Απαντητική Επιστολή

Γέρακας, 10 Φεβρουαρίου 2010

Από: ΑΒ Βασιλόπουλος
Προς: Greenpeace

Απαντητική Επιστολή

Σε συνέχεια της αναφοράς στην Ιστοσελίδα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Greenpeace, ότι η εταιρία ΑΒ Βασιλόπουλος διακινεί το είδος SunSweet Plum Sweets το οποίο περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

  1. Η εταιρεία μας σταμάτησε να αγοράζει και να παραλαμβάνει το είδος αυτό από το Νοέμβριο του 2009. Τα υπόλοιπα που πιθανόν υπήρχαν στα ράφια πώλησης έχουν ήδη ανακληθεί.
  2. Η εταιρεία μας αντικατέστησε το εν λόγω είδος με άλλο το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε, δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

 <BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ