Εθνικό Βραβείο EMAS 2009

Το εθνικό βραβείο EMAS 2009 (Eco-Management and Audit Scheme) για την Ελλάδα απέσπασε η Eurobank EFG, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεσμού EMAS Awards που κάθε χρόνο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του θεσμού αυτού είναι να προβληθούν και να επιβραβευθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ακολουθούν προηγμένες περιβαλλοντικές πολιτικές.

Το θέμα του διαγωνισμού για το 2009 ήταν η Εφοδιαστική Αλυσίδα συμπεριλαμβανομένων των Πράσινων Προμηθειών. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις αναφορικά με τον τρόπο που διαχειρίζονται την πολιτική και το «πράσινο» προφίλ των προμηθειών τους αλλά και ευρύτερα τις σχέσεις τους με τους προμηθευτές τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε διεθνή πρότυπα «πράσινων πολιτικών».

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στη Στοκχόλμη.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 32 εταιρείες από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εταιρείες αυτές είχαν προεπιλεγεί από τους σχετικούς επίσημους φορείς των χωρών τους στους εθνικούς διαγωνισμούς που προηγήθηκαν του Ευρωπαϊκού. Η επιλογή για την εκπροσώπηση της Ελλάδας από την Eurobank έγινε από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η Eurobank απέσπασε το Εθνικό Βραβείο στην κατηγορία των μεγάλων οργανισμών.

Σημειώνεται ότι το EMAS αποτελεί σήμερα την ανώτατη διάκριση περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να αποσπάσει ένας ευρωπαϊκός οργανισμός. Η Eurobank είναι η μόνη Ελληνική Τράπεζα που είναι καταχωρημένη στο Ευρωπαϊκό Μητρώο επιχειρήσεων που τηρούν τον κανονισμό EMAS, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας είναι πιστοποιημένες κατά EMAS 69 επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ