Ομιλία Δημήτρη Μανιατάκη στην ημερίδα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η ΔΕΗ ενεργά συμμετέχει στις προσπάθειες για εξοικονόμηση ενέργειας και στην «ενεργειακή απεξάρτηση» της χώρας μας μέσα από ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του παραγωγικού δυναμικού της και δυναμικής επέκτασης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το εκτεταμένο πρόγραμμα ενίσχυσης του Συστήματος Μεταφοράς, οι συνεχείς επενδύσεις για αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, οι εξειδικευμένες δράσεις στα λιγνιτωρυχεία κλπ συμβάλλουν θετικά στη βελτίωση των αποδόσεων ενέργειας.


Επίσης, η ΔΕΗ ολόθερμα υποστηρίζει πρωτοβουλίες και θα αγκαλιάσει ρεαλιστικές προτάσεις που θα της υποβληθούν για εξοικονόμηση ενέργειας και «ενεργειακή απεξάρτηση» της χώρας.


Τα ανωτέρω υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Δημήτρης Μανιατάκης, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., σε ομιλία του σε ημερίδα με θέμα «Εξοικονόμηση ενέργειας» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3/11/06 από την Ακαδημία Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και χορηγό τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλά στελέχη της ΔΕΗ τα οποία ανέπτυξαν μια σειρά από εξειδικευμένα θέματα σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή, σε επίπεδο κατανάλωσης, κ.λπ.


Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Δημήτρη Μανιατάκη, διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, έχει ως εξής:


«Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πλέον κορυφαίο πολιτικό και οικονομικό θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο ύστερα από την αλματώδη άνοδο των διεθνών τιμών των ενεργειακών πρώτων υλών.


Όλες οι κυβερνήσεις έχουν αποδυθεί σε μια πρωτόγνωρη προσπάθεια ελέγχου και ανάπτυξης νέων ενεργειακών πηγών, ενώ παράλληλα καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για μείωση της εξάρτησης των χωρών από τις εισαγωγές ενέργειας.


Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εξασφάλιση της σταθερότητας εφοδιασμού της με ενέργεια, η μεγαλύτερη αυτάρκεια και η υιοθέτηση εξειδικευμένων πολιτικών μείωσης της σπατάλης ενέργειας βρίσκονται στην κορυφή των θεμάτων που καλείται να λύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής υπογραμμίζεται η ανάγκη για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και η ενεργός ανάπτυξη της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Πρόσφατα η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση με σειρά πρωτοβουλιών που καλύπτουν όλους τους τομείς: κτίρια, μεταφορές, συστήματα παραγωγής ενέργειας κλπ. Στο σχέδιο δίνεται έμφαση και στη μείωση των απωλειών στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρισμού. Προτείνονται μέσα για τη βελτίωση τόσο των νέων όσο και των υφισταμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και για τη μείωση των απωλειών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής.


Ο εξορθολογισμός του ενεργειακού κόστους αποτελεί κυρίαρχο στόχο για όλες τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, τις επιχειρήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών, τις επιχειρήσεις με μεγάλα ιδιόκτητα ακίνητα κλπ. Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και των μηχανισμών ελεύθερης διαμόρφωσης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργεί νέα δεδομένα για τους μεγάλους πελάτες αλλά και κίνητρα για μείωση της ενεργειακής τους σπατάλης.


Προσπάθειες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών καταβάλλονται σε όλες τις χώρες στο πλαίσιο εθνικών προσπαθειών ευαισθητοποίησης του κοινού για μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό.


Η διεθνής βιομηχανία ηλεκτρισμού


Η διεθνής βιομηχανία ηλεκτρισμού καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για μείωση των απωλειών ενέργειας σε όλες τις φάσεις παραγωγής και διακίνησης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 υπολογίζεται ότι θα χρειασθούν σχεδόν 1 τρισ. ευρώ για εκσυγχρονισμό των «γερασμένων» μονάδων και κατασκευή νέων, μαζί με τις δαπάνες αναβάθμισης των δικτύων μεταφοράς και διανομής. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρισμού έχει μπει για καλά σε ένα «πόλεμο επενδύσεων» με βασικούς στόχους τη μείωση του μέσου κόστους παραγωγής, την εξοικονόμηση ενεργειακών πρώτων υλών και τη βελτίωση του περιθωρίου καθαρού κέρδους. Όλες αυτές οι γιγαντιαίες επενδύσεις αναμένεται να ανεβάσουν αισθητά τους δείκτες ενεργειακών αποδόσεων και να συντελέσουν στην αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.


Η Ελλάδα ενεργά συμμετέχει σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια που εξελίσσεται διεθνώς για εξοικονόμηση ενέργειας. Ο υπουργός Ανάπτυξης ανακήρυξε τα έτη 2005-2010 ως «έτη εξοικονόμησης ενέργειας», καθιστώντας, έτσι, την εξοικονόμηση σε βασική προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στα τελευταία χρόνια στον τομέα της ενέργειας αναμφισβήτητα θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα φιλικότερο για τους Ανθρώπους περιβάλλον.


Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στις χώρες της Βαλκανικής που υπέγραψαν της Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα θα προκαλέσουν ένα πολύ μεγάλο κύμα επενδύσεων εκσυγχρονισμού σε ολόκληρη την περιοχή που θα αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με πολύ μικρότερους όγκους ενεργειακών πρώτων υλών.


Οι πολιτικές της ΔΕΗ


Η ΔΕΗ ως η κορυφαία επιχείρηση της χώρας ενεργά συμμετέχει στον «πόλεμο για την εξοικονόμηση ενέργειας». Η ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της ΔΕΗ από ένα μονολιθικό μονοπώλιο σε μια σύγχρονη και δυναμική επιχείρηση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία εσωτερικών οικονομιών κλίμακας και στον εξορθολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης.


Ενδεικτικά αναφέρω τις ακόλουθες πολιτικές της ΔΕΗ που θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ελλάδας:  • Αντικατάσταση παλαιών μονάδων ισχύος 1.600 MW με νέες που θα εξασφαλίζουν πολύ υψηλότερους βαθμούς αποδόσεων με σημαντικά οικονομικά οφέλη για την Επιχείρηση.
  • Βελτίωση της διαθεσιμότητας και του βαθμού απόδοσης των υφισταμένων θερμικών σταθμών.
  • Δυναμική ανάπτυξη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στόχος της ΔΕΗ είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη 1.540 MW με τη συμμετοχή συνεταίρων από τα οποία τα 770 MW θα προέλθουν από την αυτοτελή δραστηριοποίησή της στις ΑΠΕ. Αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στα λιγνιτωρυχεία.
  • Εκτεταμένο πρόγραμμα ενίσχυσης του Συστήματος Μεταφοράς για αντιστάθμιση της αέργου ισχύος.
  • Υλοποίηση καινοτόμων επενδύσεων, όπως είναι το έργο Διασύνδεσης των Κυκλάδων, που θα επιτρέψει την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των νησιών με αποδοτικότερο τρόπο.
  • Συνεχείς επενδύσεις για ενίσχυση του Δικτύου Διανομής που επιτυγχάνουν βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας και μείωση των απωλειών.
  • Ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης σε περιοχές κοντά στους λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ. Ήδη τροφοδοτούνται με θερμική ενέργεια οι πόλεις Κοζάνη και Πτολεμαϊδα και οι ευρύτερες περιοχές Αμυνταίου και Μεγαλόπολης. Πρόσφατα υπογράψαμε σχετική σύμβαση – πλαίσιο για τηλεθέρμανση και της Φλώρινας.

Εξάλλου, σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ εδώ και μία διετία συμμετέχουμε σε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πελατών μας σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ «εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας» για εξοικονόμηση ενέργειας από τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούν.


Παράλληλα, παρέχονται κίνητρα και δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σχετικών τιμολογιακών παρεμβάσεων για τους βιομηχανικούς πελάτες κατά τους θερινούς μήνες και για τους οικιακούς σε ετήσια βάση.


Η ημερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας» είναι ιδιαίτερα σημαντική και θέλουμε να συγχαρούμε θερμά τους οργανωτές για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Η ΔΕΗ ολόθερμα στηρίζει αυτή την εκδήλωση και θα αγκαλιάσει με κάθε τρόπο ρεαλιστικές προτάσεις που θα υποβληθούν για εξοικονόμηση ενέργειας και «ενεργειακή απεξάρτηση» της χώρας.»


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ