Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το συσκευασμένο στις αποθήκες του Φαλήρου και έτοιμο προς εξαγωγή αμίαντο

Σχετικά με την καταγγελία που έκανε σήμερα 11 Ιουνίου 2009, ο δήμαρχος Πειραιά κ. Παναγιώτης Φασούλας ότι, η διοίκηση της ΔΕΗ «αποθηκεύει χωρίς άδεια και μέτρα προφύλαξης επικίνδυνα υλικά στο πρώην εργοστάσιό της στο Νέο Φάληρο», από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  • Η ΔΕΗ πήρε όλα εκείνα τα μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εξυγίανση από αμίαντο του ιστορικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο Φάληρο, εργασία που ήταν αναγκαία προκειμένου οι κτιριακές εγκαταστάσεις να διατηρηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν για πολιτιστικούς και άλλους σκοπούς.
  • Οι εργασίες εξυγίανσης ολοκληρώθηκαν από διεθνή και εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία επελέγη ύστερα από διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, συνολικού ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ. Οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν στις 15/9/2005 και ολοκληρώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
  • Ωστόσο, λόγω της παρατεταμένης απεργίας επί 18 και πλέον μήνες στα δύο μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας (Πειραιά και Θεσσαλονίκης) δεν κατέστη δυνατή η εξαγωγή και διάθεση των αποβλήτων αυτών. Το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίζει μόνον η ΔΕΗ, αλλά και κάθε άλλη επιχείρηση που παράγει από τις δραστηριότητές της βιομηχανικά απόβλητα, καθώς η χώρα δεν διαθέτει τους απαιτούμενους χώρους ταφής επικινδύνων αποβλήτων.
  • Η μόνη εξειδικευμένη ναυτιλιακή εταιρεία σε μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων χρεωκόπησε λόγω των παρατεταμένων απεργιών.
  • Αναπόφευκτα για τη μεταφορά του αμιάντου δεν υπήρχε άλλη λύση πλην αυτής της χερσαίας μεταφοράς του μέσω τρίτων χωρών και για το λόγο αυτό ζητήθηκε -όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις- η έκδοση άδειας διασυνοριακής μεταφοράς, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση της Βασιλείας. Ήδη, αναμένεται ότι σε σύντομο διάστημα θα εκδοθούν οι σχετικές διακρατικές άδειες και θα καταστεί δυνατή η εξαγωγή του αμιάντου μέσω χερσαίων μέσων μεταφοράς.
  • Σε όλο αυτό το διάστημα καθυστέρησης της εξαγωγής του αμιάντου αυτός βρίσκεται συσκευασμένος σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό σάκκους (big bags τυποποιημένοι κατά UN) και σε κοντέϊνερς, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα φύλαξής τους όλες τις ώρες του 24ώρου.

Η ΔΕΗ ρητά και κατηγορηματικά διαβεβαιώνει ότι:
Σε καμμία περίπτωση δεν υπάρχει λόγος οιασδήποτε ανησυχίας για τη δημόσια υγεία από τις προς εξαγωγή ποσότητες αμιάντου, καθώς έχουν τηρηθεί πλήρως όλοι οι νόμοι και έχουν εφαρμοσθεί οι πλέον σύγχρονες τεχνικές για την εξυγίανση του ιστορικού εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής του Φαλήρου.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ