Υπεύθυνη και ορθολογική η διαχείριση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών

Με αφορμή ανεύθυνα και παραπλανητικά δημοσιεύματα που κατηγορούν τη ΔΕΗ για χειραγώγηση της Οριακής Τιμής Συστήματος μέσω των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της, η Επιχείρηση δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι, ασκεί υπεύθυνα και ορθολογικά τη διαχείριση των Υδροηλεκτρικών της, τόσο για ηλεκτροπαραγωγή όσο και για εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τρίτους (ύδρευση, άρδευση κ.λπ.).

Η ΔΕΗ ασκεί την πολιτική διαχείρισης νερών σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας και εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, με ιδιαίτερη προσοχή και ευθύνη, έτσι ώστε να μην εκθέτει σε κινδύνους τόσο τις ζωές και τις περιουσίες συμπολιτών μας όσο και τις εγκαταστάσεις της.

Ειδικότερα, η Επιχείρηση τονίζει τα ακόλουθα:

 • Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τον ΔΕΣΜΗΕ και την ΡΑΕ για την πολιτική διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων που ασκεί με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής εκμετάλλευσης των υδατίνων εισροών.
 • Καθημερινά υποβάλλει τις προσφορές της στον ΔΕΣΜΗΕ, ο οποίος έχει την τελική ευθύνη για την κάλυψη των φορτίων του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Στις σχετικές προσφορές αναλυτικά και τεκμηριωμένα υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις της που αφορούν σε:
  – Αρδεύσεις
  – Υδρεύσεις
  – Περιβαλλοντική – οικολογική παροχή
  – Ρύθμιση αποθεμάτων
  Τα προαναφερόμενα «υποχρεωτικά νερά», σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προσφέρονται στον ΔΕΣΜΗΕ σε μηδενική τιμή. Επιπλέον, η υπόλοιπη διαθέσιμη υδροηλεκτρική παραγωγή προσφέρεται στον ΔΕΣΜΗΕ με τιμή εντός των προβλεπομένων από τον Κώδικα ορίων τιμών. Κατά το τρέχον έτος οι προσφερθείσες τιμές ήσαν πάντοτε υψηλότερες από αυτές των εκάστοτε πλέον ακριβών θερμικών Μονάδων της Επιχείρησης.
 • Κατά το τρίμηνο της θερινής περιόδου Ιουνίου – Αυγούστου 2009 η ΔΕΗ πρότεινε παραγωγή από μεγάλους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς ύψους 1.163 GWh και από αυτήν ο ΔΕΣΜΗΕ υλοποίησε 1.132 GWh.
 • Η παραγωγή αυτή (1.132 GWh) είναι μικρότερη από το μέσο όρο των αντιστοίχων τριμήνων Ιουνίου – Αυγούστου των δύο τελευταίων ετών (2007 και 2008) που ήταν 1.147 GWh, τα οποία ήσαν «ξηρά έτη», λόγω των εξαιρετικά χαμηλών χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων.
 • Η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) κατά τη θερινή περίοδο (Ιουνίου – Αυγούστου) του 2009 διαμορφώθηκε σε 43,1 ευρώ/ΜWh έναντι 64,2 ευρώ/MWh και 96,5 ευρώ/MWh κατά τα αντίστοιχα τρίμηνα (Ιουνίου – Αυγούστου) των ετών 2007 και 2008. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδροηλεκτρική παραγωγή στο τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου 2009 παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα ως προς τα αντίστοιχα τρίμηνα των ετών 2007 και 2008, η πτώση της OTΣ οφείλεται σε άλλους εξωγενείς και μη ελεγχόμενους από τη ΔΕΗ παράγοντες: διεθνείς τιμές καυσίμων, μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.
  Άλλωστε, διεθνώς παρατηρήθηκε αντίστοιχη σημαντική πτώση των χονδρικών τιμών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τους ίδιους λόγους.
 • Καλό είναι να αποφεύγονται ανεύθυνες και ατεκμηρίωτες απόψεις -ακόμη και για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπιμοτήτων τρίτων- οι οποίες, εάν υιοθετούντο, θα εξέθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των φραγμάτων και θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολύ σοβαρές αρνητικές συνέπειες από πλημμύρες, αγροζημίες κ.λπ. σε περίπτωση αυξημένων εισροών νερών στα φράγματα.
 • Τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα και οι σοβαρές καταστροφικές τους συνέπειες πρέπει να προβληματίσουν όσους επιχειρούν τη δημιουργία εντυπώσεων σε βάρος της υπεύθυνης και ορθολογικής διαχείρισης των νερών που ασκείται από τη ΔΕΗ.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ