Υποδομές Μεταφορών στον 21ο αιώνα: συνδέοντας τον άνθρωπο με την άγρια ζωή

Ετήσια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου για τις Υποδομές Μεταφορών (ΙΕΝΕ – Infra Eco Network Europe) και Συνέδριο με θέμα: Υποδομές Μεταφορών στον 21ο αιώνα: συνδέοντας τον άνθρωπο με την άγρια ζωή (Transport Infrastructure of the 21st Century: Connecting People and Wildlife).

Στις 22-25 Απριλίου διοργανώθηκε στην Έβορα της Πορτογαλίας η ετήσια συνάντηση και Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου για τις Υποδομές Μεταφορών (ΙΕΝΕ -Infra Eco Network Europe). Το ΙΕΝΕ δημιουργήθηκε το 1996 ως ένα δίκτυο οργανισμών, φορέων και ειδικών που μελετούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή των υποδομών μεταφοράς (κυρίως δρόμων και σιδηρόδρομων) δηλαδή την διαπιστωμένη πια αύξηση της υποβάθμισης και του κατακερματισμού των φυσικών βιοτόπων καθώς και την αλλοίωση του φυσικού ευρωπαϊκού τοπίου.

Στόχος του δικτύου είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για ανάπτυξη συνεργασιών, ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία, τον απαιτούμενο και απαραίτητο σχεδιασμό των υποδομών μεταφορών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον.

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ:

  • συμμετείχε στην ημερίδα ανταλλαγής τεχνογνωσίας με ειδική παρουσίαση των δράσεών του στα πλαίσια της 1ης φάσης του προγράμματος παρακολούθησης των επιπτώσεων από την κατασκευή του Οδικού Άξονα Κεντρικής Ελλάδας Ε65 και τη σύνδεσή του με την Εγνατία Οδό στα μεγάλα θηλαστικά καθώς και την Ειδική Μελέτη για τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων από την κατασκευή του Ε65
  • εκλέχθηκε να συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή διοργάνωσης του επόμενου συνεδρίου, το Μάιο του 2010στην Ουγγαρία.

Στο συνέδριο εκπροσωπήθηκαν 50 φορείς από όλη την Ευρώπη και εκφράζουν την κοινή πεποίθηση ότι ο κατακερματισμός φυσικών βιοτόπων αποτελεί μια νέα ισχυρή και «αναπτυσσόμενη» απειλή για τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης.

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ έχει αναδείξει επανειλημμένα το πρόβλημα και με δύο ειδικά υπομνήματα έχει υποδείξει στις αρμόδιες Υπηρεσίες αναλυτικά μέτρα περιορισμού των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και δασικής διαχείρισης με στόχο την προστασία ανθρώπου και αρκούδας στις κρίσιμες για το είδος περιοχές.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ