Ενημερωτική καμπάνια για τη γρίπη από την INTERAMERICAN

Δείγμα ουσιαστικής κοινωνικής υπευθυνότητας έναντι των ασφαλισμένων της αποτέλεσε η ενημερωτική καμπάνια που οργάνωσε η INTERAMERICAN για τη γρίπη Η1Ν1 κατά τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους που έκλεισε.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία διένειμε 60 χιλιάδες έντυπα με συνοπτικές πληροφορίες για πρόληψη της νόσου στους πελάτες της μέσω της τακτικής αλληλογραφίας (ταχυπληρωμής ασφαλίστρων), συμβάλλοντας στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της υγιεινής στους χώρους εργασίας, για το προσωπικό της η INTERAMERICAN έλαβε τα κατάλληλα μέτρα και οργάνωσε ενημερωτικές ημερίδες με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, τροφοδοτώντας με πληροφοριακό υλικό όλους τους εργαζομένους.

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ