατικών φίλτρων τέφρας και λιγνίτη της ίδιας Μονάδας, τα οποία λειτουργούν ήδη με απόλυτη επιτυχία καθώς και στο υπό εκτέλεση έργο του συστήματος κατεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων του Σταθμού.


Τα έργα αυτά, τα οποία αποτελούν ένα ακόμη δείγμα της μέριμνας της ΔΕΗ για τη περιβαλλοντική συμπεριφορά των Σταθμών της, καθιστούν την υπόψη Μονάδα απόλυτα συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το Περιβάλλον.


Πηγή: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ