Διπλή διάκριση για το Σύστημα της Coca-Cola (Coca-Cola Hellas & Coca-Cola Τρία Έψιλον) στα Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Bράβευση στις κατηγορίες «Συνεχής Δέσμευση/Προσφορά» και «Νερό & Υδάτινοι Πόροι»

Δύο φορές διακρίθηκε το Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Hellas και Coca-Cola Τρία Έψιλον) στην τελετή απονομής των Αριστείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ). Το Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα, με καθημερινό γνώμονα δράσης τη βιωσιμότητα, απέσπασε το μοναδικό Αριστείο στο θεματικό πεδίο «Συνεχής Δέσμευση/Προσφορά», ενώ ταυτόχρονα διακρίθηκε στο θεματικό πεδίο «Περιβάλλον», λαμβάνοντας το Αριστείο στην ενότητα «Νερό & Υδάτινοι Πόροι».

Βράβευση στο θεματικό πεδίο «Συνεχής Δέσμευση/Προσφορά»

Σχολικό Πρόγραμμα «Μέτρο – Ποικιλία – Ισορροπία»
Το ήδη διεθνώς βραβευμένο σχολικό πρόγραμμα «Μέτρο – Ποικιλία – Ισορροπία», υλοποιείται τα τελευταία τρία χρόνια σε δημοτικά σχολεία της Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το επιστημονικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Coca-Cola «Άλλαξε Στάση, Μπες στη Δράση!», παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διδάξει τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας, τους δύο σημαντικούς πυλώνες ενάντια στο πρόβλημα της παχυσαρκίας.

Μέσα από μη λογοτυπημένο εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές, μπορούν να καλυφθούν μέχρι και 36 ώρες διδασκαλίας (περίπου 5 σχολικές ημέρες) και, μέχρι το 2011, το Σύστημα της Coca-Cola στοχεύει στη συνολική συμμετοχή περισσοτέρων από 60.000 μαθητών, 900 σχολείων και 3.000 καθηγητών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικής Εμβέλειας Πρόγραμμα του QualityNet Foundation «Είναι ευθύνη όλων μας».

Βράβευση στο θεματικό πεδίο «Περιβάλλον» – ενότητα «Νερό & Υδάτινοι Πόροι»

Πρόγραμμα Συλλογής Όμβριων Υδάτων «Αποστολή Νερό»
Το Πρόγραμμα Συλλογής Όμβριων Υδάτων υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Αποστολή Νερό» που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το πρόβλημα της λειψυδρίας και την υπεύθυνη, σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστημάτων συλλογής όμβριων υδάτων σε νησιά των Κυκλάδων, με τη χρήση των οποίων αναμένεται να εξοικονομηθούν ετησίως 290.000 m3 νερού. Από το έργο επωφελούνται άμεσα 500 περίπου κάτοικοι στη Σύρο, Τήνο και Νάξο με την κάλυψη ποικίλων αναγκών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην περιοχή Βάρη της Σύρου, το νερό, μέσα από κατάλληλη επεξεργασία, θα μετατρέπεται σε πόσιμο και θα βρίσκεται στη διάθεση των κατοίκων της περιοχής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος και με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς τη σωστή διαχείριση του νερού, ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση 206 μαθητών καθώς και 83 καθηγητών των νησιών με τη χρήση ειδικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με τον τίτλο «Το Δώρο της Βροχής», ειδικά ανεπτυγμένο για τις ανάγκες του προγράμματος, ενώ εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν και για τους τοπικούς τεχνίτες.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μεσογειακό Σκέλος της Διεθνούς Σύμπραξης για το Νερό (GWP – Med) και τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των νησιών.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ