Θεσμική αναγκαιότητα για την INTERAMERICAN η κοινωνική υπευθυνότητα

Σε μια περίοδο δοκιμασίας της αξιοπιστίας των ασφαλιστικών εταιρειών η αγορά χρειάζεται τη λογοδοσία, όπως αυτή της INTERAMERICAN, της οποίας ο πρώτος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ανέδειξε το πλαίσιο της συνολικότερης υπεύθυνης συμπεριφοράς που πρέπει να διέπει έναν οργανισμό, αλλά και την πρωτοποριακή τοποθέτηση της εταιρείας επί του σχετικού ζητήματος στον ασφαλιστικό κλάδο.

Πέρα από την έκφραση καλών προθέσεων, η INTERAMERICAN αξιολογήθηκε μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών της φετινής κατάταξης κατά την αξιολόγηση Accountability Rating Greece, καταλαμβάνοντας την 23η θέση στο σύνολο των 100 μεγαλύτερων εταιρειών που μετρήθηκαν και επιτυγχάνοντας σκορ 32,2%.

Οι καλύτεροι δείκτες της εταιρείας παρουσιάζονται στα πεδία της εταιρικής διακυβέρνησης και διοίκησης (41%) και της στρατηγικής (38%). Η μέτρηση Accountability Rating αξιολογεί τις εταιρείες σε τέσσερα ισοβαρή κύρια πεδία: εκτός των προαναφερθέντων, στη συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη και σε επιδόσεις, με την ακολουθούμενη μεθοδολογία ευθυγραμμισμένη με τα πρότυπα πιστοποίησης και διαλόγου ΑΑ 1000, καθώς και με τη συμμόρφωση ως προς τις δέκα οικουμενικές αρχές του Global Compact του ΟΗΕ. Η βελτίωση της θέσης της INTERAMERICAN, σε σχέση με την κατάταξη 2008, είναι σημαντική (πέρυσι 46η θέση, 12,9 σκορ).

Εξάλλου, η εταιρεία αξιολογήθηκε και επί της έκδοσης του Απολογισμού της κοινωνικής υπευθυνότητας από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η αξιολόγηση, αναφορικά με την επιτυχημένη εφαρμογή του διεθνούς προτύπου αναφοράς για την ΕΚΕ GRI – G3 (119 δείκτες του Global Reporting Initiative) απέδωσε για τον Απολογισμό ΕΚΕ της INTERAMERICAN σκορ 36%, που την κατέταξε στην 8η θέση μεταξύ 24 αξιολογηθέντων Απολογισμών εταιρειών. Η έκθεση λογοδοσίας της INTERAMERICAN απέσπασε υψηλή βαθμολόγηση στο προφίλ, την παραμετροποίηση του Απολογισμού και την εταιρική διακυβέρνηση.

Αναφερόμενος στα παραπάνω αποτελέσματα, ο κ. Γ. Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, δήλωσε: «Ο έλεγχος και η συνεχής αξιολόγηση των συμπεριφορών της INTERAMERICAN αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση της υπευθυνότητάς της σε κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσει, προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ειδικότερα, η λογοδοσία δεσμεύει δημοσίως την INTERAMERICAN και υπηρετεί τη διαφάνεια, ανταποκρινόμενη στο ενδιαφέρον για διάλογο με όλους όσοι έχουν σχέση με την εταιρεία».

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ