Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων

Ολοκληρώθηκε, την περασμένη εβδομάδα, η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ/138667/16.09.09).

Η ΔΕΗ Α.Ε. συνέταξε την Περιβαλλοντική Μελέτη του Έργου, με σεβασμό στο κυκλαδίτικο τοπίο, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς και σε συνεχή συνεργασία με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους οποίους και ευχαριστεί θερμά. Το ίδιο πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης των τοπικών προβλημάτων θα επιδείξει και κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου.

Επιπροσθέτως, η ΔΕΗ εκφράζει τις ευχαριστίες της στις υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και ιδιαίτερα στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ), για τη θετική συμβολή τους στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Μετά την αδειοδότηση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων επιταχύνονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου.

Συγκεκριμένα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση (Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009) ενέκρινε την προώθηση του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων (μετά από προηγούμενη προκήρυξη). Αρχικά θα συνταχθούν τα τεύχη της προκήρυξης τα οποία και θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για δύο μήνες. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα διαμορφωθούν τα τελικά τεύχη της διακήρυξης με τα οποία θα διενεργηθεί και ο διαγωνισμός.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσκαλέσει την ΡΑΕ και τον ΔΕΣΜΗΕ να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό και την επιλογή των τεχνολογιών που θα περιληφθούν στα καταρχήν τεύχη της διακήρυξης.

Το έργο της Διασύνδεσης των Κυκλάδων είναι ένα έργο εθνικής σημασίας, προϋπολογισμένης δαπάνης 350 εκατ. ευρώ, με το οποίο εξασφαλίζεται:

  • Η επαρκής και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά Σύρο, Πάρο, Νάξο και Μύκονο.
  • Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
  • Η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στα νησιά λόγω της κατάργησης ή της θέσης σε ψυχρή εφεδρεία των αυτόνομων σταθμών παραγωγής.
  • Η δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού της Μήλου, καθώς και η απορρόφηση ενδεχόμενης αιολικής ενέργειας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ